Programul slujbelor 2020 – Biserica Ortodoxă Română din Strasbourg

Adresa Bisericii Ortodoxe Române din Strasbourg14 Rue Sainte-Elisabeth (capela Marie-Réparatrice). Preot Vasile Iorgulescu.

[Cuvinte cheie: biserica romana strasbourg, program, orar, programul slujbelor strasbourg]

Ultima modificare: 31 decembrie 2020


31 decembrie 2021

  Doamne ajutà!
Và comunic mai jos, asa cum am convenit, link-ul pentru rugàciunea de la ora 23:45 – care se sàvâarseste la trecerea dintre ani:
https://us04web.zoom.us/j/5505599043?pwd=UEE4NE10am9kTGNjL2huZy8zV1dWQT09

ID de réunion : 550 559 9043
Code secret : Xqv4hZ

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


30 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Iatà-ne ajunși si la sfârșitul acestui an 2020, atipic din toate punctele de vedere, presàrat cu multe încercàri, temeri si renuntàri. Si nu în ultimul rând cu pierderi. Impàrtàsim gânduri de încurajare si-i asiguràm de rugàciunile noastre pe cei care s-au confruntat – sau se confruntà chiar în aceste zile – cu drama de a-și vedea pàrintii sau apropiati ràpusi de Covidul19. Ne punem cu totul nàdejdile în milostivirea lui Dumnezeu si ne rugàm ca molima aceasta pàcàtoasà sà nu traverseze frontiera dintre ani. Avem si gânduri de recunostintà la sfârșit de an greu, càci, în pofida pericolului ambiant, ne apropiem de capàtul tunelului teferi si, sunt convins, mai solidari între noi decât eram la începutul lui gerar. Este poate lecția supremà a experiențelor prin care a trecut omenirea în ultima perioadà, altfel spus cà avem nevoie unii de altii, cà trebuie sà ne încurajàm, sà ne sustinem si sà ne protejàm reciproc. Hristos ne îndeamnà de-altfel ca, în astfel de momente, când ni se pare cà totul se nàruie în jur, sà dàruim aproapelui nostru exact ceea ce ne lipsește nouà – credința, curajul, încrederea – càci “dàruind vei dobândi”! Paradoxul este verificat : dàruieste din ceea ce nu ai si vei obtine dublu, iar dacà nu poti dàrui nimic, oferà-i aproapelui màcar zâmbetul; vei vedea cà de la o vreme începe sà se lumineze de la el si chipul tàu…

Aveam obiceiul sà ne întâlnim la bisericà, pentru slujba specialà, în noaptea dintre ani. Nu o vom putea face de data aceasta, dar cei care doresc sà se conecteze pe zoom, vom consacra un mic moment de rugàciune mâine searà, la ora 23:45.
Và voi transmite legàtura în timp util.

Iatà programul liturgic al zilelor urmàtoare:
– vineri 1 ianuarie – Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la ora 10:00.
– sâmbàtà 2 ianuarie – Vecernia la ora 17:30
– duminicà 3 ianuarie – Utrenia la ora 9:00, Sfânta Liturghie la ora 10:00.
– marti 5 ianuarie – priveghere la ora 17:30, urmatà de Molitfele Sfântului Vasile cel Mare (a nu uita : ajunul Bobotezei este zi de ajunare completà!)
– miercuri 6 ianuarie – Botezul Domnului – Sfânta Liturghie la ora 11:45, urmatà de Sfintirea mare a apei (Aghiasma mare)
– joi 7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezàtorul – Sfânta Liturghie la ora 11:45.

Fie ca Dumnezeu sà ne însoteascà pe fiecare dintre noi, familiile noastre si pe toti cei dragi pe drumul slujirii, al înfràtirii si al luminii!
LA MULTI ANI!
Pr. V. Iorgulescu

PS Sà terminàm perioada colindelor cu frumosul program de la Viena, de acum doi ani (8 – 9 decembrie 2018), când opt corale românesti din mai multe tàri europene s-au succedat în cadrul Festivalului-concurs “Hristos Se naste, màriti-L!”
Corala ACOR evolueazà între minutele 58:00 – 1:08
https://www.facebook.com/Ruoki.Wien/videos/262545077756882/


28 decembrie 2020

Doamne ajutà!
In ciuda restricțiilor sanitare, Nașterea Domnului a fost si anul acesta Praznicul bucuriei împàrtàsite între Cer si pàmânt, al comuniunii familiale si al colindelor. Si, precum “Steaua” lui Eminescu, pe care “azi o vedem si nu e”, Cràciunul continuà sà-si trimite razele si armoniile în sufletele noastre chiar si dupà ce a trecut, adicà pânà pe 31 decembrie, când se face “odovania” (încheierea) sàrbàtoririi. Da, este încà vremea colindelor.

Và propun sà vizionati în aceastà perioadà partea a doua a Festivalului-concurs de colinde de la Viena, din 9 decembrie 2018. Corala ACOR a parohiei din Strasbourg intervine începând cu minutul 43.

Fie ca taina Pruncului Sfânt din Betleem sà và înalte sufletele ‘Sus, tot mai Sus’, cum spune unul din colindele noastre bàtrânesti!
Pe curând, cu bucuria regàsirii întru cele sfinte!
Pr. V. Iorgulescu

https://www.youtube.com/watch?v=XYYFqMLuQMU&t=6084s


21 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Reamintesc programul liturgic al Sfintelor Sàrbàtori :
– Miercuri 23 decembrie între orele 17:30 – 19:30 – spovedanii
– Joi 24 decembrie, dimineata între orele 8:30 – 10:15 – Sfânta Liturghie specialà a ajunului si împàrtàsirea copiilor si a bàtrânilor
– Vineri 25 decembrie, Nașterea Domnului, Cràciunul – Utrenia la ora 9:00, Sfânta Liturghie la ora 10:00
– Sâmbàtà 26 decembrie, a doua zi de Cràciun, Soborul Maicii Domnului – program identic celui din prima zi de Cràciun
– Duminicà 27 decembrie, a treia zi de Cràciun, Sfântul Arhidiacon Ștefan –  program identic celui din prima si a doua zi de Cràciun.Participarea la slujbe este în continuare conditionatà de lista de înscrieri : http://www.biserica-strasbourg.fr/programari.

Se recomandà, din motive fràtesti, sà nu ne înscriem decât la o parte din slujbele menționate, làsând astfel loc si pentru cei care ar dori sà vinà la bisericà si nu mai gàsesc loc!Iar cei care constatà cà manifestà cel mai mic simptom de îmbolnàvire, sunt insistent rugați sà ia singuri màsurile ce se impun, stiind cà virusul nu se numàrà printre darurile dorite în aceastà perioadà! Contàm pe responsabilitatea totalà a fiecàruia si và multumim anticipat.

Pregàtire binecuvântatà pentru primirea Pruncului sfânt!
Pr. V. Iorgulescu
Notà
Date fiind condițiile actuale, nu se va putea sluji în noaptea de Anul Nou, la cumpàna dintre ani. Veti primi curând programul liturgic al perioadei urmàtoare, care va tine seama de eventualele modificàri ale situatiei sanitare, ce survin adesea în mod neprevàzut.
Colindul zilei : Sus în vârful muntelui  https://www.youtube.com/watch?v=jQRfAFt2hRs&list=PLEjGI71ybu5hnIvPqGCQ66yrizWhl2v1x&index=11


19 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Acum un an, aproape zi cu zi, se desfàsura la catedrala Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei si Europei Occidentale din Nürnberg, festivalul european de colinde “Române, sà fii bun !”. In legàtura de mai jos, gàsiti Partea a I-a a festivalului. Corala ACOR a parohiei din Strasbourg, câstigàtoarea premiului pentru cea mai bunà interpretare a colindului armonizat si a premiului pentru cea mai frumoasà tinutà de concert, evolueazà între minutele 48′ – 57′.
https://www.youtube.com/watch?v=wdI603pODqo&t=2959s

Và doresc un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


17 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Pe toatà durata stàrii de urgentà (interdicția de a ieși între orele 20:00 – 06:00), se modificà programul slujbelor de searà. Astfel :
– Acatistul de vinerea va începe la ora 17:30 în loc de 18:30 ;
– Vecernia de sâmbàtà seara va începe, la fel, la ora 17:30 în loc de 18:30.

