Programul slujbelor 2020 – Biserica Ortodoxă Română din Strasbourg

Adresa Bisericii Ortodoxe Române din Strasbourg14 Rue Sainte-Elisabeth (capela Marie-Réparatrice). Preot Vasile Iorgulescu.

[Cuvinte cheie: biserica romana strasbourg, program, orar, programul slujbelor strasbourg]

Ultima modificare: 20 octombrie 2020


20 octombrie 2020

Un confrate, preocupat pesemne de sensul profund al lucrurilor, este încredintat cà Atotputernicul, în nemàrginita Lui întelepciune, nu a làsat pe pàmânt nimic fàrà rost. Imi trimite acest dialog imaginar între apostolul Toma si Iisus:
– Doamne, de ce le-ai fàcut oamenilor urechi dacà tot nu Te ascultà?
– In 2020 va fi o pandemie.
– Si ce legàturà are cu întrebarea mea?

– Oamenii vor avea nevoie de urechi ca să-şi agaţe măştile.

Nu am obiceiul sà redirectionez astfel de mesaje. O fac, însà, acum – une fois n’est pas coutume – întrucât mi se pare cà glumiţa pàrintelui comportà pentru noi si un sâmbure de adevàr. Existà în momentul de fatà vreun indiciu cà ar fi “ascultat” cineva mesajul real al încercàrilor prin care trece omenirea de un an încoace? S-a schimbat ceva vizibil si definitiv în comportamentul semenilor nostri în afara obisnuitelor ieremiade ?
Sà nu uitàm cà tot Iisus a spus – de-a adevàratelea de data aceasta – si pe un ton dumnezeiesc cât se poate de poruncitor : “Cine are urechi de auzit sà audà !”

Pr. V. Iorgulescu


18 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Intâlnirea interreligioasà pe care a gàzduit-o parohia noastrà în aceastà dupà-amiazà, în partenariat cu Primària, Consiliul Regional si Universitatea din Strasbourg, s-a desfàsurat cu bine si cu o participare numeroasà (numàrul maxim autorizat), ceea ce dovedeste interesul fatà de aportul spiritualitàtii si al religiilor la depàsirea crizei sanitare actuale.

Toti cei patru participanti au afirmat în numele religiilor pe care le reprezentau cà în împrejuràri ca acestea ne simtim mai mult decât oricând frati si membri ai unei familii unite prin suferintà si sperantà, familia umanà. Cele câteva cuvinte care definesc starea de spirit a fiecàruia dintre noi, oricare ar fi sensibilitatea lui religioasà, sunt acestea: smerenie (humilité), neliniste, solidaritate, rugàciune, càutare de sens.

Multumim celor care ne-au fost alàturi.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


17 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Datà fiind situatia sanitarà din ce în ce mai precarà, începând cu duminica aceasta vom fi nevoiti sà verificàm respectarea strictà a numàrului autorizat de persoane în bisericà. In aceastà perspectivà, và rog sà và înscrieti, iar dacà lista s-a închis, sà và înscrieti din timp data viitoare. Và reamintesc, dacà mai este nevoie, legàtura càtre adresa de înscriere:biserica-strasbourg.fr/programari 

Oricât de dureros ar fi pentru un preot sà propunà limitarea accesului credinciosilor la slujbe – nu mi-am imaginat niciodatà cà se va ajunge aici! – realitatea justificà din plin o asemenea màsurà, venità de-altfel de la autoritàtile responsabile, si ne îndeamnà la intensificarea comuniunii dintre noi si a rugàciunii individuale mai mult ca oricând. 
Và reamintesc, de asemenea, cà Sfânta Liturghie se va transmite în direct prin youtube.

In cazul în care situatia se prelungeste, reflectàm la posibilitatea de a sàvârsi pe viitor Sfânta Liturghie de douà ori pe sàptàmânà, adicà sâmbàta si duminica. Và voi tine la curent în timp util.

Và multumesc pentru încredere si întelegere.
Doamne ajutà.Pr. V. Iorgulescu


16 octombrie 2020

 Doamne ajutà!
Dupà cum stiti, în aceste zile se desfàsoarà la Strasbourg, sub egida Primàriei, a Consiliului Regional Grand-Est si a Universitàtii, un eveniment unic intitulat “le Forum des Religions“.
In program: întâlniri ale reprezentanților diferitelor culte si religii, mese rotunde, conferinte, dezbateri, màrturii. Parohia noastrà asigurà prezenta ortodoxà si este activà pe toatà durata programului, atât cât o îngàduie situatia sanitarà actualà. Ieri, de pildà, am participat la întâlnirea organizatà în sala Primàriei (articol în Dernières Nouvelles d’Alsace, “Les cultes au révélateur de la modernité”, astàzi vineri 16 octombrie), iar duminicà 18 oct., poimâine, între orele 13:30 – 15:30, vom gàzdui în biserica noastrà dezbaterea interreligioasà intitulatà “Comment les temps d’épreuve sont-ils compris par les religions?”

Am obtinut autorizatia de a deschide si enoriasilor parohiei noastre posibilitatea de a participa la întâlnire, rezervatà initial unui public din afarà. Cei doritori sunt rugati sà se înscrie folosind legàtura urmàtoare si alegând în calendarul propus reuniunea de duminicà ora 14:https://www.weezevent.com/forum-des-religions 

Programul general al “Forumului Religiilor” se gàseste aici:
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/culture-sciences-societe/forum_religions/EMS_FORUM_RELIGIONS_A5_2020.pdf

Và doresc tuturor un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat si và astept la întâlnirea religiilor.
Pr. V. Iorgulescu


15 octombrie 2020

  Doamne ajutà!
Acum doi ani, la începutul lunii august, parohia româneascà din Strasbourg a organziat prima slujbà ortodoxà în interiorul singurului lagàr de concentrare nazist din Franta, cel de la Struthof, situat la cca 60 km vest de Capitala Alsaciei. Am fost oarecum constrânsi de împrejuràri sà o facem atunci, de unde si numàrul mic de participanti (marea majoritate a enoriasilor se aflau în concediul estival).

Tocmai aflasem gratie unei càrti publicate recent (Robert Steegmann, Le camp de Natzwiller-Struthof) cà între 1942 si 1944 au trecut prin acest lagàr 67 de persoane originare din România – autorul a izbutit sà dea si de numele lor – iar o parte dintre acestea au pierit aici. Osemintele lor se aflà fàrà îndoialà amestecate cu cenusa celorlalti 25000 de morti (Struthof fàcea parte din categoria “lagàrelor mortii”), aruncate în “groapa oaselor umilite”, OSSA HUMILIATA, la marginea lagàrului, marcatà astàzi cu o cruce mare de flori.Chiar acolo, lângà acea cruce, vizibilà spre sfârsitul secventei video, micul grup de credinciosi români a sàvârsit slujba de vesnicà pomenire pentru fratii lor trecuti prin calvarul de la Struthof si ràmasi, ca atâtia altii de aici si de aiurea, cu totul necunoscuti timp de zeci de ani. Am descoperit astàzi, cu totul întàmplàtor, o micà secventà video, pàstratà pe site-ul oficial al Ziarului “Dernières Nouvelles d’Alsace”, pe care o gàsiti în legàtura de mai jos. Nu stiam cà s-a pàstrat ceva din momoria acelui mic pelerinaj al lacrimilor, internetul începe sà semene din ce în ce mai mult cu o arhivà.

Dumnezeu sà-i ierte pe toti cei care au murit în uitare, fàrà pogribanie, departe de ai lor si de pàmântul natal, iar nouà sà ne dàruiascà puterea de a pàstra vie, prin rugàciune si recunostintà, amintirea lor!

