Programul slujbelor 2020 – Biserica Ortodoxă Română din Strasbourg

Adresa Bisericii Ortodoxe Române din Strasbourg14 Rue Sainte-Elisabeth (capela Marie-Réparatrice). Preot Vasile Iorgulescu.

[Cuvinte cheie: biserica romana strasbourg, program, orar, programul slujbelor strasbourg]

Ultima modificare: 19 iunie 2020

29 iunie 2020


  Doamne ajutà!
In legàtura de mai jos, emisiunea de sàptàmâna trecutà, intitulatà “Regards croisés”, înregistratà si transmisà pe RCF:
https://www.youtube.com/watch?v=wGaq9fmI6Jg&feature=youtu.be

Sàrbàtoare binecuvântatà de Sfintii Petru si Pavel.
La multi ani tuturor celor care poartà cu cinste numele celor doi corifei ai Apostolilor!
Pr. V. Iorgulescu


28 iunie 2020

  Doamne ajutà!
Và reamintesc slujba de mâine dimineatà, în cinstea Sfintilor Apostoli Peru si Pavel, care va începe, ca toate slujbele de peste sàptàmânà, la ora 7,00.

Tuturor, Sàrbàtoare sfântà, cu pace si ocrotire din partea celor doi mari Apostoli si întemeietori de biserici!
Pr. V. Iorgulescu


23 iunie 2020

 Doamne ajutà!
Ràspund unei întrebàri care-mi parvine în mod frecvent, din mai multe pàrti : nu, nu este nevoie sà ne înscriem pentru a participa la slujbele de peste sàptàmânà, ci doar pentru Sfânta Liturghie de duminicà.
Reamintesc si formularul pentru pentru înscriere: biserica-strasbourg.fr/programari

Searà binecuvântatà si Sàrbàtoare cinstità mâine!
Pr. V. Iorgulescu


23 iunie 2020

Prin 1992 – 1993 venea adesea la bisericuta noastrà din Hoenheim si ràmânea cu bucurie dupà slujbà. Nu stiam atunci care-i va fi viitorul, dar làsa o urmà adâncà în sufletul celor cu care vorbea. Si se entuziasma pentru tot ce i se pàrea frumos la ceilalti. Iatà un om càruia morozitatea din jur nu i-a erodat nici pânà astàzi credinta în bine. Ràmâne un exemplu pentru noi toti, pentru preoti în primul rând.

Da, ne vorbeste Academicianul Ioan Aurel POP, Presedintele Academiei Române:

https://basilica.ro/ioan-aurel-pop-educatia-scoala-cultura-credinta-sunt-cheia-succesului/

https://www.activenews.ro/stiri/Acad.-Ioan-Aurel-Pop-Rusinea-pe-care-o-resimt-multi-intelectuali-subtiri-cand-vine-vorba-de-Romania-de-identitatea-romaneasca-de-ideea-conservarii-valorilor-nationale-ne-plaseaza-ca-entitate-etnica-ca-natiune-si-ca-tara-intr-un-loc-demn-de-dispret-162042


23 iunie 2020

Doamne ajutà!
Nasterea Sfântului Ioan Botezàtorul (Dràgaica sau Sânzienele) – miercuri 24 iunie – reprezintà sàrbàtoarea parohiei noastre din Strasbourg. Intr-adevàr, încà de la începutul organizàrii ei, comunitatea românilor tràitori pe aceste meleaguri si-a ales drept ocrotitor pe Sfântul Ioan Inaintemergàtorul, pe care-l invocà în rugàciune de fiecare datà când traverseazà momente de cumpànà si càruia îi aduce prinos de recunostintà în clipele de multumire.
De ziua nasterii sale, îl vom cinsti prin rugàciune si slujire, dupà cum urmeazà:
– mâine searà, marti, Vecernia unità cu Litia începând cu ora 18.30;
– miercuri dimineata, Sfânta Liturghie începând cu ora 7.00.

Tuturor, Praznic binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


21 iunie 2020

Doamne ajutà!
A nu uita : cei care nu pot merge în aceastà perioadà la bisericà pot urmàri Sfânta Liturghie în direct prin legàtura youtube a parohiei, pe care o gàsiti pe prima paginà a site-ului : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/
Sfânta Liturghie se sàvârseste în fiecare duminicà începaând cu ora 10.00.

Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


17 iunie 2020

Site-ul de stiri al Patriarhiei Române despre slujba de pomenire sàvârsità sâmbàtà în Cimitirul militar român de la Haguenau :  https://basilica.ro/slujba-de-pomenire-pentru-eroii-romani-din-haguenau/ .

Ii multumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care ni-l dàruieste!
Pr. V. Iorgulescu


16 iunie 2020

Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura zoom pentru cateheza cu copiii de la ora 17,30 :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Pr. V. Iorgulescu


13 iunie 2020

Dumnezeu sà-i odihneascà în pace pe ostasii români càzuti pe toate câmpurile de luptà!
Astàzi au fost pomeniti cei care odihnesc în Cimitirul militar român de la Hguenau.
Nu-i uitati în rugàciunile euharistice din Duminica Tuturor Sfintilor!

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


12 iunie 2020

Doamne ajutà!
Intrucât a intervenit o obligatie imposibil de evitat, cursul cu copiii prevàzut în aceastà dupà-amiazà se anuleazà.
Ne revedem martea viitoare la ora 17.30.

Và multumesc pentru întelegere.
Iosefina Iorgulescu


11 iunie 2020

Doamne ajutà!
Confirm tinerea slujbei de pomenire pentru ostasii români de la Haguenau poimâine, sâmbàtà 13 iunie, la ora 15.00.
Ceremonia se va desfàsura dupà rânduiala urmàtoare :
– parastasul pentru eroi;
– intonarea imnelor nationale român si francez (trompetistul Patrick Kautzmann);
– depunere de flori de càtre Consulatul General al României la Strasbourg – Domnul Consul Remus Màràsescu – si de càtre parohie;
– împàrtirea prinoaselor între pelerinii prezenti.

In aceastà perioadà se pot încà aduce la Cimitirul militar ouà rosii si alte prinoase îndàtinate, cu precizarea cà alimentele se vor împàrti ambalate. Pe toatà durata întâlnirii se va tine seama de restrictiile sanitare în vigoare si se va respecta distantarea socialà.

Pentru o mai bunà organizare, và rugàm sà ne confirmati prezenta dumneavoastrà prin simplu ràspuns la acest mesaj.Và multumesc anticipat pentru efortul de a và deplasa cât mai numerosi si a và reculege la càpàtâiul eroilor nostri de la Haguenau.

In comuniune,
Pr. Vasile Iorgulescu


9 iunie 2020

Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura zoom pentru cateheza cu copiii de la ora 17,30 :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Pr. V. Iorgulescu


6 iunie 2020 

Doamne ajutà!
Ràspund unei întrebàri frecvente în aceste zile : da, se pot face parastase la bisericà, dar cu pachete închise, iar coliva împàrtità în pahare. Agapele sunt încà interzise în spatiile închise, ceea ce impune ca, odatà terminatà slujba si împàrtirea prinoaselor, enoriasii sà poatà pleca la casele lor fàrà prea multà întârziere.
Cei care, din felurite pricini, nu vor putea veni la bisericà pentru a-si pomenii mortii dupà datinà, sunt rugati sà-mi trimità pomelnicele prin mail. Le voi imprima si pomeni la Sfânta Proscomidie, asa cum am fàcut si în perioada celor douà luni de izolare, ràmânând ca, atunci când se va reveni la o functionare normalà a vietii parohiale, sà ne amintim de cei plecati dintre noi în respectul deplin al rânduielilor liturgice.
Mai existà si posibilitatea de a pomeni pe cei plecati la Domnul sâmbàta viitoare, când vom face parastas la Cimitirul militar român de la Haguenau, precum si duminicà, a doua zi, la Sfânta Liturghie.

Và multumesc tuturor pentru întelegere si và asigur de întreaga comuniune euharisticà.
Sàrbàtoare binecuvântatà de Rusalii!
Pr. V. Iorgulescu

PS 1. Se va sàvârsi Sfânta Liturghie si luni 8 iunie, poimâine, de Sàrbàtoarea Sfintei Treimi, începând cu ora 7.00 dimineata. Cei care doresc sà participe nu sunt obligati sà se înscrie dinainte, intrarea este liberà (cu respectarea regulilor obisnuite, se întelege).
2. Zilele de miercuri si vineri ale sàptàmânii viitoare sunt zile de harti, întrucât preced începutul postului Sfintilor Apostoli (15 – 28 iunie). Calendarul postului prevede si câteva pogoràminte cu dezlegare la peste, sà le avem în vedere si pe acelea.