In felul acesta, enoriasii care vin de departe sau care doresc sà se spovedeascà la sfârsitul slujbelor se vor putea înapoia la timp la casele lor.Restul slujbelor, mai ales cele de dimineatà, se vor sàvârsi ca si pânà acum, dupà programul cunoscut.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

PS Bradul de anul acesta, foarte mare si frumos, a fost dàruit bisericii de un enorias al parohiei, Vasile, care l-a tàiat din curtea lui. Dumnezeu sà-l ràsplàteascà!
Nicu Pàcurar a avut amabilitatea de a-l transporta, instala si, cu o scarà pe màsurà, de a-i împodobi vârful si partea superioarà, inaccesibile nouà. L-am rugat sà lase, însà, restul pentru a fi împodobit de ceilalti, copii si tineri, ca în anii trecuti. Cutia cu globuri, betealà si alte podoabe de Cràciun và asteaptà lâmgà brad mâine searà si sâmbàtà seara. 


15 decembrie 2020

 Doamne ajutà!
Ultima catehezà pe anul acesta cu copiii, mâine, miercuri 16 decembrie, începând cu ora 18:00, pe zoom : 
https://zoom.us/j/98132885865?pwd=MVJNVFFNTERBTXV1amhHRmNwMnRUdz09

ID de réunion : 981 3288 5865
Code secret : 0CD79f
Ne colindà copiii: Astàzi S-a nàscut Hristos
https://www.youtube.com/watch?v=SZNXv1LYpeg

O searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


12 decembrie 2020

Doamne ajutà!
In ajunul duminicii Stràmosilor dupà trup ai Domnului nostru Iisus Hristos, và propun colindul “Domnulet si Domn din Cer”. In seara aceasta, montàm bradul în bisericà si începem sà-l împodobim. Toti cei doritori sà ia parte sunt bineveniti. Facem în seara aceasta ce se poate, vom continua mâine dupà Sfânta Liturghie.

Si, fàrà prea multà formà, o atentionare : se semnaleazà tot mai multe cazuri de contaminàri în jurul nostru, se impune deci vigilentà sporità. Dacà cineva constatà semne de ràcealà, tuse sau alte mici simptome – chiar fàrà gravitate – este rugat sà manifeste cea mai mare prudentà, începând prin a se izola si a se testa fàrà întârziere.

Và multumesc tuturor, Dumnezeu sà ne însoteascà pe drumul slujirii si al rugàciunii!
Pr. V. Iorgulescu


11 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Ne apropiem usor-usor de Nașterea Domnului, pe care o vom sàrbàtori în exact douà sàptàmâni. De altfel, începând de lunea viitoare se aspreşte puțin si postul, nemaiavând dezlegare la peşte sâmbàta si duminica, așa cum era rânduiala pânà acum. Acest sfârșit de sàptàmânà reprezintà așadar ultimul pogoràmânt înainte de Sfintele Sàrbàtori.

Voi reveni curând cu programul liturgic adaptat, care va tine seama atât de restricțiile sanitare în vigoare, cât si de necesitatea de a da fiecàruia posibiltiatea sà sàrbàtoreascà Nasterea lui Iisus cu toatà bucuria si intensitatea. Se vor sàvârsi, de pildà, între 24 si 27 decembrie patru Sfinte Liturghii consecutive, iar serile ce vor preceda aceste slujbe vor fi consacrate primirii si spovedaniei celor doritori.

In așteptare, và propun tot un colind din anii trecuti (decembrie 2017, în biserica Saint-Louis din Strasbourg), “Sus în vârful muntelui” : https://www.youtube.com/watch?v=jQRfAFt2hRs&list=PLEjGI71ybu5hnIvPqGCQ66yrizWhl2v1x&index=11

Pe curând.
Tuturor, o zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


9 decembrie 2020

Sà và fie ziua binecuvântatà!
Cetinità cetioarà :
https://www.youtube.com/watch?v=awHaiyFDlP0&list=PLEjGI71ybu5hnIvPqGCQ66yrizWhl2v1x&index=16


9 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Ca în fiecare miercuri, cateheza cu copiii va începe disearà la ora 18:00 si se va tine pe zoom :
https://zoom.us/j/93746629206?pwd=WFkvRVU1amlrdmh1SkJuUmpFbmcvQT09

ID de réunion : 937 4662 9206
Code secret : 9uTiAV

Ii astept cu bucurie pe copii!
Iosefina Iorgulescu


7 decembrie 2020

Domne ajutà!
În aceastà zi de sàrbàtoare a Sfintei Filofteia de la Argeș, ocrotitoarea tinerilor, và propun trei colinde, cu care grupul colindàtorilor de la Strasbourg a înseninat acum câțiva ani Cràciunul unui Asezàmânt de bàtrâni din oraș. Îi uitàm adesea pe cei mai singuri dintre oameni, și atât de puțin le trebuie ca sà se arate fericiti! Îi vom cerceta mai des în anii care vin. Anul acesta sà-i purtàm cel puțin în gândurile și în rugàciunile noastre.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

Sfânta Mucenità Filofteia (Filoteia) de la Curtea de Arges
Sàrbàtorità pe 7 decembrie

Sfanta Mucenita Filofteia este sarbatorita pe 7 decembrie. Este una dintre cele mai tinere sfinte din calendarul ortodox, avand in vederea ca ea a trecut la cele vesnice pe cand avea doar 12 ani. Numele Filofteia sau Filoteia este de origine greceasca si inseamna “iubitoare de Dumnezeu”. A trait la inceputul veacului al XIII-lea in orasul Tarnovo (Bulgaria). Mama sa era o persoana evlavioasa. De la ea a invatat cata bucurie aduce dragostea fata de Dumnezeu si aproapele. Desi mama sa moare, Filofteia nu va uita niciodata indemnurile ei de a iubi neincetat pe toti oamenii si a ajuta pe cei sàrmani

Potrivit traditiei, Sfanta Filofteia daruia zilnic săracilor din mancarea pe care trebuia sa o primească tatăl ei la camp. Orice sarac care ii iesea in cale era hranit. Din acest motiv, tatal ramanea uneori fara hrana indestulata. Afland de la cea de-a doua sotie ca Filofteia imparte mancarea săracilor, se hotărăște sa o urmareasca. O vede împărțind hrana celor sărmani și neintelegand milostenia, isi loveste fiica cu securea la un picior. Atat de grav a ranit-o, incat și-a dat sufletul. Avea numai 12 ani.

Moastele Sfintei Filofteia au ramas la Tarnovo pana in 1393, anul in care Taratul bulgar a fost ocupat de turci. Pentru a le feri de profanare, moastele au fost duse la Vidin, iar dupa cativa ani i-au fost oferite lui Mircea cel Batran (1386-1418). Acesta le-a asezat in vechea ctitorie domneasca, cu hramul “Sf. Nicolae”, de la Curtea de Arges, pe atunci catedrala mitropolitana.

In timpul primului razboi mondial, moastele Sfintei Filofteia au fost duse in paraclisul Manastirii Antim din Bucuresti, iar dupa terminarea razboiului au fost readuse la Curtea de Arges. Din 1949 ele se afla in paraclisul acestei manastiri.

Sfanta Filofteia este considerata ocrotitoarea copiilor si a tinerilor, si in special a fetelor, pe care le ajuta sa se casatoreasca si sa aiba o viata linistita. Ea mai este numita si “aducatoarea de ploi”, întrucât istoria consemneaza mai multe procesiuni cu moastele Sfintei pe timp de seceta, când, prin mijlocirea ei in fata lui Dumnezeu, a plouat si roadele au fost bogate.


6 decembrie 2020

 Doamne ajutà!
V-am adresat azi-dimineatà un mesaj cu rugàmintea de a veni în ajutorul doamnei a càrei masinà a ràmas în panà la Chaumont, dupà care am intrat în slujbà și nu am mai avut posibilitatea sà urmàresc evolutia lucrurilor.

Aveam sà aflu ulterior cà mai multe persoane s-a manifestat, fie sugerând soluții fiabile, fie propunând sà se deplaseze cu mașinile lor ca sà intervinà la fata locului.
Din fericire, rezolvarea s-a gàsit în cursul diminetii, a fost mai simplà decât se presupunea dupà simptome, iar doamna a putut reveni acasà, cu mașina proprie, fàrà prea mare întârziere, astfel încât sà poate merge mâine nestinghetità la serviciu. Recunoscàtoare tuturor pentru reactivitate și bunàvointà.

In ce mà priveste, sunt miscat de solidaritatea spontanà si dezinteresatà care s-a manifestat si tin sà le multumesc tuturor celor care s-au aràtat sensibili. Dumnezeu sà le ràsplàteascà gândul bun!

Sfântul Nicolae, ajutàtorul celor în nevoie, sà và fie tuturor mijlocitor càtre Dumnezeu!
O sàtàmânà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

PS Mâine, luni 7 decembrie, Sfânta Filoteia de la Argeș. Dezlegare la peste.