Pr. V. Iorgulescu

https://www.dailymotion.com/video/x6rf4rs
 PSMai multe plàci comemorative au fost instalate pe zidul oaselor umilite, ultima fiind “A la mémoire de nos camarades Tziganes morts dans ce camp“. Speràm sà aparà curând una si în memoria românilor.
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/natzweiler_struthof/06fosse.htm


13 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Am înteles cà legàtura spre mesajul Secretariatului Mitropoliei în legàturà cu posibilitatea de a vota prin corespondentà nu se poate deschide usor. Iatà textul mesajului asa cum l-am primit :

Preacucernici Părinți,
După cum bine știți pe data de 6 decembrie 2020 vor avea loc alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.Având în vedere condițiile restrictive legate de virusul Covid 19 există riscul ca pe lângă Ambasadele României din Europa Occidentala să nu poate fi organizate suficiente secții de votare.
De mai mulți ani Statul Român a pus la dispoziția cetățenilor posibilitatea de a vota prin corespondentă: https://www.votstrainatate.ro/
Pentru aceasta, cei care doresc să voteze, trebuie să se înscrie pe site-ul menționat, pentru a putea primi prin poștă documentele de vot. Pot beneficia de această modalitate de vot doar cetățenii români care locuiesc în străinătate și dețin documente valabile de ședere din partea statului respectiv.
Vă trimitem un filmuleț făcut de românii din Franța pentru a îndemna lumea la vot care este valabil si pentru celelalte țări. Acesta poate fi descărcat: https://we.tl/t-IXdUjMjLZr
Puteți distribui acest material cu informațiile de mai sus pe grupurile parohiilor. Ar fi foarte util să anunțați și în biserică că data limită pentru a se înscrie este de 21 octombrie 2020.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif,
P. Ioan DraganiceaSecretar administrativ / Secrétaire administratif
P a t r i a r h i a   R o m â n ă / P a t r i a r c a t  d e  R o u m a n i e
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale
1 Bd. du Général Leclerc
91470 Limours, France
Tel. +33 1 64 91 59 24
Port.+33 7 60 36 59 24
Fax +33 1 64 91 26 83
E-mail: cabinet@mitropolia.eu
Internet: http://www.mitropolia.eu


13 octombrie 2020

Doamne ajutà!
In perspectiva votului din 6 decembrie, và trimit în legàtura de mai jos mesajul primit astàzi din partea Secretariatului Mitropoliei.
Pr. V. Iorgulescu
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqkQTHgxZmfKjXMFLzQtsrQb


12 octombrie 2020

Doamne ajutà!
In deplinà comuniune cu fratii nostri din dulcele târg al Iesilor, care, în aceste zile premergàtoare praznicului Cuvioasei Parascheva se bucurà deja de îndàtinatul pelerinaj (si se întristeazà din cauza interdictiei impuse celor din alte pàrti de a se apropia de Sfintele moaste), vom aduce si noi prinos de cinstire în nu mai putin frumosul târg al Argentoratei (Strasbourg), unde vom sàrvârsi Sfânta Liturghie în chiar ziua Sàrbàtorii, miercuri 14 octombrie, începând cu ora 11:45. Cu atât mai mult cu cât moastele celor douà oblàduitoare – Sfânta Parascheva a Moldovei si Sfânta Odilia (Otilia) a Alsaciei – se aflà, începând cu anul 2005, îngemànate pe acelasi baldachin al Catedralei din Iasi.

Sunt încredintat cà o parte din enoriasii parohiei noastre îsi amintesc de pelerinajul fàrà precedent pe care Mgr Joseph Doré, Arhiepiscopul Strasbourgului, l-a fàcut în aprilie 2005 la mânàstirile din nordul Moldovei si a oferit Catedralei din Iasi, în cadru liturgic solemn, o casetà cu pàrticele din moastele Sfintei Otilia. A primit în schimb, din partea Preafericitului Pàrinte Daniel, pe atunci mitropolitul Moldovei, o icoanà reprezentând pe cele douà sfinte cuvioase, una alàturi de cealaltà (copie în attach). Acest început urma sà fie continuat în anii urmàtori de o serie de vizite si schimburi bisericesti reciproce, care, însà, au fost întrerupte de plecarea PF Daniel de la Iasi si a Mgr Doré de la Strasbourg.

In asteptarea zilei când ierarhii actuali sau viitori ai celor douà eparhii îsi vor reaminti cà sfintele îi asteaptà mânà-n-mânà, ne revine nouà, simpli enoriasi, sà pàstràm aprinsà în suflete si în rugàciuni candela cinstirii – pe 14 octombrie a Sfântei Parascheva, pe 14 decembrie a Sfântei Otilia.

Sfântà Cuvioasà Parascheva, roagà-te lui Dumnezeu si pentru noi, cei aflati vremelnic în gràdina Sfintei Odilia (Otilia)!

Pr. V. Iorgulescu
https://www.youtube.com/watch?v=XyfnuJmN6Jc
https://www.youtube.com/watch?v=vwxneLAh1qA


2 octombrie 2020

  Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura pentru înscrierea si participarea la slujbele duminicale (pentru restul sàptàmânii nu este nevoie, întrucât nu se depàseste niciodatà numàrul autorizat de persoane): biserica-strasbourg.fr/programari  
Pr. V. Iorgulescu


1 octombrie 2020

Doamne ajutà!

Asistàm cu totii de ceva vreme la o agravare a situatiei sanitare în Europa si în lume, urmatà de màsuri profilactice din ce în ce mai drastice (localuri închise, întâlniri, reuniuni si deplasàri anulate, controale, sanctiuni etc.). In ce o priveste, Franta pare a se afla într-o situatie destul de îngrijoràtoare, de unde si avertismentele din ce în ce mai insistente din ultimele zile de a respecta cu strictete màsurile cunoscute si chiar de a adàuga altele noi.

Or, privind în jur, ràmânem cu impresia cà ecourile acestor atentionàri ricoseazà adesea, fàrà prea mare efect, ca într-o mecanicà absurdà, pierzându-se în vid, sau, si mai ciudat, generând reactii irationale de indiferentà, suspiciune, sarcasm. Altfel spus, de complicitate periculoasà cu virusul.

Tatàl meu vorbea foarte putin (spre exasperarea mamei si, de multe ori, spre frustrarea noastrà, a copiilor). A fàcut cinci ani de armatà si ràzboi – ràzboiul a început chiar în anul în care si-a terminat serviciul militar – a ajuns pânà la Stalingrad, a petrecut câteva luni de iarnà “uitat” pe un câmp împreunà cu alti câtiva, a supravietuit, a revenit, s-a càsàtorit… si a tràit apoi ca toatà lumea. Ii ceream adesea sà ne spunà “povesti din ràzboi”, dar ne ràspundea cà “alea nu-s pentru copii”. O datà sau de douà ori, însà, îmi amintesc cà ne-a vorbit despre frica de moarte si ne-a spus cà, la începutul luptelor, toti soldatii erau înspàimântati la gândul cà vor pieri pe front. “Cu timpul, însà, teama aceasta i-a mai pàràsit, au început sà se obisnuiascà si chiar sà-si mànânce conservele prin transee ascultând fàrà prea multà teamà suieratul gloantelor si bubuitul armelor care se auzea dupà câteva clipe. Dar nici asta nu a fost bine, a adàugat tata, càci cei mai multi au fost ràpusi de gloante atunci când au început sà se obisnuiascà cu ele, mult mai multi decât la început, când groaza mortii îi fàcea sà nu scoatà capul din transee”.

Imi sunà si azi în minte aceste cuvinte, ascultate literalmente la gura sobei : cei mai multi au fost ràpusi atunci când au început sà se obisnuiascà cu pericolul si sà nu se mai fereascà de el.

Da, în momentul de fatà este evident cà pericolul nevàzut – si cu atât mai necuràtor – al îmbolnàvirii ne paste pe toti, dar pàrem a ne fi obisnuit cu el în asa màsurà încât nu-i mai dàm atentie, ne expunem, scoatem cu prea multà usurintà “capul deasupra transeelor”.

Am observat acest lucru si la bisericà în ultimele duminici. E drept cà autoritàtile sanitare si prefectorale lasà impresia cà nu se preocupa acum în mod prioritar de reuniunile de cult. Sau poate cà chiar nu se preocupà, având încredere în capacitatea noastrà de a ne proteja singuri.

Sà o facem, asadar, cu atât mai mult, spre binele nostru si al celorlalti, pàstrând distanta de rigoare, purtând masca si aplicând cu strictete toate celelalte “gesturi-barierà”. Si nu în ultimul rând respectând numàrul autorizat de persoane înscrise pe lista de participare. Iar dacà lista s-a încheiat fàrà a ne fi putut înscrie, sà ne înscriem din timp data urmàtoare sau sà venim si sà ne reculegem în bisericà pret de câteva clipe dupà plecarea credinciosilor, stiind cà biserica ràmâne deschisà în fiecare duminicà pânà spre ora 14. 