5 iunie 2020

Hristos S-a înàltat!
Và reamintesc cà restrictiile de ordin sanitar ne impun încà sà limitàm numàrul de participanti la sfintele slujbe, motiv pentru care suntem nevoiti sà recurgem pentru un timp la formularul informatic de încriere, pe care-l gàsiti mai jos (sper sà iesim curând din aceastà perioadà de tranzitie). De precizat cà lista se închide în mod automat atunci când s-a ajuns la numàrul maxim de participanti (42 în acest moment).
Pentru cei care nu se pot înscrie pe listà, Sfânta Liturghie este transmisà în direct gratie platformei youtube a parohiei, pe care, la fel, o gàsiti mai jos.
In cazul în care doriti sà và reculegeti în bisericà, dar nu v-ati înscris, puteti veni dupà ora 11.45, respectând bineînteles toate “màsurile-barierà” ce se impun (distanta, masca de protectie, dezinfectarea mâinilor la intrare etc.).

Và multumesc pentru întelegere.Và doresc tuturor un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat si “împàrtàsirea Sfântului Duh” de Sàrbàtoarea Rusaliilor!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu

Link pentru înscrierea la sfintele slujbe :  http://www.biserica-strasbourg.fr/appointments/
Link pentru a asculta în direct Sfânta Liturghie : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/


4 iunie 2020

Hristos S-a înaltat!
Duminica trecutà, la sfârsitul Sfintei Liturghii, v-am împàrtàsit intentia de a sàvârsi o slujbà de pomenire la càpàtâiul ostasilor români înmormântati la Haguenau si am propus sà o facem chiar în aceastà sâmbàtà, pe 7 iunie. Consultând însà prognoza meteo, vàd cà se anuntà vreme ploioasà.
In aceste conditii, và propun sà amânàm micul nostru pelerinaj pentru sâmbàta viitoare, 13 iunie, la ora 15,00. Speràm cà atunci vom fi la adàpost de intemperii si cà Dumnezeu ne va ajuta sà împlinim rânduielile dupà cuviintà.
Voi reveni în timp util cu sugestiile de organizare.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


3 iunie 2020

Hristos S-a înălțat!
La solicitarea mai multor persoane, và tansfer mai jos legàtura prin care puteti avea acces la înregistràrile conferintelor-catehezelor organizate în ultimele sàptàmâni, pe Zoom, sub egida si la initiativa grupului Nepsis Strasbourg : https://seafile.unistra.fr/d/b89e54ac415a4e0fac1a/

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


2 iunie 2020

Hristos S-a înàltat!!
Catehezele pentru copii continuà fàrà întrerupere în fiecare zi de marti si vineri, începând cu ora 17.30, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu


31 mai 2020

  Hristos S-a înaltat!
Acest mic cuvânt spre a và reaminti cà cei care nu pot paticipa direct la slujbele bisericii – Vecernia si Sfânta Liturghie – le pot urmàri prin pagina youtube a parohiei noastre: https://www.youtube.com/channel/UC1VJvXtCcj47o98mClBKfqA/livestreaming/

Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


29 mai 2020

Hristos S-a înàltat!
Và reamintesc programul dupà-amiezii :
– la ora 17.30 – Cateheza cu copiii;
– la ora 18,30 – Acatistul zilei.
Ambele pe zoom-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!Iosefina si pr. V. Iorgulescu
Notà : In curând, toate slujbele publice se vor desfàsura la bisericà. In mod exceptional, la solicitarea mai multor enoriasi, Acatistul acestei zile va fi transmis, tot pe zoom.