6 decembrie 2020

Doamne ajutà!
O enoriasà din Strasbourg, nevoità sà meargà pânà la Chaumont (52), a ràmas cu mașina în panà acolo (aparent, problemà fie de baterie, fie de demaraj…). Fiind duminicà, dificil pentru ea sà gàseascà o soluție într-un oraș în care nu cunoaște pe nimeni. Iar mâine dimineatà trebuie sà se prezinte la serviciu.
Lansez acest SOS, poate are cineva o cunostintà la Chaumont, sau màcar o idee ca sà dàm mânà de ajutor.

Và multumesc.
Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


4 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Aceste câteva cuvinte spre a và reaminti cà desfàsurarea slujbelor noastre a revenit la rânduiala obisnuità, adicà:
– în fiecare vineri seara, slujba Acatistului la ora 18:30; spovedanii
– în fiecare sâmbàtà seara, Vecernia la ora 18:30; spovedanii
– în fiecare duminicà, Utrenia la ora 9:00, urmatà de Sfânta Liturghie la ora 10:00.

Note
1. Sfânta Liturghie se va transmite si pe mai departe, în direct, prin cunoscutul canal youtube al parohiei, pe care-l gàsiti – ca și lista de înscrieri – pe prima paginà a site-ului biserica-strasbourg.fr
Persoanele care nu s-au putut înscrie pe lista de participare la Sfânta Liturghie pot veni la bisericà sà se reculeagà, sà aprindà o lumânare sau sà lase un pomelnic fie între orele 9:00 – 10:00, fie dupà ora 12:00.
2. Màsurile sanitare sunt încà în vigoare si se vor respecta cu strictețe pe toatà durata slujbelor.

Sfârșit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu
PS Cântarea zilei và propune o rugàciune, Doamne auzi glasul meu, de Nicolae Lungu https://www.youtube.com/watch?v=ZTma1KlYs6A


2 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Biserica Ortodoxà Românà are un reprezentant la Locurile Sfinte, pe pàrintele Arhimandrit Teofil Anàstàsoaie. Ieri, de Ziua Nationalà, pàrintele Teofil a mers la Locul cel mai sfânt de pe pàmânt, la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim, s-a rugat si a aprins o lumânare pentru românii de pretutindeni. Se cuvine, asadar, sà ràspundem și noi gestului sfânt al pàrintelui prin rugăciune îngemànatà și prin comuniune neîngràdità de frontiere, sensibilitàti sau alte micimi omenesti. Sà fim doar frați în simțire, uniti în flacàra lumânàrii aprinse ieri lângà lespedea mântuirii. Luminà treimicà, dupà cum veți vedea în legàtura de mai jos.

Binecuvinteazà, Doamne, poporul Tàu!
Pr. V. Iorgulescu
https://basilica.ro/o-lumanare-si-o-rugaciune-la-sfantul-mormant-pentru-toti-romanii-de-ziua-nationala/


1 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Constatam cu niște ani în urmà cà în munții copilàriei s-au construit între timp sosele si mânàstiri.
Aflu astàzi cà s-a mers si mai departe : de Ziua nationalà se cântà imnul României la pian. Dovada : https://www.facebook.com/watch/?v=745303156334022

Impresionant, totusi! Cinste lor!
La vârful Roman din județul Vâlcea se ajunge plecând de la Horezu și urcând bàrbàteste vreo 15 km. Nu departe de locul unde tânàrul jandarm înfige drapelul si interpreteazà imnul la pian, se zàreste silueta unei mânàstiri, situatà la 1700 m altitudine (apare vag pe fundal în primele secunde ale secvenței). A fost construità recent, nu stiu dacà este încà terminatà, si are o istorie emotionantà. Vom reveni, poate, cu un prilej ulterior.
Ar fi fost pàcat sà treacà Sàrbàtoarea nationalà fàrà a asculta si armoniile cu iz atât de familiar de pe vârful Romanilor.

La multi ani!


1 decembrie 2020

  Doamne ajutà!
Îi rugàm pe cei interesați sà nu uite cà în fiecare miercuri dupà-amiaza avem cateheza cu copiii.
Mâine vom începe la ora 18:00, pe zoomhttps://us04web.zoom.us/j/73699059470?pwd=bjRSQ2g4VWkwdS9KS2ZERFQrQktiUT09
Codul de acces (în caz de nevoie) este : 134872

O searà binecuvântatà!
Iosefina si Pr. V. Iorgulescu


1 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Anul acesta, România își sàrbàtoreste Ziua nationalà în condiții restrânse, fàrà prea mult fast. Dar inima fiecàrui român, oriunde s-ar afla el, cântà și freamàtà de emoție. Sà ne binecuvânteze Dumnezeu pe toți cu înțelepciune, comuniune în armonie si credintà curatà! Si cu sànàtate deplinà!

Am gàsit pe youtube – ce nu gàsesti pe youtube! – o secventà publicatà probabil de prietenul nostru Marius Cràciun în 2014 (o vedem printre copilasi si pe Diana cum își etaleazà ținuta româneascà, foarte mândrà de primii ei pasi), când toatà comunitatea celor prezenți în bisericà intoneazà Imnul național “Desteaptà-te Române”.
În speranța revenirii cât mai curând la normalitatea rânduielilor de altàdatà, când ne petreceam sàrbàtorile ținându-ne fràteste de mânà, iatà momentul 1 Decembrie 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=papDSGALfFw

Iar daca và ràmâne timp, và propun ca în aceastà zi de tràire româneascà sà urmàriti pânà la capàt (và asigur cà merità) și partea a doua a spectacolului prezentat anul trecut în sala Munsterhof de lângà Catedralà, în cadrul programului “Saison croisée France-Roumanie), în care violonistul Marius Stoian, alàturi de fiul sàu Laurentiu si de pianistul Marin Bàlan, interpreteazà piese ale unor compozitori români și francezi (video de Roland Lopez) : https://youtu.be/ITRFi0MEEKA  

Sà aveti o zi festivà!
Și întru toate ajutor de la Dumnezeu!
Pr. V. Iorgulescu


30 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Mi se precizeazà cà link-ul pentru cântarea zilei nu corespunde. Am verificat, asa este. În loc sà “cadà” direct pe colindul Sfântului Andrei, dupà cum era intentia, dailymotion ne duce într-o ogradà mai mare, în care trebuie càutat colindul nostru. Este simplu : se merge sus, la rubrica “Recherche”, si se precizeazà : “chorale acor colindul sfantului andrei”.

Incà o datà, link-ul : https://www.dailymotion.com/video/xvwkqw

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


30 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
L-am numit ieri la otpust, printre altii, și pe “Sfântul Filumen”. Numele acesta este, fàrà îndoialà, necunoscut multora. Nu, însà, și celor care au luat parte la pelerinajul din februarie 2019 la Locurile Sfinte. Puținii pelerini care ajung în orasul Napluz din Samaria, vechiul Sihar, regiune eminamente musulmanà astàzi si pradà tensiunilor interetnice și religioase – motiv pentru care nu prea se recomandà vizitarea lui – sunt surprinși sà gàseascà în centru o imensà bisericà ortodoxà, stràjuità ca o fortàreatà de ziduri înalte. Odatà pàtrunsi în incintà porțile se închid și abia atunci pelerinii se simt protejati. Li se atrage atenția cà povârnișul pietros pe care-l vàd din curtea bisericii spre apus este muntele Garizim, pomenit adesea în Biblie, noi reținând mai ales importanța acestuia ca loc de închinare și centru religios pentru locuitorii Samariei, dupà cum reiese din dialogul lui Iisus cu femeia samarineancà lângà nu mai puțin renumitul “puț al lui Iacob” (Evanghelia dupà Ioan, cap. 4 – 6). Or, biserica ortodoxà monumentalà despre care am vorbit a fost construità chiar deasupra putului lui Iacob.

Ce legàturà are Sfântul Filumen cu istoria acestor locuri?
Pânà în luna mai 1979, el a fost slujitor la Patriarhia din Ierusalim, dupà care a fost trimis la “Biserica Fântânii lui Iacob”. Somat de mai multe ori de evreii integristi fanatici sà pàràseascà locul, Filumen si-a continuat ascultarea si a ràmas neclintit. Pe data de 29 noiembrie a aceluiași an a fost ucis cu barda chiar în timpul Vecerniei, iar biserica a fost vandalizatà, s-au aruncat grenade în interiorul ei. Un alt càlugàr pe nume Sofronie s-a îngrijit de sfintele sale moaște, iar o cupà micà cu sângele sàu mucenicesc se pàstreazà și astàzi în Sfântul Altar.
Viața lui mai pe larg : https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-sfintit-mucenic-filumen-de-la-fantana-lui-iacov-sfant-din-secolul-xx

Ii mulțumim lui Marius Cràciun, participant la pelerinaj, pentru veghea permanentà și pentru fotografii!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


30 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Sfântul Apostol Andrei, pe care-l pràznuim astàzi 30 noiembrie, întâiul chemat la apostolat, fratele Sfântului Petru, este încrestinàtorul stràmosilor nostri si patronul sfânt al României.
Sàrbàtoare binecuvântatà tuturor românilor, iar celor care poartà numele de Andrei sau Andreea – bucurie, sànàtate si luminà de la ocrotitorul lor!