Ar mai fi de adàugat un cuvânt în legàturà cu strana si grupul coral, càci l-am vàzut duminica trecutà pe Emanuel destul de preocupat. Dar în aceastà privintà cred cà lucrurile se vor putea rândui mai usor, constituind, de exemplu, mai multe grupuri si afectând din timp, pentru fiecare slujbà, grupul corspunzàtor. O reuniune a coralei în ansamblul ei este deja prevàzutà pentru sàptàmâna viitoare, asa cà vom decide atunci ce este bine de fàcut.

Toate acestea sperând, cu ajutorul lui Dumnezeu, sà revenim cât mai curând cu putintà la rânduielile obisnuite, fàrà restrictii si bariere, spre bucuria deplinà a comuniunii dintre noi, întru cele duhovnicesti si fràtesti. 

Dumnezeu sà ne fie tuturor ocrotitor!
Pr. V. Iorgulescu


1 octombrie 2020 

Doamne ajutà!
Nu am putut sluji Sfânta Liturghie în dimineata aceasta din motive profesionale si organizatorice. In schimb, disearà, la ora 18,30, vom sàvârsi Acatistul Acoperàmântului Maicii Domnului (posibil în paraclisul parohial).Tutoror, Sàrbàtoare binecuvântatà si o lunà de octombrie aducàtoare numai de bine!
Pr. V. Iorgulescu


14 septembrie 2020

Pe data de 14 septembrie, creştinii sărbătoresc cu post aspru şi rugăciune Înălţarea Sfintei Cruci şi îsi amintesc de răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos (la Sfânta Liturghie se ascultă lectura capitolului al 19-lea din Evanghelia după Ioan).

Este una dintre cele mai vechi sărbători creştine.

Din punct de vedere istoric, ea evocă douà evenimente solemne :

1.  aflarea Sfintei Cruci şi înălţarea ei în faţa poporului de episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, după descoperirea ei de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare ;

2.  readucerea Sfintei Cruci de la Ctesiphon, capitala Persiei (actualul Irak), unde fusese dusă ca pradă de război în 614 ; în ziua de 14 septembrie 629, împăratul bizantin Heraclius intrà cu mare solemnitate în Ierusalim şi o aşează în Biserica Sfântului Mormânt, unde va ràmâne timp de mai multe veacuri.

Pentru noi, creştinii, Sfânta Cruce este simbolul victoriei asupra morţii şi păcatului, dar şi prilej de bucurie, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel : ˝Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos˝ (Galateni 6,14).

Troparul Sfintei Cruci

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celor potrivnici dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău.

Condacul

Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruință asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință.

Tuturor, Sărbătoare binecuvântată şi aducătoare de Har !

Pr. V. Iorgulescu


9 septembrie 2020

Dragii nostri,
Va invitam sa participati la hramul manastirii noastre ce va fi sarbatorit sambata, 12 septembrie, Sfanta Liturghie in sobor incepand la 10:00. Dupa Sfanta Liturghie muzicoloaga Marilyn Leignel va sustine recitalul de muzica psaltica ” Cantari pentru Maica Domnului”.

Evenimentul are loc respecatand prevederile sanitare in vigoare.
Va asteptam cu drag!
Mica obste a manastirii Nasterea Maicii Domnului din Godoncourt

Le samedi, 12 septembre, a partir de 10 h il y aura lieu La Divine Liturgie. Apres La Liturgie la musicologue Marilyn Leignel nous invite a ecouter la musique psaltique – “Des Chansons pour la Mere de Dieu”. La porte du masque obligatoire.
Soyez bienvenues!
Les soeurs du monastere “La Nativite de la Mere de Dieu”, Godoncourt, 116 rue Haute, 88410.


8 septembrie 2020

Doamne ajutà,
Avem cu totii în familie sau printre rudele apropiate o Marie sau un Marius – sau pe cineva care poartà prenume derivate din Maria – pe care o / îl sàrbàtorim astàzi, de ziua Nasterii Maicii Domnului. Numele însusi vine din ebraicà, dar are ramificatii în egipteana veche si în alte limbi antice, atribuindu-i-se aproape 60 de semnficatii. In ebraicà pare a fi avut douà întelesuri : “copil iubit, mult-asteptat”, dar si “doamnà, stàpânà (provenind, în acest din urmà caz, de la cuvântul “mar”).

Pentru noi, crestinii, este cel mai utilizat si iubit prenume de origine biblicà, simbol al puritàtii si al dàruirii de sine, întrucât a fost purtat de Maica Domnului. Si cum numele defineste oarecum  persoana, se identificà cu ea – sà nu uitàm cà si aceasta este tot o afirmatie biblicà – dorim tuturor celor care-si serbeazà astàzi onomastica sà poarte cu cinste frumosul nume, iar Sfânta Fecioarà Maria sà le dàruiascà puterea de a-l pàstra la fel de curat prin însàsi viata lor. Si tuturor sà le fie ocrotitoare!

Pr. V. Iorgulescu


7 septembrie 2020

Doamne ajutà!
Dupà cum stiti, prima mare sàrbàtoare dupà începutul anului bisericesc este Nasterea Maicii Domnului, adicà mâine, marti 8 septembrie.

Programul liturgic ce se va desfàsura în biserica noastrà este urmàtorul :
– disearà – Vecernia la ora 18:30;
– mâine, Sfânta Liturghie la ora 11:45.

Ocrotire si binecuvântare celor care poartà cu cinste numele Maicii Domnului, praznic cu folos duhovnicesc tuturor!
Pr. V. Iorgulescu


1 septembrie 2020

Doamne ajutà!
Coincidenta face ca începutul anului scolar sà coincidà cu începutul Anului bisericesc – 1 septembrie. Dumnezeu sà reverse peste elevi si dascàli harul Luminii Sale ziditoare de suflet si deschizàtoare de drumuri noi în întelegerea tainelor ce ne înconjoarà! Sà pornim cu curaj, sà nu ne temem de necunoscut!

Tocmai în aceasta stà de fapt frumusetea tàrâmului pe care au pàsit astàzi elevii si profesorii, anume în faptul cà fiecare zi întredeschide usi noi si poate aduce surprize nebànuite. Nu ni se cere decât sà pornim cu încredere si cu credintà. Si, mai ales, sà nu uitàm cà de când existà lumea, omul nu învatà, ci descoperà. Nuanta este esentialà.

Si Anul bisericesc se traduce cam la fel, doar cà tàrâmul spre care ne conduce nu mai tine de lumea aceasta. Chemarea vine ceva mai de Sus!
Anul bisericesc, anul scolar – sà fie din belsug binecuvântati!
Rugàciunea obsteascà si Agheasma micà le vom face duminica viitoare.

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu
https://basilica.ro/1-septembrie-este-prima-zi-din-anul-nou-bisericesc/


28 august 2020 

Doamne ajutà!
Và reamintesc programul de slujire al acestui sfârsit de sàptàmânà:
– disearà – Vecernia la ora 18:30
– mâine dimineatà, de sàrbàtoarea Tàierii Capului Sfântului Ioan Botezàtorul – Utrenia la ora 9:00 si Sfânta Liturghie la ora 10:00 
– mâine searà : Vecernia la ora 18:30
– duminicà – programul obisnuit ( Utrenia la ora 9:00 si Sfânta Liturghie la ora 10:00).
Nu uitati sà và înscrieti atât pentru Sfânta Liturghie de mâine, cât si pentru cea de duminicà.

Sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


25 august 2020

Doamne ajutà!
Cu câteva zile în urmà và adresam un mesaj cu rugàmintea de a gàsi gazdà de o sàptàmânà pentru o studentà a Facultatii de medicinà din Iasi, invitatà sà participe la un program de cercetare în cadrul IRCAD Strasbourg. Intre timp am avut probleme cu internetul si nu am izbutit sà ràspund tuturor celor care s-au manifestat. Au fost multi, la fel de multe au fost sugestiile si solutiile propuse. Sunt extrem de miscat de solidaritatea pe care o manifestà enoriasii nostri de fiecare datà când semenul are nevoie de ajutor. Sunt încredintat cà si experientele prin care am trecut cu totii la început de drum într-o lume nouà, fàrà repere si fàrà prea multe usi deschise, când o mânà de ajutor fràteascà venità parcà de Sus ne mai ajuta sà pàstràm nàdejdile, face ca acum sà fim mai receptivi la greutàtile celorlalti.
Dumnezeu sà ràsplàteascà fiecàruia gândul si fapta!
In cele din urmà, Alexandra – asa se numeste studenta – va locui într-un mic apartament, liber în aceastà perioadà, pe care o doamnà doctor i-l pune la dispozitie.