29 mai 2020
Urmare întâlnirii Nepsis de ieri-searà:  https://basilica.ro/se-implinesc-567-ani-de-la-cucerirea-constantinopolului/


28 mai 2020
Và transfer mai jos mesajul grupului de tineri Nepsis de la Strasbourg :

Vă propunem să ne revedem din nou joia aceasta (28 mai), la ora 20.00, când părintele Iorgulescu ne va vorbi despre “Căderea Constantinopolului (29 mai 1453)”.
Link-ul de conectare:
https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09
Dacă vi se cere o parolă la conectare, aceasta este: Nepsis.
Pentru cei care se conectează de pe telefon, ID-ul este : 388 299 356.
Pe curând,Diana


27 mai 2020

Hristos a înviat!
Ca si duminica trecutà, và trimit acest mesaj cu multà întârziere. De data aceasta, motivul este cà am càutat, împreunà cu Emanuel, cele mai potrivite modalitàti de rezolvare a problemei participàrii la sfintele slujbe, care sà împace cât mai armonios dorinta fireascà a fiecàruia de a se ruga cu stricta respectare a normelor sanitare în curs.
Dupà mai multe consultàri, credem cà formula cea mai potrività în momentul de fatà constà în a ne înscrie pe o listà electronicà ce limiteazà numàrul de participanti în functie spatiul disponibil din bisericà. Formula este provizorie si va fi amelioratà (sau abandonatà) pe parcurs, în cazul sau pe màsurà ce conditiile evolueazà.Utilizarea este simplà : accesati printr-un click legàtura biserica-strasbourg.fr/programari si và înscrieti pentru slujba sau slujbele dorite. Rubricile notate cu * sunt obligatorii, restul facultative.

Mà folosesc de aceastà ocazie pentru alte douà mesaje de suflet pe care doream sà vi le adresez:
1. Am fost impresionat duminica trecutà de faptul cà, în pofida caracterului relativ improvizat al primei slujbe cu public dupà aproape douà luni de absentà, enoriasii prezenti au manifestat o “disciplinà” exemplarà si o mare delicatete unii fatà de altii – si cu totii împreunà fatà de sfintenia momentului. Nu và ascund cà nutream ceva temeri, care s-au dovedit pe deplin… nejustificate! Alese multumiri!
2. Dupà cum ati remarcat, am abandonat momentan rugàciunea prin zoom, care mi s-a pàrut necesarà în vreme de izolare, dar mai putin potrività dupà ce s-au deschis bisericile. Pàstràm, cu toate acestea, în rezervà posibilitatea de a recurge la întâlnirile video atunci când împreujuràrile sau urgentele o vor cere. Dacà o vor cere. Slujbele de sâmbàtà seara si cele de duminicà dimineata vor continua sà fie transmise prin youtube, dupà formula cunoscutà (a se vedea site-ul parohiei).

Programul viitoarelor slujbe este urmàtorul:
– Disearà, la ora 18.30 – Vecernia cu Litie si Utrenia (priveghere);
– Mâine, de Inàltarea Domnului – la ora 10.00 – Sfânta Liturghie;
– Sâmbàtà seara, la ora 18.30 – Vecernia;
– Duminicà, la ora 10.00 – Sfânta Liturghie.

Extensiunea slujbelor va tine seama de necesitatea de a petrece un timp limitat în spatiul închis al bisericii (care este aerisità constant si prevàzutà cu tot necesarul pentru a ne dezinfecta mâinile la intrare si la iesire).
Sunt constient de stânjeneala pe care o pricinuieste limitarea la 42 a numàrului de participanti la o slujbà si tin sà và multumesc încà o datà pentru întelegere si pentru concursul fiecàruia dintre dumneavoastrà la bunul mers al vietii parohiale.

Sàrbàtoare binecuvântatà de Inàltarea Domnului!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


26 mai 2020

Hristos a înviat!
Vă propunem să ne revedem din nou joia aceasta, la ora 20h, când părintele V.Iorgulescu ne va vorbi despre “Căderea Constantinopolului (29 mai 1453)”.
Link-ul de conectare:
https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09
Dacă vi se cere o parolă la conectare, aceasta este: Nepsis.
Pentru cei care se conectează de pe telefon, ID-ul este : 388 299 356.