Cântarea zilei : colindul Sfântului Andrei, interpretat de grupul doctoranzilor teologi de la Strasbourg pe data de 2 decembrie 2012, la Griesheim sur Souffel 
https://www.dailymotion.com/video/xvwkqw

Pr. V. Iorgulescu


27 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
In urma recentelor decizii guvernamentale, slujbele publice vor putea fi reluate si în biserica noastrà începând cu Vecernia de mâine searà.
Dacà pentru slujbele de searà sau din timpul sàptàmânii este de presupus cà nu vom depàsi numàrul autorizat de 30 de persoane, se impune în schimb sà mentinem listele de înscriere pentru Sfânta Liturghie duminicalà, cel putin pânà pe data de 15 decembrie, când situatia generalà va fi reevaluatà. Dupà cum bine stiti, înscrierile se pot face prin intermediul site-ului parohiei : http://www.biserica-strasbourg.fr/programari/

Este imperativ ca fiecare persoanà sà se înscrie individual (ex. :  o familie de patru persoane va completa formularul de patru ori, pentru fiecare membru în parte), lista încheindu-se în mod automat la a 30-a înscriere.
Credincioșii care nu s-au putut înscrie pe listà pot veni la bisericà pentru rugàciune individualà în timpul Utreniei (între orele 9:00 – 10:00) sau pentru a primi Sfânta Impàrtàsanie dupà terminarea Sfintei Liturghii, adicà dupà ora 12:00. Sfânta Liturghie va fi si pe viitor transmisà în direct prin youtube.

Ca de obicei, Taina Màrturisirii (Spovedania) se va face sâmbàtà seara dupà Vecernie. Douà persoane mandatate de parohie vor verifica si asigura respectarea strictà a acestor màsuri sanitare în fiecare duminicà, pe toatà durata aplicàrii lor.  Sà nu uitàm, de asemenea, cà purtarea màstii este obligatorie în biserici.

Sper mai mult decât oricând cà ne aflàm în fața unor constrângeri temporare și cà vom ieși nu peste mult timp din acest tunel întunecos, mai ales cà încep deja sà se întrezàreascà câteva raze de luminà. Và mulțumesc pentru înțelegere și pentru concursul prețios al fiecàruia. Dumnezeu sà ne binecuvanteze cu ràbdare, cu sànàtate și cu bucuria deplinà a harului Sfintelor Sàrbàtori pe care le pregàtim.

Pr. V. Iorgulescu
Notà Luni, 30 noiembrie, de Sàrbàtoarea Sfântului Andrei, Sfânta Liturghie va începe la ora 7:00 dimineața. Cu lista de înscriere, în mod exceptional, ca si duminica.


27 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Asa cum am convenit, và reamintesc legàtura zoom pentru rugàciunea din seara aceasta, ora 20:00 (Acatistul Sfântului Apostol Andrei) :
https://us04web.zoom.us/j/73699059470?pwd=bjRSQ2g4VWkwdS9KS2ZERFQrQktiUT09
Codul de acces (în caz de nevoie) : 134872
Cântarea zilei : https://www.youtube.com/watch?v=nf0JKk9CEFY
Pr. V. Iorgulescu


26 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Vàd cà cerul s-a înseninat putin în acestà zi de 26 noiembrie. Firesc, este sàrbàtoarea “sfântului care zâmbeste”, Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor si al familiei!

Ziua aceasta frumoasà reprezintà doar un popas pe drumul ce duce càtre ieslea Betleemului Nasterii lui Iisus, drum semànat cu armonii de colindà si ecouri sfinte din trecut. Và propun sà revedem / reascultàm astàzi câteva secvente dintr-un concert prezentat în luna decembrie 2013, în biserica St Pierre le Vieux din Strasbourg.

O regàsim si pe Bianca Alecu, solista la flaut, care era pe atunci studentà la Conservatorul de muzicà. Dupà terminarea studiilor, Bianca s-a mutat la Mannheim si îsi desfàsoarà acolo o frumoasà carierà de instrumentist. Ne-a vizitat anul trecut la bisericà si am proiectat un concert într-una din sàlile orasului. Numai cà, între timp, toate s-au spulberat din cauza virusului încoronat… Sà speràm cà nu este vorba decât de o amânare.

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

Decembrie 2013, în biserica “St Pierre le Vieux” din Strasbourg : https://www.youtube.com/watch?v=x2cNr-2QEIo

Bianca Alecu, astàzi : https://www.youtube.com/watch?v=X4cSUXGXEeY


25 noiembrie 2020

  Doamne ajutà!
Persoanele care au paticipat la rugàciunea de adineauri au constatat cà sesiunea zoom s-a oprit brusc si ne mai ràmàseserà ultimele douà stàri ale Acatistului. Le gàsiti în textul de mai jos.
Incà o datà : La multi si binecuvântati ani celor care poartà numele Sfintei Ecaterina!
(…)

Condac 11:

Mai presus de fire te-ai făcut, Sfântă Muceniță Ecaterina, întărindu-te în credința lui Hristos și slujind Făcătorului a toate, iar nu făpturii; de la Care, luând darul tămăduirii și cununa îngerească, de tine se cutremură duhurile necurate și le alungi de la tot sufletul creștinesc care aduce lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icos 11:

Toată suflarea dreptcredincioșilor se veselește astăzi de prăznuirea ta, muceniță, că, din neamul păgânesc și dintre închinătorii de idoli, cea mai învățată și înțeleaptă fecioară a venit la Biserica lui Hristos, suferind durerile roții și alte nespuse chinuri de la poporul cel păgânesc, pentru dragostea Mântuitorului lumii; pentru aceasta, îți cântăm:
Bucură-te, biruitoarea păgânilor;
Bucură-te, căderea obiceiurilor urâte;
Bucură-te, luptătoare pentru darurile sfinte;
Bucură-te, surpătoarea capiștilor idolești;
Bucură-te, închinătoarea icoanelor creștinești;
Bucură-te, stavila răutăților diavolești;
Bucură-te, lauda cununei mucenicești;
Bucură-te, că pe roată ai fost întinsă;
Bucură-te, căci cu piroane ai fost împunsă;
Bucură-te, pentru că de sabie ai murit;
Bucură-te, căci cu slavă te-ai preaslăvit;
Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 12:

Iubitorilor de mucenici, cinstind pe înțe-leapta Ecaterina, pentru că aceasta înaintea oamenilor pe Hristos a predicat, pe șarpele a călcat și mintea învățaților a rușinat, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12:

Lupte pentru credință ai dus, întru chinuri, cu dragoste pentru Hristos, Mirele tău, Sfântă Muceniță Ecaterina, ceea ce, prin înțelepciunea ta, pe toți ai luminat ca o bună cuvântătoare; pentru aceasta-ți cântăm:
Bucură-te, păzitoare sfântă a canoanelor sobornicești;
Bucură-te, următoare a legilor bisericești;
Bucură-te, vrednică propovăduitoare a Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, prigonitoare neîmpăcată a păcatelor;
Bucură-te, aspră îndemnătoare a smereniei pustnicești;
Bucură-te, cea mai iscusită cuvântătoare a cântării cerești;
Bucură-te, neobosită rugătoare a slujitorilor cucernici;
Bucură-te, bună ajutătoare a credincioșilor cinstitori de Dumnezeu;
Bucură-te, mărgăritar de mare preț al împărăției cerești;
Bucură-te, piatră scumpă a Bisericii creștinești;
Bucură-te, grabnică izbăvire a celor cuprinși de supărări;
Bucură-te, vindecătoare tare a celor plini de răni și dureri;
Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 13:

Înțeleaptă și frumoasă Ecaterina, vrednică muceniță a lui Hristos, primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi, să ne dăruiască Bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, când cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu… și Condacul întâi: Vrednicei de laudă muceniței Ecaterina…

Icos 1:

Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria, tu te-ai arătat vrednică de dragoste, înțeleaptă Ecaterina, căci cu Duhul Sfânt umbrindu-te, ai lepădat de la tine toată dorirea pământească și te-ai logodit cu Mirele tău cel ceresc spre a căpăta viață nemuritoare; pentru aceasta, îți cântăm:
Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;
Bucură-te, dulce privighetoare;
Bucură-te, frumusețe netrecătoare;
Bucură-te, mielușea încântătoare;
Bucură-te, minte înaltă;
Bucură-te, tânără preaînvățată;
Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă;
Bucură-te, inimă tare și neîntinată;
Bucură-te, lauda învățaților;
Bucură-te, dulceața maicilor;
Bucură-te, mângâierea săracilor;
Bucură-te, apărătoarea bătrânilor;
Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 1:

Vrednicei de laudă, muceniței Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea preaînaltă a uimit știința învățaților de atunci și a întrecut limba oratorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem cântare de biruință, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm: Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!