Và multumesc tuturor, din toatà inima.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


19 august 2020

Doamne ajutà!
O studentà din Iasi, în anul al saselea la medicinà, va participa între 31 august – 4 septembrie a.c. la un program de cercetare ce se va desfàsura la IRCAD – Nouvel Hôpital Civil din Strasbourg. In ciuda tuturor eforturilor, nu a gàsit cazare si face apel la bunàvointa noastrà, contra-cost bineinteles. Am încercat, la rândul meu, sà-i gàsesc o camerà într-una din istitutiile bisericesti din apropiere, dar cele mai multe sunt închise pe perioada concediilor de varà. M-as bucura dacà s-ar gàsi o posibilitate prin concursul enoriasilor sau dacà mi-ati sugera o pistà fiabilà.

Và multumesc anticipat.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


12 august 2020

Doamne ajutà!
Se apropie Sàrbàtoarea Adormirii Maicii Domnului – sâmbàtà 15 august – când se va sluji dupà programul obisnuit, adicà Utrenia la ora 9.00, iar Sfânta Liturghie la ora 10.00.
Và rog sà nu uitati cà accesul în bisericà se face încà pe baza înscrierii pe lista : http://www.biserica-strasbourg.fr/programari/
Dupà cum ati aflat fàrà îndoialà, autoritàtile sanitare si prefectorale revin în mod repetat în utlimele zile si insistà sà se respecte cu strictete màsurile-barierà, prima dintre ele fiind numàrul autorizat de persoane în biserici. Celelalte màsuri sunt : purtarea màstii pe toatà durata sederii în interiorul locasului de cult, spàlarea sau desinfectarea mâinilor, distantarea socialà, cât mai putinà miscare si iesirea deîndatà ce s-a terminat slujba.
Sper din toatà inima sà depàsim cât mai curând cu putintà aceastà perioadà preocupantà si, cu ajutorul lui Dumnezeu, sà pàsim din nou în normalitatea întâlnirilor noastre de rugàciune si comuniune. Pânà atunci, însà, contez pe bunàvointa fiecàruia dintre dumneavoastrà si và multumesc pentru întelegere.
De notat cà slujbele din timpul sàptàmânii, adicà Acatistul de vinerea seara si Vecernia de sâmbàta seara, nu sunt supuse obligatiei de preînscriere. Necesitatea de a ne programa din timp nu se aplicà decât duminicilor si sàrbàtorilor mari, când numàrul de credinciosi riscà sà depàseascà suprafata autorizatà.

Cu acestea, và doresc sà petreceti în pace si bucurie cele câteva zile de post care ne-au ràmas si và doresc de pe acum Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


5 august 2020

Doamne ajutà!
Revin pentru a confirma cà Vecernia din seara aceasta va începe, ca de obicei, la ora 18,30.
O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


4 august 2020

Doamne ajutà!
Joi 6 august, de Praznicul Schimbàrii la fatà a Domnului, nefiind disponibil dimineata, và propun sà începem Sfânta Liturghie la ora 11,45.
Teologia acestei mari Sàrbàtori împàràtesti, exprimatà în icoana de mai jos, ne face si pe noi participanti la dogma Luminii necreate, luminà care s-a aràtat apostolilor prezenti – Petru, Iacob si Ioan – spre a-i întàri în fata încercàrilor ce-i asteptau atunci când îl vor vedea pe Invàtàtorul lor ràstignit ca un ràufàcàtor.
In centrul reprezentarii este Hristos, invesmantat in alb. El este inconjurat de un fond inchis la culoare, asa-numita mandorla, prezenta si in icoana Invierii, ceea ce traduce ideea cà fiinta lui Dumnezeu, din care izvoràste lumina cea necreatà, ramane necunoscuta omului. Lumina în care S-a descoperit Hristos nu a fost fiinta lui Dumnezeu, ci o energie care izvoràste din aceasta fiintà. Ortodoxia face o diferenta clarà intre har si natura divinà. Dacà harul, ca energie necreatà poate fi impàrtàsit omului, natura divinà ramâne incomunicabilà si incognoscibilà. Dar i se oferà omului ca participare prin har. De unde si chemarea pe care ne-o face Biserica în aceastà zi – aceea de a ràspunde la darul luminii prin rugàciune si cinstire euharisticà.

Tuturor, Praznic luminos si dàtàtor de pace sufleteascà!
Pr. V. Iorgulescu


30 iulie 2020

Doamne ajutà!

In seara aceasta se lasà sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. Iatà câteva pasaje luate de pe site-ul Patriarhiei Române în legàturà cu acest post:

“Postul Adormirii Maicii Domnului va începe anul acesta vineri, 31 iulie. De regulă, postul începe la 1 august, însă conform regulilor bisericeşti, dacă data de 31 iulie cade miercurea sau vinerea (cum se întâmplă anul acesta) se lasă sec cu o zi înainte.

De asemenea, postul se prelungește și în ziua sărbătorii înseși, dacă aceasta cade miercurea sau vinerea, făcându-se dezlegare la untdelemn, pește și vin se precizează în Liturgica Generală semnată de Pr. Prof. Ene Braniște.

Însă, anul acesta sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului cade într-o zi de sâmbătă, deci postul se încheie în ajun, în 14 august.

Postul Adormirii Maicii Domnului este rânduit de Biserică spre aducerea aminte de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare și de postul cu care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice”.


28 iulie 2020

Doamne ajutà!
Pentru cei mai multi, concediile din aceastà varà sunt cu adevàrat “de odihnà”, adicà petrecute mai mult pe lângà sau prin casà, locul cel mai linistit si odihnitor de pe acest pàmânt. Departe de noi tumultul aeroporturilor, al gàrilor, autostràzilor si chiar al plajelor însorite, cele atât de ispititoare pe vremurile când virusii încoronati nu se fofilau încà printre oameni si bagaje, ci populau cel mult lumea imaginarà a càrtilor pentru cei mici.
Plàtim, asadar, un tribut necesar, consimtit pentru apàrarea sànàtàtii, dar si pentru odihna trupului si nu în ultimul rând a sufletului. Sà nu o utiàm pe aceasta din urmà, armonia sufletului, care ar trebui sà fie, dupà pàrerea mea, prima în ordinea prioritàtilor. Càci de acolo pornesc toate celelalte. A fi în armonie cu noi însine, iatà un ideal càtre care tindem cu totii si pentru care nenumàrati pàrinti ai pustiei au pàràsit “lumea” si s-au retras mai aproape de cer – adicà acolo unde nu prea îsi mai vedeau semenii. Pe care, paradoxal,  îi iubeau cu atât mai mult si pentru care se rugau neîncetat. De meditat!
Sà meditàm în “pusnicia estivalà” a càminelor noastre la tot ce ne este dat de Dumnezeu sà tràim în aceste timpuri de îngrijorare amestecatà cu speranta iubirii Sale milostive. Gama învàtàmintelor mi se pare nesfârsità.
In legàturile de mai jos, iatà si putinà muzicà hrànitoare de suflet, cu atât mai mult cu cât o datoràm eforturilor si baghetei magice a unuia dintre cei mai mari dirijori români, Sergiu Celibidache, prima înregistrare fiind de la vârsta când încà învàta, cealaltà de la vârsta când îi învàta pe altii.
Toate cele de mai sus cu precizarea cà slujbele aducàtoare de har si luminà se vor tine fàrà întrerupere pe toatà durata verii în biserica noastrà, dupà programul cunoscut.