Pe curând,
Diana Tataru

26 mai 2020

Hristos a înviat!
In mod exceptional, cateheza de astàzi va începe la ora 18.00 (în loc de 17.30).
Legàtura zoom ràmâne aceeasi :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


24 mai 2020

Hristos a înviat!
Cu toate cà Ministerul de Interne francez a publicat comunicatul privind reluarea slujbelor în làcasele de cult acum câteva ore deja, preotii Mitropoliei au avut nevoie, înainte de a proceda la îndepàrtarea efectivà a zàvoarelor de la usi, de o consultare cu Inaltpreasfintitul Mitropolit Iosif, întrucât, dupà cum stiti, rânduielile noastre ortodoxe comportà multe aspecte specifice.
In plus, a amenaja în numai câteva ore bisericile pentru primirea enoriasilor în conditii de totalà securitate sanitarà reprezintà o performantà greu de atins, o veritabilà provocare, chiar si pentru cei mai experimentati…

Este motivul pentru care am preferat sà và adresez acest mesaj numai dupà ce voi fi fost cât de cât încredintat cà, venind la slujbà, và veti putea reculege în conditii cât mai normale, fàrà teamà pentru sànàtatea dumneavoastrà si a celor apropiati.
Contez, asadar,  pe întelegerea si cooperarea fiecàruia dintre dumneavoastrà pentru a evita orice neorânduialà, ràmânând sà amelioràm apoi organizarea în cursul sàptàmânii / sàptàmânilor viitoare.

Câteva imperative ce decurg atât din comunicatul anexat, cât si din sugestiile Inaltpreasfitului Mitropolit Iosif :
– respectarea cu strictete a ceea ce numim “gesturile-barierà”;
– credinciosii, cu exceptia copiilor sub 11 ani, vor purta mascà pe toatà durata slujbei si se vor aseza exclusiv pe locurile disponibile de pe scaune; singuri membrii aceleeasi familii pot ocupa locurile unul lângà celàlalt;
– se impune punctualitate la sosire si la plecare;
– Sfânta Liturghie începe la ora 10,00 si se terminà în jur de ora 11,30-11.40;
– agapele de la sfârsitul slujbelor sunt interzise deocamdatà;
– numàrul maxim de persoane prezente în bisericà în acelasi timp este, conform suprafetei de care dispunem, de 42 (cca 170 m²).

Dat fiind timpul scurt, nu am avut posibilitatea sà procedàm la înscrieri prealabile. Contez si în privinta aceasta pe întelegerea celor care, sosind mai târziu, nu vor putea fi eventual admisi în bisericà decât dupà iesirea celorlalti. Speràm sà nu fie cazul!
Asteptarea în fata biserici nu ne dispenseazà de respectarea distantei regulamentare.

Dàm slavà lui Dumnezeu pentru toate si ràmânem uniti în fata Lui!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


22 mai 2020

Hristos a înviat!
Cateheza de la ora 17.30 si rugàciunea de searà de la ora 20.30 vor putea fi urmàrite prin zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu


20 mai 2020

Hristos a înviat!
In asteptarea deschiderii làcaselor de cult pentru slujbele publice (la începutul lunii viitoare), Vecernia si Sfânta Liturghie în cinstea Sfintilor Impàrati Constantin si Elena (21 mai) pot fi urmàrite prin intermediul platformei youtube, dupà programul urmàtor:- disearà, miercuri 20 mai, Vecernia la ora 18.30- mâine dimineatà, joi 21 mai, Sfânta Liturghie la ora 10.00.
Legàtura youtube se gàseste pe site-ul parohiei : www.biserica-strasbourg.fr

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


18 mai 2020

Hristos a înviat!
Pentru cateheza de mâine (marti 19 mai), copiii sunt rugati sà repete de mai multe ori priceasna din legàtura de mai jos spre a o putea cânta împreunà în timpul cursului care începe, dupà cum stiti, la ora 17.30, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu

Priceasna pentru copii:  “Din cer de departe”https://www.youtube.com/watch?v=QHKnlMSsUqI


18 mai 2020

Hristos a înviat!
Intrucât ora de rugàciune din seara aceasta coincide cu ora de curs la CDS, và propun ca fiecare sà citeascà în particular Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmând a ne regàsi pentru rugàciunea comunà miercuri, poimâine, la ora 20.30.
Và doresc tuturor o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu
Acatistul Domnului : https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-domnului-nostru-iisus-hristos