25 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Và propun o nouà legàturà zoom pentru rugàciunea din seara aceasta, ora 20:00:
https://us04web.zoom.us/j/73699059470?pwd=bjRSQ2g4VWkwdS9KS2ZERFQrQktiUT09
Codul de acces (în caz de nevoie) : 134872


25 noiembrie 2020

Cateheza de la ora 17:30

Link zoom : https://us04web.zoom.us/j/73699059470?pwd=bjRSQ2g4VWkwdS9KS2ZERFQrQktiUT09
Codul de acces : 134872


25 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Astàzi, 25 noiembrie, o sàrbàtorim pe Sfânta Mare Mucenità Ecaterina, ale càrei moaste se aflà în mânàstirea cu acelasi nume din Pustiul Sinai.
Neputând sluji în conditii normale la bisericà, và propun sà sàvârsim împreunà, disearà, Acatistul sfintei si sà o evocàm într-un mic cuvânt catehetic.

Rugàciunea noastrà va începe la ora 20:00 pe zoom :
Identifiant zoom: 550 559 9043
Code d’entrée : Pp9Cy1

Tuturor, Sàrbàtoare binecuvântatà, iar celor care poartà numele Sfintei Ecaterina, ocrotire si ajutor în tot lucrul bun!
Pr. V. Iorgulescu

Cântarea de miercuri
“Iubi-te-voi Doamne” (solist pr. Florin BUCA), Kehl, Germania, 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=YXeTxgOCYEU
Colindul copiilor, “Afarà ninge linistit”, pe versuri de George Cosbuc (solistà Florina PAULIUC):
https://www.youtube.com/watch?v=dCqGcZCxk9M  


24 noiembrie 2020

˝Doamne, Doamne, nu ne lepăda pre noi de la faţa Ta˝, de Nicolae Lungu…
Era în anul 2012, în cadrul Festivalului international de muzicà sacrà “Sacrées Journées” de la Strasbourg (biserica Saint-Guillaume). :
https://www.youtube.com/watch?v=MRTGIESo60w


23 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
La începutul lunii octombrie 2015, Revista LA VIE organiza la Strasbourg, pe durata a trei zile, un amplu program de dezbateri, întâlniri, manifestàri si concerte, sub genericul “Les Etats Généraux du Christianisme” (https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2015/07/ProgrammeEGC27-08.pdf).

Parohia româneascà a participat la toate aceste actiuni, iar în noaptea de 3-4 octombrie, între orele 01 – 02 noaptea, în cadrul “Noptii Crestinismului” (La nuit du Christianisme), a prezentat în biserica Temple Neuf de lângà Catedralà concertul intitulat “La musique orthodoxe roumaine des quatre saisons liturgiques”.

Và propun sà începem sàptàmâna cu acest concert, pe care îl gàsiti în legàtura urmàtoare: https://www.youtube.com/watch?v=_59xrnLPgK8
… si cu un colind al copiilor : https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/QgrcJHsBnhwdkJgGmrkqZMnfgJsgvKBKXSq?compose=CllgCJTNHntDbbfQxJSGjXTtxkbScgdqffHvRbNlKffNQMzQHwxZMlLhmdwgcvdShVGpPBfwrXq&projector=1

Tuturor, o sàptàmânà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


23 noiembrie 2020

Colindul copiilor de la scoala parohiala ortodoxa româna din Strasbourg – Craciun 2017
https://www.youtube.com/watch?v=9nN2uYcIy30    


20 noiembrie 2020

  Doamne ajutà!
In seara aceasta, la ora 20:00, và invit sà facem împreunà Acatistul Intràrii în Bisericà a Maicii Domnului, iar mâine dimineatà, începând cu ora 10:00 – Sfânta Liturghie.

Pentru Acatistul de la ora 20 vom folosi zoom: https://us02web.zoom.us/j/81801922873?pwd=YTMyQWlweUxUOW83MTVyZklpV3FvUT09
ID de réunion : 818 0192 2873
Code secret : 102030

Sfânta Liturghie de mâine dimineatà va fi transmisà în direct pe pagina youtube a parohiei, pe care o gàsiti prin legàtura : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/

Vom proceda la fel si pentru Sfânta Liturghie de duminicà, poimâine.
Sàrbàtoare binecuvântatà si sfârsit de sàptàmânà cu folos duhovnicesc !


20 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Era în decembrie 2009 si 2012. Copiii de atunci sunt astàzi studenti. Majoritatea.

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

2009 https://www.dailymotion.com/video/xbmjis

2012 https://www.dailymotion.com/video/xw8pnv


17 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Am intrat de douà zile în postul Cràciunului, post de pregàtire luminoasà si de primenire pentru primirea Pruncului dumnezeiesc din Betleem. Dar anul acesta ne lipseste acel “nu-stiu-ce” pe care-l aduceam odinioarà din lumea mirificà a copilàriei si cu care ne împodobeam sufletele în asteptarea primilor fulgi de nea. Iar armonia colindului începea sà ràsune si ea pe neasteptate, ne îndreptam bucurosi spre biserici ca sà-i asociem si pe ceilalti la tràirile noastre… sau sà ne asociem noi tràirilor lor, întrucât “o bucurie împàrtàsità se dubleazà”, dupà cum stim. 

Am început acest post printr-o nedefinità asteptare. Asteptàm sà scadà curba contaminàrilor, asteptàm un vaccin, asteptàm un tratament, asteptàm sà iesim din case, asteptàm sà se redeschidà magazinele, asteptàm sà revenim la forfota obisnuità, asteptàm de fapt sà ne reluàm viata dinainte… 

Dar mai presus de toate, noi, crestinii, ne asteptàm Cràciunul nostru cel curat, Cràciunul Nasterii lui Iisus, nealterat de viitura aluviunilor din ultima vreme, care s-au asezat ca o zgurà groasà peste duhul Sàrbàtorii si din care nu mai transpare decât arareori “l’esprit de Noël”. Sà-l asteptàm, asadar, împreunà, ràmânând în comuniunea pe care ne-o procurà “colindul cel sfânt si bun”, singura cale ce ne stà la îndemânà acum.

Este motivul pentru care và voi trimite sàptàmânal – sau chiar de mai multe ori pe sàptàmânà – înregistràri din anii trecuti, realizate prin efortul si mai ales prin emotia conjugatà a fiilor acestei comunitàti. Mai jos, câteva secvente dintr-un concert prezentat în biserica “Sfântul Iosif” din Hoenheim, în decembrie 2010 https://www.dailymotion.com/video/xg4nfv

Post binecuvântat, cu har de la Dumnezeu si sànàtate deplinà!
Pr. V. Iorgulescu


15 noiembrie 2020

  Doamne ajutà!
Ca în fiecare duminicà, si mâine dimineatà Sfânta Liturghie va fi transmisà în direct de la biserica noastrà începând cu ora 10:00, pe obisnuitul canal youtube, la care và puteti conecta accesând prima paginà a site-ului parohiei : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/

Ne vom afla în prima zi a postului Cràciunului, ceea ce conferà acestei duminici o însemàtate aparte. Intr-adevàr, începând de mâine se vor putea cânta colinde în biserici si în case, spre a pregàti atmosfera sfântà de la Nasterea Domnului, iar acestea vor ràsuna în afara zidurilor – adicà pe ulite si pe la usile crestinilor – în seara de Ajun.

Sà ne ajute Bunul Dumnezeu sà le cântàm si noi cu totii împreunà, fàrà îngràdire si fàrà stavilà, în Ziua cea mare a Betleemului lui Hristos!
Post binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


13 noiembrie 2020

Sujet : Rugăciune de seară
Heure : 13 nov. 2020 20:00 Paris

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81801922873?pwd=YTMyQWlweUxUOW83MTVyZklpV3FvUT09

ID de réunion : 818 0192 2873
Code secret : 102030


13 noiembrie 2020

  Doamne ajutà!
Và propun sà ne revedem disearà între 20h00 – 21h00, pe zoom, pentru a sàvârsi împreunà Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina, pe care Biserica l-a sàrbàtorit martea trecutà, pe 11 noiembrie. Dupà rugàciune, vom rezerva timpul necesar meditatiei si dialogului dintre noi.
Voi reveni ceva mai târziu cu datele necesare pentru accesul la sala zoom.

