Procura pentru reînnoirea cărții de identitate la Consulatul României de La Strasbourg, Franța

Procura pentru schimbarea cărții de identitate în Franța se poate întocmi la Consulat când solicitantul are cartea de identitate expirată, când nu mai este în posesia ei sau când şi-a schimbat numele/prenumele.

Actele necesare pentru obţinerea procurii speciale pentru a schimba Cartea de Identitate Românească în Franța, la Consulat

  • cererea pentru servicii consulare;
  • cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
  • formularul de procură specială pentru eliberare cărţii de identitate completat;
  • paşaportul românesc valabil, în cazul cărţii de identitate expirate;
  • patru fotografii color care trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii ca la procura pentru permisul de conducere.
  • sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original, în cazul schimbării numelui după divorţ, intervenit după eliberarea ultimei cărţi de identitate;
  • certificatul românesc de căsătorie în original, în cazul schimbării numelui, după căsătorie;
  • decizia emisă de autorităţile române, în original, în cazul schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă;

Procura poate fi autentificată în baza cărţii de identitate în curs de valabilitate, însoţită de documentele menţionate anterior.

Menţiune: când cetăţeanul român nu mai este în posesia niciunui document de identitate valabil (carte de identitate sau paşaport) pentru a veni în sprijinul acestuia, i se poate elibera un titlu de călătorie în baza căruia se va autentifica ulterior procura.

sursa: https://strasbourg.mae.ro/

ultima modificare: 25 mai 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here