16 mai 2020

Hristos a înviat!
Acest scurt mesaj pentru a và reaminti cà Vecernia din seara aceasta (ora 18.30) si Sfânta Liturghie de mâine dimineatà (începând cu ora 10.00) pot fi urmàrite pe youtube, accesând legàtura pe care o gàsiti pe site-ul parohiei : http://www.biserica-strasbourg.fr/

Và doresc un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


15 mai 2020

Hristos a înviat!
Pentru cateheza de la ora 17.30 se va folosi obisnuita legàturà.zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu

Hristos a înviat!
In seara aceasta, la ora 20.30, vom sàvârsi împrenà Acatistul Maicii Domnului Izbàvitoarea de boli (molime), conectându-ne la zoom-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043 
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


14 mai 2020

V-am adresat în cursul diminetii mesajul de mai jos.
Intre timp, Inaltpreasfintitul Mitropolit Iosif a decis organizarea unei reuniuni cu preotii la aceeasi orà, adicà 20.30.
In aceste împrejuràri, propun ca întâlnirea Nepsis sà înceapà la ora 19.00.

Và multumim pentru întelegere.
Pr. V. Iorgulescu

Hristos a înviat!
Grupul Nepsis al Parohiei de la Strasbourg (presedintà Diana Tàtaru) se întâlneste de douà ori pe sàptàmânà pe zoom pentru discutii, meditatii si catehezà. Intâlnirile sunt animate, rând pe rând, de teologi, membri ai grupului sau preoti si au drept obiect teme diverse, legate cu precàdere de modul de a ne trài credinta în contextul actual secularizat.
In seara aceasta, subiectul întâlnirii este “Taina Sfintei Impàrtàsanii, semn al apartenentei la un singur trup – Biserica lui Hristos”. Voi avea privilegiul si bucuria de a introduce tema, dupà care vor urma întrebàri si contributii ale membrilor Nepsis sau ale participantilor din afara grupului, întrucât, devreme ce primiti acest mesaj, se întelege cà întâlnirea este deschisà tuturor, fie cà doriti sà participati la ea în mod activ, fie cà asistati discret, ascultând doar discutiile celorlalti. 
Si într-un caz si în celàlalt, accesul la întâlnire se face prin legàtura : https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09  
Ora de deschidere a reuniunii este 20.30.

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


13 mai 2020

 Hristos a înviat!
Và invit si în seara aceasta sà facem rugàciunea împreunà la ora 20.30 pe zoom:  https://us04web.zoom.us/j/5505599043 
Nu uitati codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


12 mai 2020

Hristos a înviat!
Và reamintesc programul acestei zile :

– la ora 17.30 – Cateheza pentru copii (deschideti legàtura urmàtoare pentru priceasna pe care vom încerca sà o învàtàm: https://www.youtube.com/watch?v=LO3C-c9YdqA)
– la ora 20.30 – Acatistul Sfântului Ioan Valahul (sàrbàtoarea de astàzi, 12 mai).

Ambele pe zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Parola de intrare (atât pentru catehezà, cât si pentru rugàciune): 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


11 mai 2020

Hristos a înviat!
Dupà cum ati remarcat, în seara aceasta nu am putut utiliza aplicatia zoom pentru rugàciune. Care a fost motivul? Chiar în momentul deschiderii reuniunii, ni s-a cerut tuturor un cod de acces, de care însà nimeni nu dispunea, nici chiar animatorul.
Consultând ulterior parametrii, am constatat cà administratorul central operase între timp o modificare, probabil din motive de securitate, impunând de acum înainte participantilor un cod de acces.

Và propun, asadar, sà amânàm rugàciunea pe mâine searà, la aceeasi orà, 20.30, folosind zoom-ul cunoscut : https://us04web.zoom.us/j/5505599043 si adàugând apoi codul 614012.