Dupà-amiazà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

Notà
In zilele si sàptàmânile care urmeazà, veti primi mai multe link-uri pentru a revedea sau asculta “împreunà” – dar, de fapt, fiecare la casa lui – înregistràri ale coralei noastre din anii trecuti. Dupà cum evolueazà situatia, nu vom avea probabil posibilitatea sà pregàtim concertul îndàtinat pentru acest Cràciun, dar vom putea retrài emotiile Sàrbàtorilor din trecut si hràni prin acestea nàdejdile pentru anii care vin. Cu ajutor de la Dumnezeu.
Pentru astàzi (nu a inceput încà vremea colindelor), câteva secvente din concertul sustinut în anul 2012 în biserica protestantà din Weitbruch:
Cu noi este Dumnezeuhttps://www.dailymotion.com/video/xoclxt
Sfinte Dumnezeulehttps://www.dailymotion.com/video/xoca42


9 noiembrie 2020

In anii trecuti, începând cu luna noiembrie, reluam repetitiile pentru Cràciun… Probabil cà anul acesta ne vom hràni din amintiri. Sà le luàm la întâmplare, càutând prin cotloanele internetului.

Iatà una : era în 2013, la Marea Moschee din Strasbourg. Nu stiu cine a postat-o. Experientà unicà, fàrà precedent. Si irepetabilà.
Ce vremuri! Oare ce ne mai rezervà viitorul? 

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu
https://www.youtube.com/watch?v=yjSwc_0ZA6s
https://www.youtube.com/watch?v=Up7PpcMzSU8


9 noiembrie 2020

Doamne ajutà!
Multumità lui Emanuel, dispunem de zoom-ul urmàtor pentru Acatistul Sfântului Nectarie de la ora 19:00:
https://us02web.zoom.us/j/81801922873?pwd=YTMyQWlweUxUOW83MTVyZklpV3FvUT09

ID de réunion : 818 0192 2873
Code secret : 102030  


9 noiembrie 2020

 Doamne ajutà!
Astàzi, 9 noiembrie, îl sàrbàtorim pe Sfântul Nectarie, vindecàtorul de boli (taumaturgul), de la trecerea càruia la cele vesnice se împlinesc exact 100 de ani (1846 – 1920).

Và propun sà facem si noi Acatistul sfântului în seara aceasta începând cu ora 19:00. Aplicatia zoom de care dispuneam nu mai functioneazà, este motivul pentru care nu am anuntat pânà acum aceastà rugàciune, dar vom încerca sà remediem lipsa între timp si sà gàsim o “salà” disponibilà pentru ora indicatà.

Và rog sà supravegheati mesajele, và voi trimite ceva mai târziu legàtura zoom si codul de intrare.
Pr. V.Iorgulescu


7 noiembrie 2020

  Doamne ajutà!
Và adresez cu multà întârziere mesajul privind rânduielile bisericesti din perioada urmàtoare, întrucât am asteptat întrevederea cu Inaltpreasfintitul Mitropolit Iosif, aflat în acest moment la… Tokyo, pentru sfintirea bisericii românilor din capitala niponà.

Videoconferinta tocmai s-a încheiat, iar sfatul Mitropolitului nostru este de a respecta întrutotul màsurile sanitare în vigoare si a reveni la modalitàtile de slujire din primàvara trecutà, adicà : slujba cu usile închise, transmisiune prin  youtube sau/si facebook, rugàciune si dialog prin zoom etc.
Este posibil ca aceste màsuri sà evolueze în zilele sau sàptàmânile care vin.In asteptare, enoriasii sunt rugati sà urmàreascà Sfânta Liturghie prin video, fie cea transmisà de la biserica lor parohialà, fie cea de la Apostolia (Paris).

Pentru transmisiunea de mâine, 8 noiembrie – duminica a 24-a dupà Rusalii si Sàrbàtoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil – puteti intra pe pagina youtube a parohiei : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/

Sfânta Liturghie va începe, ca de obicei, la ora 10:00.
Sà ne ajute Dumnezeu tuturor sà iesim cu bine si cu sànàtate din aceastà nouà perioadà de încercàri, iar medicilor si personalului medical sà le dàruiascà putere si ràsplatà pentru abnegatia cu care se îngrijesc de semenii lor bolnavi!

Sàrbàtoare binecuvântatà de Sfintii Arhangheli!
Pr. V. Iorgulescu


1 noiembrie 2020

 Doamne ajutà!
Sper cà v-ati înapoiat cu totii cu bine acasà, fàrà inconveniente si alte controale mai mult sau mai putin inopinate.
Dàm slavà lui Dumnezeu pentru aceastà slujbà unicà în felul ei si pentru pomenirea celor dragi ai nostri, care s-au mutat la Domnul.
Speràm, cu ajutor de Sus, sà iesim cu bine din tunelul singuràtàtilor în care tocmai am intrat si sà ne regàsim la capàrtul drumului mai întàriti, mai sànàtosi si mai încrezàtori.

In asteptare, sà ràmânem în neîntreruptà comuniune duhovniceascà!
Và doresc o sàptàmânà binecuvântatà!
Pe curând.
Pr. V. Iorgulescu


30 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Revin, asa cum am promis, cu câteva sugestii de organizare pentru acest sfârsit de sàptàmânà. Vom fi nevoiti sà le respectàm cu strictete, întrucât situatia este cu totul exceptionalà si orice abatere poate da nastere la consecinte. Sunt convins cà vom izbuti.

Asadar : 
1. Mâine searà, Vecernia va începe la ora obisnuità – 18:30 – si va fi urmatà de o scurtà panihidà (pomenirea mortilor). Nu este nevoie de listà de participare. Ca si pânà acum, cei pentru care se face parastas sâmbàtà seara vor fi pomeniti a doua zi la Sfânta Proscomidie. Deplasarea enoriasilor de la casele lor la bisericà se face în baza autorizatiei de iesire, pe care se adaugà de mânà “déplacement vers le lieu de culte sis au 14 rue Sainte-Elisabeth STRASBOURG dans le cadre de la dérogation concernant le weekend de la Toussaint – commémoration des défunts“.

2. Duminicà dimineata, accesul în bisericà nu va fi posibil decât pentru cei care s-au înscris pe listele individuale de participare. Spre a evita orice neprevàzut si a permite tuturor celor doritori sà se reculeagà, am gàsit de cuviintà sà formàm trei grupuri (conform calendarului de programàri binecunoscut: biserica-strasbourg.fr/programari ):
– primul grup are acces între orele 9:00 – 9:45, în timpul Utreniei; 
– dupà aerisirea bisericii timp de câteva minute, va intrat al doilea grup, între orele 10:05 – 11:45; cei doritori sà facà parastase pot aduce o sticlà de vin si ceva preparat din grâu, în cantitàti mici si preambalat (este interzis consumul în bisericà sau în fata bisericii) ;
– ultimul grup va putea intra la ora 12:00, dupà plecarea tuturor credinciosilor din grupul precedent si re-aerisirea bisericii, spre a se reculege, ruga si lua anafurà pentru sàptàmânile urmàtoare, când participarea credinciosilor la slujbe nu va mai fi autorizatà (anafura, pregàtità din timp, se va distribui în pungi individuale).

Autorizatia de iesire folosità duminicà va comporta aceeasi mentiune manuscrità : “déplacement vers le lieu de culte sis au 14 rue Sainte-Elisabeth STRASBOURG dans le cadre de la dérogation concernant le weekend de la Toussaint – commémoration des défunts“.

Datà fiind situatia fàrà precedent, este imperativ ca fiecare persoanà înscrisà sà soseascà si sà plece de la bisericà la ora programatà, evitând în felul acesta dezordinea si îmbulzeala. Nu se zàboveste în fata bisericii. Masca este obligatorie începând cu vârsta de 7 ani.

Voi reveni cu precizàri suplimentare în caz de nevoie.
Và doresc tuturor un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat si ajutor de la Dumnezeu în tot lucrul bun. Si nu în ultimul rând : sànàtate deplinà !

Pr. V. Iorgulescu


29 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Intrebarea ne preocupà pe toti : ce vom face duminicà?

Intrucât sfârsitul acestei sàptàmâni coincide cu pomenirea mortilor în traditia catolicà – si nu numai – este posibil sà nu ni se impunà nici nouà alte limitàri în afara celor deja cunoscute. Voi reveni cu detalii si sugestii de organizare deîndatà ce autoritàtile se pronuntà clar. 