Tuturor, o varà binecuvântatà si întàritoare!
Pr. V. Iorgulescu

Beethoven, Egmont – Ouverture, înregistrare din 1950 (Berlin)
https://www.youtube.com/watch?v=BRqhDuNDiFk
Bruckner, Simfonia nr. 4, înregistrare din 1983 (München)
https://www.youtube.com/watch?v=LY7m119eOys&t=2315s


29 iunie 2020

  Doamne ajutà!
In legàtura de mai jos, emisiunea de sàptàmâna trecutà, intitulatà “Regards croisés”, înregistratà si transmisà pe RCF:
https://www.youtube.com/watch?v=wGaq9fmI6Jg&feature=youtu.be

Sàrbàtoare binecuvântatà de Sfintii Petru si Pavel.
La multi ani tuturor celor care poartà cu cinste numele celor doi corifei ai Apostolilor!
Pr. V. Iorgulescu


28 iunie 2020

  Doamne ajutà!
Và reamintesc slujba de mâine dimineatà, în cinstea Sfintilor Apostoli Peru si Pavel, care va începe, ca toate slujbele de peste sàptàmânà, la ora 7,00.

Tuturor, Sàrbàtoare sfântà, cu pace si ocrotire din partea celor doi mari Apostoli si întemeietori de biserici!
Pr. V. Iorgulescu


23 iunie 2020

 Doamne ajutà!
Ràspund unei întrebàri care-mi parvine în mod frecvent, din mai multe pàrti : nu, nu este nevoie sà ne înscriem pentru a participa la slujbele de peste sàptàmânà, ci doar pentru Sfânta Liturghie de duminicà.
Reamintesc si formularul pentru pentru înscriere: biserica-strasbourg.fr/programari

Searà binecuvântatà si Sàrbàtoare cinstità mâine!
Pr. V. Iorgulescu


23 iunie 2020

Prin 1992 – 1993 venea adesea la bisericuta noastrà din Hoenheim si ràmânea cu bucurie dupà slujbà. Nu stiam atunci care-i va fi viitorul, dar làsa o urmà adâncà în sufletul celor cu care vorbea. Si se entuziasma pentru tot ce i se pàrea frumos la ceilalti. Iatà un om càruia morozitatea din jur nu i-a erodat nici pânà astàzi credinta în bine. Ràmâne un exemplu pentru noi toti, pentru preoti în primul rând.

Da, ne vorbeste Academicianul Ioan Aurel POP, Presedintele Academiei Române:

https://basilica.ro/ioan-aurel-pop-educatia-scoala-cultura-credinta-sunt-cheia-succesului/

https://www.activenews.ro/stiri/Acad.-Ioan-Aurel-Pop-Rusinea-pe-care-o-resimt-multi-intelectuali-subtiri-cand-vine-vorba-de-Romania-de-identitatea-romaneasca-de-ideea-conservarii-valorilor-nationale-ne-plaseaza-ca-entitate-etnica-ca-natiune-si-ca-tara-intr-un-loc-demn-de-dispret-162042


23 iunie 2020

Doamne ajutà!
Nasterea Sfântului Ioan Botezàtorul (Dràgaica sau Sânzienele) – miercuri 24 iunie – reprezintà sàrbàtoarea parohiei noastre din Strasbourg. Intr-adevàr, încà de la începutul organizàrii ei, comunitatea românilor tràitori pe aceste meleaguri si-a ales drept ocrotitor pe Sfântul Ioan Inaintemergàtorul, pe care-l invocà în rugàciune de fiecare datà când traverseazà momente de cumpànà si càruia îi aduce prinos de recunostintà în clipele de multumire.
De ziua nasterii sale, îl vom cinsti prin rugàciune si slujire, dupà cum urmeazà:
– mâine searà, marti, Vecernia unità cu Litia începând cu ora 18.30;
– miercuri dimineata, Sfânta Liturghie începând cu ora 7.00.

Tuturor, Praznic binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


21 iunie 2020

Doamne ajutà!
A nu uita : cei care nu pot merge în aceastà perioadà la bisericà pot urmàri Sfânta Liturghie în direct prin legàtura youtube a parohiei, pe care o gàsiti pe prima paginà a site-ului : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/
Sfânta Liturghie se sàvârseste în fiecare duminicà începaând cu ora 10.00.

Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


17 iunie 2020

Site-ul de stiri al Patriarhiei Române despre slujba de pomenire sàvârsità sâmbàtà în Cimitirul militar român de la Haguenau :  https://basilica.ro/slujba-de-pomenire-pentru-eroii-romani-din-haguenau/ .

Ii multumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care ni-l dàruieste!
Pr. V. Iorgulescu


16 iunie 2020

Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura zoom pentru cateheza cu copiii de la ora 17,30 :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Pr. V. Iorgulescu


13 iunie 2020

Dumnezeu sà-i odihneascà în pace pe ostasii români càzuti pe toate câmpurile de luptà!
Astàzi au fost pomeniti cei care odihnesc în Cimitirul militar român de la Hguenau.
Nu-i uitati în rugàciunile euharistice din Duminica Tuturor Sfintilor!

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


12 iunie 2020

Doamne ajutà!
Intrucât a intervenit o obligatie imposibil de evitat, cursul cu copiii prevàzut în aceastà dupà-amiazà se anuleazà.
Ne revedem martea viitoare la ora 17.30.

Và multumesc pentru întelegere.
Iosefina Iorgulescu


11 iunie 2020

Doamne ajutà!
Confirm tinerea slujbei de pomenire pentru ostasii români de la Haguenau poimâine, sâmbàtà 13 iunie, la ora 15.00.
Ceremonia se va desfàsura dupà rânduiala urmàtoare :
– parastasul pentru eroi;
– intonarea imnelor nationale român si francez (trompetistul Patrick Kautzmann);
– depunere de flori de càtre Consulatul General al României la Strasbourg – Domnul Consul Remus Màràsescu – si de càtre parohie;
– împàrtirea prinoaselor între pelerinii prezenti.

In aceastà perioadà se pot încà aduce la Cimitirul militar ouà rosii si alte prinoase îndàtinate, cu precizarea cà alimentele se vor împàrti ambalate. Pe toatà durata întâlnirii se va tine seama de restrictiile sanitare în vigoare si se va respecta distantarea socialà.

Pentru o mai bunà organizare, và rugàm sà ne confirmati prezenta dumneavoastrà prin simplu ràspuns la acest mesaj.Và multumesc anticipat pentru efortul de a và deplasa cât mai numerosi si a và reculege la càpàtâiul eroilor nostri de la Haguenau.

In comuniune,
Pr. Vasile Iorgulescu


9 iunie 2020

Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura zoom pentru cateheza cu copiii de la ora 17,30 :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Pr. V. Iorgulescu


6 iunie 2020 

Doamne ajutà!
Ràspund unei întrebàri frecvente în aceste zile : da, se pot face parastase la bisericà, dar cu pachete închise, iar coliva împàrtità în pahare. Agapele sunt încà interzise în spatiile închise, ceea ce impune ca, odatà terminatà slujba si împàrtirea prinoaselor, enoriasii sà poatà pleca la casele lor fàrà prea multà întârziere.
Cei care, din felurite pricini, nu vor putea veni la bisericà pentru a-si pomenii mortii dupà datinà, sunt rugati sà-mi trimità pomelnicele prin mail. Le voi imprima si pomeni la Sfânta Proscomidie, asa cum am fàcut si în perioada celor douà luni de izolare, ràmânând ca, atunci când se va reveni la o functionare normalà a vietii parohiale, sà ne amintim de cei plecati dintre noi în respectul deplin al rânduielilor liturgice.
Mai existà si posibilitatea de a pomeni pe cei plecati la Domnul sâmbàta viitoare, când vom face parastas la Cimitirul militar român de la Haguenau, precum si duminicà, a doua zi, la Sfânta Liturghie.

Và multumesc tuturor pentru întelegere si và asigur de întreaga comuniune euharisticà.
Sàrbàtoare binecuvântatà de Rusalii!
Pr. V. Iorgulescu

PS 1. Se va sàvârsi Sfânta Liturghie si luni 8 iunie, poimâine, de Sàrbàtoarea Sfintei Treimi, începând cu ora 7.00 dimineata. Cei care doresc sà participe nu sunt obligati sà se înscrie dinainte, intrarea este liberà (cu respectarea regulilor obisnuite, se întelege).
2. Zilele de miercuri si vineri ale sàptàmânii viitoare sunt zile de harti, întrucât preced începutul postului Sfintilor Apostoli (15 – 28 iunie). Calendarul postului prevede si câteva pogoràminte cu dezlegare la peste, sà le avem în vedere si pe acelea.