Và multumesc tuturor pentru întelegere.
Pe mâine searà.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu 


11 mai 2020

  Hristos a înviat!
Mâine, 12 mai, Biserica îl sàrbàtoreste pe Sfântul Ioan Valahul, un tânàr din pàrtile Olteniei, care, nevoind sà se lepede de credinta crestinà si pàstrându-si curàtia trupeascà, a suferit moarte martiricà pe la anul 1664. In momentul târnosirii (2011), a fost ales drept ocrotitor al micii noastre capele parohiale.
In seara aceasta, la ora 20.30, vom sàvârsi împreunà slujba Acatistului Sfântului Ioan Valahul. Accesul pe obisnuitul zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


9 mai 2020

Hristos a înviat!
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt cele din Duminica Slăbănogului de la Vitezda:

  • Vecernia – sâmbătă, 9 mai, ora 18.30
  • Sfânta Liturghie – duminică, 10 mai, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube. Link-urile sunt indicate pe pagina Youtube a parohiei (click aici pentru a o accesa).

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


8 mai 2020 

Hristos a înviat!
Mai jos, programul catehetic si liturgic al zilei :
– la ora 17.30 – cateheza cu copiii
– la ora 20.30 – rugàciunea de searà.
Ambele pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


6 mai 2020

Hristos a înviat!
Và propun sà ne revedem la ora 20.30, pentru Acatistul zilei, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Tuturor, o zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


5 mai 2020

Hristos a înviat!
Acest scurt mesaj pentru a và reaminti cateheza de la ora 17.30, la care aveti acces conectându-nà la link-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Doamne ajutà!
Iosefina Iorgulescu


4 mai 2020

Hristos a înviat!
In seara aceasta, luni 4 mai, începând cu ora 18.00, putem urmàri în direct Taina Sfântului Maslu, sàvârsità în biserica mitropolitanà de la Limours. Và propun, asadar, sà facem si noi rugàciunea din aceastà searà împreunà cu IPS Iosif si cu preotii slujitori, participând la slujba de tàmàduire prin intermediul Apostolia TV.
Legàtura : https://www.youtube.com/user/ApostoliaTV

Tuturor, o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


2 mai 2020

Hristos a înviat !
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt:

  • Vecernia din Duminica Mironosițelor: sâmbătă, 2 mai, ora 18.30
  • Sfânta Liturghie din Duminica Mironosițelor: duminică, 3 mai, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube. Link-urile sunt indicate pe pagina Youtube a parohiei (http://www.biserica-strasbourg.fr/(click aici pentru a o accesa).

Sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


1 mai 2020 

Hristos a înviat!
Và rog sà gàsiti mai jos programul zilei:
– la ora 17.30 – cateheza cu copiii
– la ora 20.30 – Acatistul Sfântului Acoperàmânt al Maicii Domnului, cuvânt filocalic si moment muzical cu violonistii Marius si Laurentiu Stoian 
Ambele pe zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


29 aprilie 2020

Hristos a înviat!
Se pare cà perioada de izolare la domiciliu se va prelungi pânà la sfârsitul lunii mai, cel putin în privinta reuniunilor cultuale. Ne vom adapta, asa cum am fàcut-o si pânà acum, ràmânând în asteptarea eventualelor “pogoràminte”, în cazul în care lucrurile se mai schimbà între timp.Và propun sà ne regàsim pentru rugàciunea comunà în fiecare searà de luni, miercuri si vineri, începând cu ora 20.30, pe zoom: https://us04web.zoom.us/j/5505599043  
In seara aceasta vom sàvârsi Acatistul Sfintelor Pasti (care se sàvârseste de la Inviere pânà la Inàltare), urmat de un mic cuvânt de meditatie si de îndàtinatul dialog între participanti.
Din când în când, prietenii nostri violonistul Marius Stoian (însotit uneori si de Laurentiu), pianistul Marin Bàlan si saxofonistul Andrei Jechiu ne vor oferi în direct scurte intermedii muzicale ilustrând gama tràirilor pe care le genereazà momentele prin care trecem acum.

Và doresc o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


28 aprilie 2020

Hristos a înviat!
Spre amintire : asa cum am convenit, în perioada urmàtoare catehezele cu copiii vor avea loc de douà ori pe sàptàmânà, martea si vinerea, între orele 17.30 – 18.15 (atât ne permite aplicatia zoom de care ne folosim). Totdeauna aceeasi : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
In aceastà dupà-amiazà vom aprofunda împreunà întelesul Evangheliei de la Ioan XX, 19-31, care vorbeste despre îndoiala Apostolului Toma.
Ne vedem cu bucurie mai târziu.