O zi binecuvântatà!
Pr. V Iorgulescu


23 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Sfârsitul acestei sàptàmâni si începutul urmàtoarei vor aduce câteva noutàti :
1. Departamentul Bas-Rhin va intra în stare de asediu (couvre-feu) pentru o perioadà de 6 sàptàmâni, ceea implicà interdictia de a iesi din casà între orele 21 seara si 6 dimineata (programul slujbelor noastre nu va fi afectat, doar sâmbàtà seara, dupà Vecernie, vom dispune de mai putin timp pentru spovedanii; voi veni cu propuneri pe parcurs, se întelege); starea de asediu intrà în vigoare în aceastà noapte, la ora 0:00.
2. Vom trece la ora de iarnà (în cursul noptii de sâmbàtà 24 spre duminicà 25 octombrie, ora 4 va deveni ora 3); programul slujbei de duminicà va tine seama de aceastà schimbare de orà.
3. Luni 26 octombrie vom avea praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie; vom sluji Sfânta Liturghie începând cu ora 11:45.

Hristos în mijlocul nostru!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


21 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Dupà cum stiti, parohia noastrà a participat la sfârsitul sàptàmânii trecute la un vast program local intitulat Forumul Religiilor. In legàtura de mai jos, un articol pe aceastà temà, publicat în Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, numàrul de astàzi.

Multumim, încà o datà, tuturor, pentru participare si sustinere.
Pr. V. Iorgulescu

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/diaspora/parohia-romaneasca-din-strasbourg-a-participat-la-forumul-religiilor-158019.html

Programul general al Forumului Religiilor : https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/culture-sciences-societe/forum_religions/EMS_FORUM_RELIGIONS_A5_2020.pdf


20 octombrie 2020

Un confrate, preocupat pesemne de sensul profund al lucrurilor, este încredintat cà Atotputernicul, în nemàrginita Lui întelepciune, nu a làsat pe pàmânt nimic fàrà rost. Imi trimite acest dialog imaginar între apostolul Toma si Iisus:
– Doamne, de ce le-ai fàcut oamenilor urechi dacà tot nu Te ascultà?
– In 2020 va fi o pandemie.
– Si ce legàturà are cu întrebarea mea?

– Oamenii vor avea nevoie de urechi ca să-şi agaţe măştile.

Nu am obiceiul sà redirectionez astfel de mesaje. O fac, însà, acum – une fois n’est pas coutume – întrucât mi se pare cà glumiţa pàrintelui comportà pentru noi si un sâmbure de adevàr. Existà în momentul de fatà vreun indiciu cà ar fi “ascultat” cineva mesajul real al încercàrilor prin care trece omenirea de un an încoace? S-a schimbat ceva vizibil si definitiv în comportamentul semenilor nostri în afara obisnuitelor ieremiade ?
Sà nu uitàm cà tot Iisus a spus – de-a adevàratelea de data aceasta – si pe un ton dumnezeiesc cât se poate de poruncitor : “Cine are urechi de auzit sà audà !”

Pr. V. Iorgulescu


18 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Intâlnirea interreligioasà pe care a gàzduit-o parohia noastrà în aceastà dupà-amiazà, în partenariat cu Primària, Consiliul Regional si Universitatea din Strasbourg, s-a desfàsurat cu bine si cu o participare numeroasà (numàrul maxim autorizat), ceea ce dovedeste interesul fatà de aportul spiritualitàtii si al religiilor la depàsirea crizei sanitare actuale.

Toti cei patru participanti au afirmat în numele religiilor pe care le reprezentau cà în împrejuràri ca acestea ne simtim mai mult decât oricând frati si membri ai unei familii unite prin suferintà si sperantà, familia umanà. Cele câteva cuvinte care definesc starea de spirit a fiecàruia dintre noi, oricare ar fi sensibilitatea lui religioasà, sunt acestea: smerenie (humilité), neliniste, solidaritate, rugàciune, càutare de sens.

Multumim celor care ne-au fost alàturi.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


17 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Datà fiind situatia sanitarà din ce în ce mai precarà, începând cu duminica aceasta vom fi nevoiti sà verificàm respectarea strictà a numàrului autorizat de persoane în bisericà. In aceastà perspectivà, và rog sà và înscrieti, iar dacà lista s-a închis, sà và înscrieti din timp data viitoare. Và reamintesc, dacà mai este nevoie, legàtura càtre adresa de înscriere:biserica-strasbourg.fr/programari 

Oricât de dureros ar fi pentru un preot sà propunà limitarea accesului credinciosilor la slujbe – nu mi-am imaginat niciodatà cà se va ajunge aici! – realitatea justificà din plin o asemenea màsurà, venità de-altfel de la autoritàtile responsabile, si ne îndeamnà la intensificarea comuniunii dintre noi si a rugàciunii individuale mai mult ca oricând. 
Và reamintesc, de asemenea, cà Sfânta Liturghie se va transmite în direct prin youtube.

In cazul în care situatia se prelungeste, reflectàm la posibilitatea de a sàvârsi pe viitor Sfânta Liturghie de douà ori pe sàptàmânà, adicà sâmbàta si duminica. Và voi tine la curent în timp util.

Và multumesc pentru încredere si întelegere.
Doamne ajutà.Pr. V. Iorgulescu


16 octombrie 2020

 Doamne ajutà!
Dupà cum stiti, în aceste zile se desfàsoarà la Strasbourg, sub egida Primàriei, a Consiliului Regional Grand-Est si a Universitàtii, un eveniment unic intitulat “le Forum des Religions“.
In program: întâlniri ale reprezentanților diferitelor culte si religii, mese rotunde, conferinte, dezbateri, màrturii. Parohia noastrà asigurà prezenta ortodoxà si este activà pe toatà durata programului, atât cât o îngàduie situatia sanitarà actualà. Ieri, de pildà, am participat la întâlnirea organizatà în sala Primàriei (articol în Dernières Nouvelles d’Alsace, “Les cultes au révélateur de la modernité”, astàzi vineri 16 octombrie), iar duminicà 18 oct., poimâine, între orele 13:30 – 15:30, vom gàzdui în biserica noastrà dezbaterea interreligioasà intitulatà “Comment les temps d’épreuve sont-ils compris par les religions?”

Am obtinut autorizatia de a deschide si enoriasilor parohiei noastre posibilitatea de a participa la întâlnire, rezervatà initial unui public din afarà. Cei doritori sunt rugati sà se înscrie folosind legàtura urmàtoare si alegând în calendarul propus reuniunea de duminicà ora 14:https://www.weezevent.com/forum-des-religions 

Programul general al “Forumului Religiilor” se gàseste aici:
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/culture-sciences-societe/forum_religions/EMS_FORUM_RELIGIONS_A5_2020.pdf

Và doresc tuturor un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat si và astept la întâlnirea religiilor.
Pr. V. Iorgulescu


15 octombrie 2020

  Doamne ajutà!
Acum doi ani, la începutul lunii august, parohia româneascà din Strasbourg a organziat prima slujbà ortodoxà în interiorul singurului lagàr de concentrare nazist din Franta, cel de la Struthof, situat la cca 60 km vest de Capitala Alsaciei. Am fost oarecum constrânsi de împrejuràri sà o facem atunci, de unde si numàrul mic de participanti (marea majoritate a enoriasilor se aflau în concediul estival).

Tocmai aflasem gratie unei càrti publicate recent (Robert Steegmann, Le camp de Natzwiller-Struthof) cà între 1942 si 1944 au trecut prin acest lagàr 67 de persoane originare din România – autorul a izbutit sà dea si de numele lor – iar o parte dintre acestea au pierit aici. Osemintele lor se aflà fàrà îndoialà amestecate cu cenusa celorlalti 25000 de morti (Struthof fàcea parte din categoria “lagàrelor mortii”), aruncate în “groapa oaselor umilite”, OSSA HUMILIATA, la marginea lagàrului, marcatà astàzi cu o cruce mare de flori.Chiar acolo, lângà acea cruce, vizibilà spre sfârsitul secventei video, micul grup de credinciosi români a sàvârsit slujba de vesnicà pomenire pentru fratii lor trecuti prin calvarul de la Struthof si ràmasi, ca atâtia altii de aici si de aiurea, cu totul necunoscuti timp de zeci de ani. Am descoperit astàzi, cu totul întàmplàtor, o micà secventà video, pàstratà pe site-ul oficial al Ziarului “Dernières Nouvelles d’Alsace”, pe care o gàsiti în legàtura de mai jos. Nu stiam cà s-a pàstrat ceva din momoria acelui mic pelerinaj al lacrimilor, internetul începe sà semene din ce în ce mai mult cu o arhivà.