5 iunie 2020

Hristos S-a înàltat!
Và reamintesc cà restrictiile de ordin sanitar ne impun încà sà limitàm numàrul de participanti la sfintele slujbe, motiv pentru care suntem nevoiti sà recurgem pentru un timp la formularul informatic de încriere, pe care-l gàsiti mai jos (sper sà iesim curând din aceastà perioadà de tranzitie). De precizat cà lista se închide în mod automat atunci când s-a ajuns la numàrul maxim de participanti (42 în acest moment).
Pentru cei care nu se pot înscrie pe listà, Sfânta Liturghie este transmisà în direct gratie platformei youtube a parohiei, pe care, la fel, o gàsiti mai jos.
In cazul în care doriti sà và reculegeti în bisericà, dar nu v-ati înscris, puteti veni dupà ora 11.45, respectând bineînteles toate “màsurile-barierà” ce se impun (distanta, masca de protectie, dezinfectarea mâinilor la intrare etc.).

Và multumesc pentru întelegere.Và doresc tuturor un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat si “împàrtàsirea Sfântului Duh” de Sàrbàtoarea Rusaliilor!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu

Link pentru înscrierea la sfintele slujbe :  http://www.biserica-strasbourg.fr/appointments/
Link pentru a asculta în direct Sfânta Liturghie : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/


4 iunie 2020

Hristos S-a înaltat!
Duminica trecutà, la sfârsitul Sfintei Liturghii, v-am împàrtàsit intentia de a sàvârsi o slujbà de pomenire la càpàtâiul ostasilor români înmormântati la Haguenau si am propus sà o facem chiar în aceastà sâmbàtà, pe 7 iunie. Consultând însà prognoza meteo, vàd cà se anuntà vreme ploioasà.
In aceste conditii, và propun sà amânàm micul nostru pelerinaj pentru sâmbàta viitoare, 13 iunie, la ora 15,00. Speràm cà atunci vom fi la adàpost de intemperii si cà Dumnezeu ne va ajuta sà împlinim rânduielile dupà cuviintà.
Voi reveni în timp util cu sugestiile de organizare.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


3 iunie 2020

Hristos S-a înălțat!
La solicitarea mai multor persoane, và tansfer mai jos legàtura prin care puteti avea acces la înregistràrile conferintelor-catehezelor organizate în ultimele sàptàmâni, pe Zoom, sub egida si la initiativa grupului Nepsis Strasbourg : https://seafile.unistra.fr/d/b89e54ac415a4e0fac1a/

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


2 iunie 2020

Hristos S-a înàltat!!
Catehezele pentru copii continuà fàrà întrerupere în fiecare zi de marti si vineri, începând cu ora 17.30, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu


31 mai 2020

  Hristos S-a înaltat!
Acest mic cuvânt spre a và reaminti cà cei care nu pot paticipa direct la slujbele bisericii – Vecernia si Sfânta Liturghie – le pot urmàri prin pagina youtube a parohiei noastre: https://www.youtube.com/channel/UC1VJvXtCcj47o98mClBKfqA/livestreaming/

Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


29 mai 2020

Hristos S-a înàltat!
Và reamintesc programul dupà-amiezii :
– la ora 17.30 – Cateheza cu copiii;
– la ora 18,30 – Acatistul zilei.
Ambele pe zoom-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!Iosefina si pr. V. Iorgulescu
Notà : In curând, toate slujbele publice se vor desfàsura la bisericà. In mod exceptional, la solicitarea mai multor enoriasi, Acatistul acestei zile va fi transmis, tot pe zoom.


29 mai 2020
Urmare întâlnirii Nepsis de ieri-searà:  https://basilica.ro/se-implinesc-567-ani-de-la-cucerirea-constantinopolului/


28 mai 2020
Và transfer mai jos mesajul grupului de tineri Nepsis de la Strasbourg :

Vă propunem să ne revedem din nou joia aceasta (28 mai), la ora 20.00, când părintele Iorgulescu ne va vorbi despre “Căderea Constantinopolului (29 mai 1453)”.
Link-ul de conectare:
https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09
Dacă vi se cere o parolă la conectare, aceasta este: Nepsis.
Pentru cei care se conectează de pe telefon, ID-ul este : 388 299 356.
Pe curând,Diana


27 mai 2020

Hristos a înviat!
Ca si duminica trecutà, và trimit acest mesaj cu multà întârziere. De data aceasta, motivul este cà am càutat, împreunà cu Emanuel, cele mai potrivite modalitàti de rezolvare a problemei participàrii la sfintele slujbe, care sà împace cât mai armonios dorinta fireascà a fiecàruia de a se ruga cu stricta respectare a normelor sanitare în curs.
Dupà mai multe consultàri, credem cà formula cea mai potrività în momentul de fatà constà în a ne înscrie pe o listà electronicà ce limiteazà numàrul de participanti în functie spatiul disponibil din bisericà. Formula este provizorie si va fi amelioratà (sau abandonatà) pe parcurs, în cazul sau pe màsurà ce conditiile evolueazà.Utilizarea este simplà : accesati printr-un click legàtura biserica-strasbourg.fr/programari si và înscrieti pentru slujba sau slujbele dorite. Rubricile notate cu * sunt obligatorii, restul facultative.

Mà folosesc de aceastà ocazie pentru alte douà mesaje de suflet pe care doream sà vi le adresez:
1. Am fost impresionat duminica trecutà de faptul cà, în pofida caracterului relativ improvizat al primei slujbe cu public dupà aproape douà luni de absentà, enoriasii prezenti au manifestat o “disciplinà” exemplarà si o mare delicatete unii fatà de altii – si cu totii împreunà fatà de sfintenia momentului. Nu và ascund cà nutream ceva temeri, care s-au dovedit pe deplin… nejustificate! Alese multumiri!
2. Dupà cum ati remarcat, am abandonat momentan rugàciunea prin zoom, care mi s-a pàrut necesarà în vreme de izolare, dar mai putin potrività dupà ce s-au deschis bisericile. Pàstràm, cu toate acestea, în rezervà posibilitatea de a recurge la întâlnirile video atunci când împreujuràrile sau urgentele o vor cere. Dacà o vor cere. Slujbele de sâmbàtà seara si cele de duminicà dimineata vor continua sà fie transmise prin youtube, dupà formula cunoscutà (a se vedea site-ul parohiei).

Programul viitoarelor slujbe este urmàtorul:
– Disearà, la ora 18.30 – Vecernia cu Litie si Utrenia (priveghere);
– Mâine, de Inàltarea Domnului – la ora 10.00 – Sfânta Liturghie;
– Sâmbàtà seara, la ora 18.30 – Vecernia;
– Duminicà, la ora 10.00 – Sfânta Liturghie.

Extensiunea slujbelor va tine seama de necesitatea de a petrece un timp limitat în spatiul închis al bisericii (care este aerisità constant si prevàzutà cu tot necesarul pentru a ne dezinfecta mâinile la intrare si la iesire).
Sunt constient de stânjeneala pe care o pricinuieste limitarea la 42 a numàrului de participanti la o slujbà si tin sà và multumesc încà o datà pentru întelegere si pentru concursul fiecàruia dintre dumneavoastrà la bunul mers al vietii parohiale.

Sàrbàtoare binecuvântatà de Inàltarea Domnului!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


26 mai 2020

Hristos a înviat!
Vă propunem să ne revedem din nou joia aceasta, la ora 20h, când părintele V.Iorgulescu ne va vorbi despre “Căderea Constantinopolului (29 mai 1453)”.
Link-ul de conectare:
https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09
Dacă vi se cere o parolă la conectare, aceasta este: Nepsis.
Pentru cei care se conectează de pe telefon, ID-ul este : 388 299 356.