Doamne ajutà!
Iosefina Iorgulescu


25 aprilie 2020

Hristos a înviat !
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt:

  • Vecernia din Duminica Tomei: sâmbătă, 25 aprilie, ora 20.00
  • Sfânta Liturghie din Duminica Tomei: duminica, 26 aprilie, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube.
Linkul pentru sâmbătă 25 aprilie este https://youtu.be/xOyMVw8YxRk, iar cel pentru duminică 26 aprilie este https://youtu.be/O7foUYjJwB0.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


8 februarie 2020

Doamne ajutà!
Và semnalez cu bucurie cà joia viitoare 13 februarie, la ora 20:00, violonistul Marius Stoian – însotit de fiul sàu Laurentiu si de cunoscutul grup de instrumentisti Andrei Jechiu, Marin Bàlan si Sorin Gheraliu – va sustine un concert la Palatul Rinului din Strasbourg (Palais du Rhin – 1 place de la République). Mai jos, programul concertului. Intrucât existà riscul de a depàsi numàrul locurilor disponibile, và rog sà rezervati biletul / biletele accesând link-ul urmàtor (intrarea este gratuità):
http://4928f.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bY0ESjA27-DpbCu1rQ5Yt77sd2gugPhwy2Gck7a_x9N2ygzraHDv-Z0yKJt1zcXxyl0TtAnY1Hxv4iCZ07IZv7jaAcsC9-F4zt_dE11zJhYby9pS0HPoXD-yXCYjc0DnvZ4m3knnDS9eZxgTIf40OAcCWUNAjJSsI1L0AGCV37P7njrbpZZur0dlmcopve1w-QEN4b5i8XQ0pA

Concert în data de joi, 13 februarie, ora 20 la Palais du Rhin1, Place de la République susținut de :
Laurentiu si Marius Stoian – vioara
Andrei Jechiu – clarinet, saxofon, caval si fluiere
Marin Bălan – pian
Sorin Gheraliu – tambal 

Programul este următorul :
1. HORA LICURICII, CARUTA POSTEI, HUMORESKA (Anton Dvorak), J.Brahms  – Dans ungar N.5
2. Doina si Calusarii, Sarba-n caruta, Sârbă din Moldova
3. Romance tzigane si Csardas
4 . Balada – Ciprian Porumbescu, Hora Spicatto 
6. Medley Klezmzer
7. Suită de melodii folclorice la caval, fluier gemanari si fluier, Suita Ardeal si Banat.
8 . Hora Martisorului, Souvenir ukrainean, Hora Furtuna.
9. Din câmpiile moldave, fragment din «Prințul Igor » – A.Borodin,  Dansul sabiilor –  Aram Hatchaturian
10. Ceasornicul, Horă de concert, Ciocârlia 

Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


29 ianuarie 2020 

Doamne ajutà! Mâine, joi 30 ianuarie, îi vom sàrbàtori pe Sfintii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie si Ioan, cu îndàtinata Sfântà Liturghie de la ora 7,00 dimineata.
Sàrbàtoare binecuvântatà si La Multi Ani!
Pr. V. Iorgulescu


18 ianuarie 2020

Doamne ajutà! Spre a evita orice confuzie, và reamintesc cà mâine, 19 ianuarie, se va sluji dupà progrmaul obisnuit al duminicilor, mai precis:- ora 9,15 – Utrenia- ora 10,30 – Sfânta Liturghie. Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


31 decembrie 2019

Doamne ajutà! Và reamintesc programul slujbelor din aceste zile:- Disearà, marti 31 decembrie, între orele 23,30 – 0,15 se va sàvârsi slujba specialà a noptii dintre ani ;- Mâine, miercuri 1 ianuarie (Tàierea împrejur a Domnului si Sfântul Ierarh Vasile cel Mare), Utrenia va începe la ora 10,00 iar Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la ora 11,00.Tuturor: La multi ani fericiti si binecuvântati de Dumnezeu!
Pr. V. Iorgulescu

https://romaniadeazi.com/2019/12/31/ce-faci-in-noaptea-dintre-ani-parintele-cleopa-despre-cea-mai-mare-grija-de-anul-nou/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here