Dacă doriţi să împuterniciți o persoană din România să îndeplinească în numele dvs. proceduri administrative sau judecătoreşti, vă puteţi adresa Consulatului General al României la Strasbourg. Totodată, şi cetăţenii străini se pot adresa Consulatului României pentru autentificare de procuri dacă acestea produc efecte juridice pe teritoriul României.

Pentru a autentifica astfel de împuterniciri trebuie să prezentaţi următoarele:

  • act de identitate – pentru cetățenii români și ale unor state UE: paşaport/carte de identitate iar pentru restul cetăţenilor: paşaportul.
  • datele din buletinul/cartea de identitate sau pașaportul persoanei pe care o împuterniciţi (serie, număr, adresa, CNP, data eliberării şi autoritatea emitentă).

Procurile sau declaraţiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Consulatului,  în prezenţa consulului, și vor fi autentificate în ziua respectivă. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poştă, fax sau e-mail.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completează la Consulat pe formulare tipizate.

Taxa consulară pentru autentificarea unei procuri sau declaraţii este de  60 de euro pentru primul exemplar. Pentru fiecare exemplar suplimentar se adaugă o taxă de câte 10 euro.

Modele de procuri puteți găsi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

sursa: https://strasbourg.mae.ro/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here