Pe curând,
Diana Tataru

26 mai 2020

Hristos a înviat!
In mod exceptional, cateheza de astàzi va începe la ora 18.00 (în loc de 17.30).
Legàtura zoom ràmâne aceeasi :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


24 mai 2020

Hristos a înviat!
Cu toate cà Ministerul de Interne francez a publicat comunicatul privind reluarea slujbelor în làcasele de cult acum câteva ore deja, preotii Mitropoliei au avut nevoie, înainte de a proceda la îndepàrtarea efectivà a zàvoarelor de la usi, de o consultare cu Inaltpreasfintitul Mitropolit Iosif, întrucât, dupà cum stiti, rânduielile noastre ortodoxe comportà multe aspecte specifice.
In plus, a amenaja în numai câteva ore bisericile pentru primirea enoriasilor în conditii de totalà securitate sanitarà reprezintà o performantà greu de atins, o veritabilà provocare, chiar si pentru cei mai experimentati…

Este motivul pentru care am preferat sà và adresez acest mesaj numai dupà ce voi fi fost cât de cât încredintat cà, venind la slujbà, và veti putea reculege în conditii cât mai normale, fàrà teamà pentru sànàtatea dumneavoastrà si a celor apropiati.
Contez, asadar,  pe întelegerea si cooperarea fiecàruia dintre dumneavoastrà pentru a evita orice neorânduialà, ràmânând sà amelioràm apoi organizarea în cursul sàptàmânii / sàptàmânilor viitoare.

Câteva imperative ce decurg atât din comunicatul anexat, cât si din sugestiile Inaltpreasfitului Mitropolit Iosif :
– respectarea cu strictete a ceea ce numim “gesturile-barierà”;
– credinciosii, cu exceptia copiilor sub 11 ani, vor purta mascà pe toatà durata slujbei si se vor aseza exclusiv pe locurile disponibile de pe scaune; singuri membrii aceleeasi familii pot ocupa locurile unul lângà celàlalt;
– se impune punctualitate la sosire si la plecare;
– Sfânta Liturghie începe la ora 10,00 si se terminà în jur de ora 11,30-11.40;
– agapele de la sfârsitul slujbelor sunt interzise deocamdatà;
– numàrul maxim de persoane prezente în bisericà în acelasi timp este, conform suprafetei de care dispunem, de 42 (cca 170 m²).

Dat fiind timpul scurt, nu am avut posibilitatea sà procedàm la înscrieri prealabile. Contez si în privinta aceasta pe întelegerea celor care, sosind mai târziu, nu vor putea fi eventual admisi în bisericà decât dupà iesirea celorlalti. Speràm sà nu fie cazul!
Asteptarea în fata biserici nu ne dispenseazà de respectarea distantei regulamentare.

Dàm slavà lui Dumnezeu pentru toate si ràmânem uniti în fata Lui!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


22 mai 2020

Hristos a înviat!
Cateheza de la ora 17.30 si rugàciunea de searà de la ora 20.30 vor putea fi urmàrite prin zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu


20 mai 2020

Hristos a înviat!
In asteptarea deschiderii làcaselor de cult pentru slujbele publice (la începutul lunii viitoare), Vecernia si Sfânta Liturghie în cinstea Sfintilor Impàrati Constantin si Elena (21 mai) pot fi urmàrite prin intermediul platformei youtube, dupà programul urmàtor:- disearà, miercuri 20 mai, Vecernia la ora 18.30- mâine dimineatà, joi 21 mai, Sfânta Liturghie la ora 10.00.
Legàtura youtube se gàseste pe site-ul parohiei : www.biserica-strasbourg.fr

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


18 mai 2020

Hristos a înviat!
Pentru cateheza de mâine (marti 19 mai), copiii sunt rugati sà repete de mai multe ori priceasna din legàtura de mai jos spre a o putea cânta împreunà în timpul cursului care începe, dupà cum stiti, la ora 17.30, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu

Priceasna pentru copii:  “Din cer de departe”https://www.youtube.com/watch?v=QHKnlMSsUqI


18 mai 2020

Hristos a înviat!
Intrucât ora de rugàciune din seara aceasta coincide cu ora de curs la CDS, và propun ca fiecare sà citeascà în particular Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmând a ne regàsi pentru rugàciunea comunà miercuri, poimâine, la ora 20.30.
Và doresc tuturor o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu
Acatistul Domnului : https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-domnului-nostru-iisus-hristos


16 mai 2020

Hristos a înviat!
Acest scurt mesaj pentru a và reaminti cà Vecernia din seara aceasta (ora 18.30) si Sfânta Liturghie de mâine dimineatà (începând cu ora 10.00) pot fi urmàrite pe youtube, accesând legàtura pe care o gàsiti pe site-ul parohiei : http://www.biserica-strasbourg.fr/

Và doresc un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


15 mai 2020

Hristos a înviat!
Pentru cateheza de la ora 17.30 se va folosi obisnuita legàturà.zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu

Hristos a înviat!
In seara aceasta, la ora 20.30, vom sàvârsi împrenà Acatistul Maicii Domnului Izbàvitoarea de boli (molime), conectându-ne la zoom-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043 
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


14 mai 2020

V-am adresat în cursul diminetii mesajul de mai jos.
Intre timp, Inaltpreasfintitul Mitropolit Iosif a decis organizarea unei reuniuni cu preotii la aceeasi orà, adicà 20.30.
In aceste împrejuràri, propun ca întâlnirea Nepsis sà înceapà la ora 19.00.

Và multumim pentru întelegere.
Pr. V. Iorgulescu

Hristos a înviat!
Grupul Nepsis al Parohiei de la Strasbourg (presedintà Diana Tàtaru) se întâlneste de douà ori pe sàptàmânà pe zoom pentru discutii, meditatii si catehezà. Intâlnirile sunt animate, rând pe rând, de teologi, membri ai grupului sau preoti si au drept obiect teme diverse, legate cu precàdere de modul de a ne trài credinta în contextul actual secularizat.
In seara aceasta, subiectul întâlnirii este “Taina Sfintei Impàrtàsanii, semn al apartenentei la un singur trup – Biserica lui Hristos”. Voi avea privilegiul si bucuria de a introduce tema, dupà care vor urma întrebàri si contributii ale membrilor Nepsis sau ale participantilor din afara grupului, întrucât, devreme ce primiti acest mesaj, se întelege cà întâlnirea este deschisà tuturor, fie cà doriti sà participati la ea în mod activ, fie cà asistati discret, ascultând doar discutiile celorlalti. 
Si într-un caz si în celàlalt, accesul la întâlnire se face prin legàtura : https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09  
Ora de deschidere a reuniunii este 20.30.

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


13 mai 2020

 Hristos a înviat!
Và invit si în seara aceasta sà facem rugàciunea împreunà la ora 20.30 pe zoom:  https://us04web.zoom.us/j/5505599043 
Nu uitati codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


12 mai 2020

Hristos a înviat!
Và reamintesc programul acestei zile :

– la ora 17.30 – Cateheza pentru copii (deschideti legàtura urmàtoare pentru priceasna pe care vom încerca sà o învàtàm: https://www.youtube.com/watch?v=LO3C-c9YdqA)
– la ora 20.30 – Acatistul Sfântului Ioan Valahul (sàrbàtoarea de astàzi, 12 mai).

Ambele pe zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Parola de intrare (atât pentru catehezà, cât si pentru rugàciune): 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


11 mai 2020

Hristos a înviat!
Dupà cum ati remarcat, în seara aceasta nu am putut utiliza aplicatia zoom pentru rugàciune. Care a fost motivul? Chiar în momentul deschiderii reuniunii, ni s-a cerut tuturor un cod de acces, de care însà nimeni nu dispunea, nici chiar animatorul.
Consultând ulterior parametrii, am constatat cà administratorul central operase între timp o modificare, probabil din motive de securitate, impunând de acum înainte participantilor un cod de acces.

Và propun, asadar, sà amânàm rugàciunea pe mâine searà, la aceeasi orà, 20.30, folosind zoom-ul cunoscut : https://us04web.zoom.us/j/5505599043 si adàugând apoi codul 614012.

