Puteţi solicita legalizarea de către Consulatul General al României la Strasbourg a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale.

Înscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizată trebuie să fie eliberate de autorităţi române și acestea sunt, de regulă, certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, foi matricole, certificate), adeverinţe sau alte documente.

Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta înscrisul oficial în original, precum și un act de identitate. Dacă prezintă ştersături sau corecturi, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, acestea trebuie să fie confirmate prin semnătura și sigiliul autorităţii care le-a întocmit.

Taxa consulară este de 30 euro pentru fiecare document.
Solicitarea dumneavoastră trebuie să fie însoţită de o cerere pentru servicii consulare.

sursa: https://strasbourg.mae.ro/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here