Và multumesc tuturor pentru întelegere.
Pe mâine searà.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu 


11 mai 2020

  Hristos a înviat!
Mâine, 12 mai, Biserica îl sàrbàtoreste pe Sfântul Ioan Valahul, un tânàr din pàrtile Olteniei, care, nevoind sà se lepede de credinta crestinà si pàstrându-si curàtia trupeascà, a suferit moarte martiricà pe la anul 1664. In momentul târnosirii (2011), a fost ales drept ocrotitor al micii noastre capele parohiale.
In seara aceasta, la ora 20.30, vom sàvârsi împreunà slujba Acatistului Sfântului Ioan Valahul. Accesul pe obisnuitul zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


9 mai 2020

Hristos a înviat!
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt cele din Duminica Slăbănogului de la Vitezda:

  • Vecernia – sâmbătă, 9 mai, ora 18.30
  • Sfânta Liturghie – duminică, 10 mai, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube. Link-urile sunt indicate pe pagina Youtube a parohiei (click aici pentru a o accesa).

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


8 mai 2020 

Hristos a înviat!
Mai jos, programul catehetic si liturgic al zilei :
– la ora 17.30 – cateheza cu copiii
– la ora 20.30 – rugàciunea de searà.
Ambele pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


6 mai 2020

Hristos a înviat!
Và propun sà ne revedem la ora 20.30, pentru Acatistul zilei, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Tuturor, o zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


5 mai 2020

Hristos a înviat!
Acest scurt mesaj pentru a và reaminti cateheza de la ora 17.30, la care aveti acces conectându-nà la link-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Doamne ajutà!
Iosefina Iorgulescu


4 mai 2020

Hristos a înviat!
In seara aceasta, luni 4 mai, începând cu ora 18.00, putem urmàri în direct Taina Sfântului Maslu, sàvârsità în biserica mitropolitanà de la Limours. Và propun, asadar, sà facem si noi rugàciunea din aceastà searà împreunà cu IPS Iosif si cu preotii slujitori, participând la slujba de tàmàduire prin intermediul Apostolia TV.
Legàtura : https://www.youtube.com/user/ApostoliaTV

Tuturor, o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


2 mai 2020

Hristos a înviat !
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt:

  • Vecernia din Duminica Mironosițelor: sâmbătă, 2 mai, ora 18.30
  • Sfânta Liturghie din Duminica Mironosițelor: duminică, 3 mai, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube. Link-urile sunt indicate pe pagina Youtube a parohiei (http://www.biserica-strasbourg.fr/(click aici pentru a o accesa).

Sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


1 mai 2020 

Hristos a înviat!
Và rog sà gàsiti mai jos programul zilei:
– la ora 17.30 – cateheza cu copiii
– la ora 20.30 – Acatistul Sfântului Acoperàmânt al Maicii Domnului, cuvânt filocalic si moment muzical cu violonistii Marius si Laurentiu Stoian 
Ambele pe zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


29 aprilie 2020

Hristos a înviat!
Se pare cà perioada de izolare la domiciliu se va prelungi pânà la sfârsitul lunii mai, cel putin în privinta reuniunilor cultuale. Ne vom adapta, asa cum am fàcut-o si pânà acum, ràmânând în asteptarea eventualelor “pogoràminte”, în cazul în care lucrurile se mai schimbà între timp.Và propun sà ne regàsim pentru rugàciunea comunà în fiecare searà de luni, miercuri si vineri, începând cu ora 20.30, pe zoom: https://us04web.zoom.us/j/5505599043  
In seara aceasta vom sàvârsi Acatistul Sfintelor Pasti (care se sàvârseste de la Inviere pânà la Inàltare), urmat de un mic cuvânt de meditatie si de îndàtinatul dialog între participanti.
Din când în când, prietenii nostri violonistul Marius Stoian (însotit uneori si de Laurentiu), pianistul Marin Bàlan si saxofonistul Andrei Jechiu ne vor oferi în direct scurte intermedii muzicale ilustrând gama tràirilor pe care le genereazà momentele prin care trecem acum.

Và doresc o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


28 aprilie 2020

Hristos a înviat!
Spre amintire : asa cum am convenit, în perioada urmàtoare catehezele cu copiii vor avea loc de douà ori pe sàptàmânà, martea si vinerea, între orele 17.30 – 18.15 (atât ne permite aplicatia zoom de care ne folosim). Totdeauna aceeasi : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
In aceastà dupà-amiazà vom aprofunda împreunà întelesul Evangheliei de la Ioan XX, 19-31, care vorbeste despre îndoiala Apostolului Toma.
Ne vedem cu bucurie mai târziu.

Doamne ajutà!
Iosefina Iorgulescu


25 aprilie 2020

Hristos a înviat !
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt:

  • Vecernia din Duminica Tomei: sâmbătă, 25 aprilie, ora 20.00
  • Sfânta Liturghie din Duminica Tomei: duminica, 26 aprilie, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube.
Linkul pentru sâmbătă 25 aprilie este https://youtu.be/xOyMVw8YxRk, iar cel pentru duminică 26 aprilie este https://youtu.be/O7foUYjJwB0.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


8 februarie 2020

Doamne ajutà!
Và semnalez cu bucurie cà joia viitoare 13 februarie, la ora 20:00, violonistul Marius Stoian – însotit de fiul sàu Laurentiu si de cunoscutul grup de instrumentisti Andrei Jechiu, Marin Bàlan si Sorin Gheraliu – va sustine un concert la Palatul Rinului din Strasbourg (Palais du Rhin – 1 place de la République). Mai jos, programul concertului. Intrucât existà riscul de a depàsi numàrul locurilor disponibile, và rog sà rezervati biletul / biletele accesând link-ul urmàtor (intrarea este gratuità):
http://4928f.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bY0ESjA27-DpbCu1rQ5Yt77sd2gugPhwy2Gck7a_x9N2ygzraHDv-Z0yKJt1zcXxyl0TtAnY1Hxv4iCZ07IZv7jaAcsC9-F4zt_dE11zJhYby9pS0HPoXD-yXCYjc0DnvZ4m3knnDS9eZxgTIf40OAcCWUNAjJSsI1L0AGCV37P7njrbpZZur0dlmcopve1w-QEN4b5i8XQ0pA

Concert în data de joi, 13 februarie, ora 20 la Palais du Rhin1, Place de la République susținut de :
Laurentiu si Marius Stoian – vioara
Andrei Jechiu – clarinet, saxofon, caval si fluiere
Marin Bălan – pian
Sorin Gheraliu – tambal 

Programul este următorul :
1. HORA LICURICII, CARUTA POSTEI, HUMORESKA (Anton Dvorak), J.Brahms  – Dans ungar N.5
2. Doina si Calusarii, Sarba-n caruta, Sârbă din Moldova
3. Romance tzigane si Csardas
4 . Balada – Ciprian Porumbescu, Hora Spicatto 
6. Medley Klezmzer
7. Suită de melodii folclorice la caval, fluier gemanari si fluier, Suita Ardeal si Banat.
8 . Hora Martisorului, Souvenir ukrainean, Hora Furtuna.
9. Din câmpiile moldave, fragment din «Prințul Igor » – A.Borodin,  Dansul sabiilor –  Aram Hatchaturian
10. Ceasornicul, Horă de concert, Ciocârlia 

Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


29 ianuarie 2020 

Doamne ajutà! Mâine, joi 30 ianuarie, îi vom sàrbàtori pe Sfintii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie si Ioan, cu îndàtinata Sfântà Liturghie de la ora 7,00 dimineata.
Sàrbàtoare binecuvântatà si La Multi Ani!
Pr. V. Iorgulescu


18 ianuarie 2020

Doamne ajutà! Spre a evita orice confuzie, và reamintesc cà mâine, 19 ianuarie, se va sluji dupà progrmaul obisnuit al duminicilor, mai precis:- ora 9,15 – Utrenia- ora 10,30 – Sfânta Liturghie. Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


31 decembrie 2019

Doamne ajutà! Và reamintesc programul slujbelor din aceste zile:- Disearà, marti 31 decembrie, între orele 23,30 – 0,15 se va sàvârsi slujba specialà a noptii dintre ani ;- Mâine, miercuri 1 ianuarie (Tàierea împrejur a Domnului si Sfântul Ierarh Vasile cel Mare), Utrenia va începe la ora 10,00 iar Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la ora 11,00.Tuturor: La multi ani fericiti si binecuvântati de Dumnezeu!
Pr. V. Iorgulescu

https://romaniadeazi.com/2019/12/31/ce-faci-in-noaptea-dintre-ani-parintele-cleopa-despre-cea-mai-mare-grija-de-anul-nou/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here