Dumnezeu sà-i ierte pe toti cei care au murit în uitare, fàrà pogribanie, departe de ai lor si de pàmântul natal, iar nouà sà ne dàruiascà puterea de a pàstra vie, prin rugàciune si recunostintà, amintirea lor!

Pr. V. Iorgulescu

https://www.dailymotion.com/video/x6rf4rs
 PSMai multe plàci comemorative au fost instalate pe zidul oaselor umilite, ultima fiind “A la mémoire de nos camarades Tziganes morts dans ce camp“. Speràm sà aparà curând una si în memoria românilor.
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/natzweiler_struthof/06fosse.htm


13 octombrie 2020

Doamne ajutà!
Am înteles cà legàtura spre mesajul Secretariatului Mitropoliei în legàturà cu posibilitatea de a vota prin corespondentà nu se poate deschide usor. Iatà textul mesajului asa cum l-am primit :

Preacucernici Părinți,
După cum bine știți pe data de 6 decembrie 2020 vor avea loc alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.Având în vedere condițiile restrictive legate de virusul Covid 19 există riscul ca pe lângă Ambasadele României din Europa Occidentala să nu poate fi organizate suficiente secții de votare.
De mai mulți ani Statul Român a pus la dispoziția cetățenilor posibilitatea de a vota prin corespondentă: https://www.votstrainatate.ro/
Pentru aceasta, cei care doresc să voteze, trebuie să se înscrie pe site-ul menționat, pentru a putea primi prin poștă documentele de vot. Pot beneficia de această modalitate de vot doar cetățenii români care locuiesc în străinătate și dețin documente valabile de ședere din partea statului respectiv.
Vă trimitem un filmuleț făcut de românii din Franța pentru a îndemna lumea la vot care este valabil si pentru celelalte țări. Acesta poate fi descărcat: https://we.tl/t-IXdUjMjLZr
Puteți distribui acest material cu informațiile de mai sus pe grupurile parohiilor. Ar fi foarte util să anunțați și în biserică că data limită pentru a se înscrie este de 21 octombrie 2020.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif,
P. Ioan DraganiceaSecretar administrativ / Secrétaire administratif
P a t r i a r h i a   R o m â n ă / P a t r i a r c a t  d e  R o u m a n i e
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale
1 Bd. du Général Leclerc
91470 Limours, France
Tel. +33 1 64 91 59 24
Port.+33 7 60 36 59 24
Fax +33 1 64 91 26 83
E-mail: cabinet@mitropolia.eu
Internet: http://www.mitropolia.eu


13 octombrie 2020

Doamne ajutà!
In perspectiva votului din 6 decembrie, và trimit în legàtura de mai jos mesajul primit astàzi din partea Secretariatului Mitropoliei.
Pr. V. Iorgulescu
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqkQTHgxZmfKjXMFLzQtsrQb


12 octombrie 2020

Doamne ajutà!
In deplinà comuniune cu fratii nostri din dulcele târg al Iesilor, care, în aceste zile premergàtoare praznicului Cuvioasei Parascheva se bucurà deja de îndàtinatul pelerinaj (si se întristeazà din cauza interdictiei impuse celor din alte pàrti de a se apropia de Sfintele moaste), vom aduce si noi prinos de cinstire în nu mai putin frumosul târg al Argentoratei (Strasbourg), unde vom sàrvârsi Sfânta Liturghie în chiar ziua Sàrbàtorii, miercuri 14 octombrie, începând cu ora 11:45. Cu atât mai mult cu cât moastele celor douà oblàduitoare – Sfânta Parascheva a Moldovei si Sfânta Odilia (Otilia) a Alsaciei – se aflà, începând cu anul 2005, îngemànate pe acelasi baldachin al Catedralei din Iasi.

Sunt încredintat cà o parte din enoriasii parohiei noastre îsi amintesc de pelerinajul fàrà precedent pe care Mgr Joseph Doré, Arhiepiscopul Strasbourgului, l-a fàcut în aprilie 2005 la mânàstirile din nordul Moldovei si a oferit Catedralei din Iasi, în cadru liturgic solemn, o casetà cu pàrticele din moastele Sfintei Otilia. A primit în schimb, din partea Preafericitului Pàrinte Daniel, pe atunci mitropolitul Moldovei, o icoanà reprezentând pe cele douà sfinte cuvioase, una alàturi de cealaltà (copie în attach). Acest început urma sà fie continuat în anii urmàtori de o serie de vizite si schimburi bisericesti reciproce, care, însà, au fost întrerupte de plecarea PF Daniel de la Iasi si a Mgr Doré de la Strasbourg.

In asteptarea zilei când ierarhii actuali sau viitori ai celor douà eparhii îsi vor reaminti cà sfintele îi asteaptà mânà-n-mânà, ne revine nouà, simpli enoriasi, sà pàstràm aprinsà în suflete si în rugàciuni candela cinstirii – pe 14 octombrie a Sfântei Parascheva, pe 14 decembrie a Sfântei Otilia.

Sfântà Cuvioasà Parascheva, roagà-te lui Dumnezeu si pentru noi, cei aflati vremelnic în gràdina Sfintei Odilia (Otilia)!

Pr. V. Iorgulescu
https://www.youtube.com/watch?v=XyfnuJmN6Jc
https://www.youtube.com/watch?v=vwxneLAh1qA


2 octombrie 2020

  Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura pentru înscrierea si participarea la slujbele duminicale (pentru restul sàptàmânii nu este nevoie, întrucât nu se depàseste niciodatà numàrul autorizat de persoane): biserica-strasbourg.fr/programari  
Pr. V. Iorgulescu


1 octombrie 2020

Doamne ajutà!

Asistàm cu totii de ceva vreme la o agravare a situatiei sanitare în Europa si în lume, urmatà de màsuri profilactice din ce în ce mai drastice (localuri închise, întâlniri, reuniuni si deplasàri anulate, controale, sanctiuni etc.). In ce o priveste, Franta pare a se afla într-o situatie destul de îngrijoràtoare, de unde si avertismentele din ce în ce mai insistente din ultimele zile de a respecta cu strictete màsurile cunoscute si chiar de a adàuga altele noi.

Or, privind în jur, ràmânem cu impresia cà ecourile acestor atentionàri ricoseazà adesea, fàrà prea mare efect, ca într-o mecanicà absurdà, pierzându-se în vid, sau, si mai ciudat, generând reactii irationale de indiferentà, suspiciune, sarcasm. Altfel spus, de complicitate periculoasà cu virusul.

Tatàl meu vorbea foarte putin (spre exasperarea mamei si, de multe ori, spre frustrarea noastrà, a copiilor). A fàcut cinci ani de armatà si ràzboi – ràzboiul a început chiar în anul în care si-a terminat serviciul militar – a ajuns pânà la Stalingrad, a petrecut câteva luni de iarnà “uitat” pe un câmp împreunà cu alti câtiva, a supravietuit, a revenit, s-a càsàtorit… si a tràit apoi ca toatà lumea. Ii ceream adesea sà ne spunà “povesti din ràzboi”, dar ne ràspundea cà “alea nu-s pentru copii”. O datà sau de douà ori, însà, îmi amintesc cà ne-a vorbit despre frica de moarte si ne-a spus cà, la începutul luptelor, toti soldatii erau înspàimântati la gândul cà vor pieri pe front. “Cu timpul, însà, teama aceasta i-a mai pàràsit, au început sà se obisnuiascà si chiar sà-si mànânce conservele prin transee ascultând fàrà prea multà teamà suieratul gloantelor si bubuitul armelor care se auzea dupà câteva clipe. Dar nici asta nu a fost bine, a adàugat tata, càci cei mai multi au fost ràpusi de gloante atunci când au început sà se obisnuiascà cu ele, mult mai multi decât la început, când groaza mortii îi fàcea sà nu scoatà capul din transee”.

Imi sunà si azi în minte aceste cuvinte, ascultate literalmente la gura sobei : cei mai multi au fost ràpusi atunci când au început sà se obisnuiascà cu pericolul si sà nu se mai fereascà de el.

Da, în momentul de fatà este evident cà pericolul nevàzut – si cu atât mai necuràtor – al îmbolnàvirii ne paste pe toti, dar pàrem a ne fi obisnuit cu el în asa màsurà încât nu-i mai dàm atentie, ne expunem, scoatem cu prea multà usurintà “capul deasupra transeelor”.

Am observat acest lucru si la bisericà în ultimele duminici. E drept cà autoritàtile sanitare si prefectorale lasà impresia cà nu se preocupa acum în mod prioritar de reuniunile de cult. Sau poate cà chiar nu se preocupà, având încredere în capacitatea noastrà de a ne proteja singuri.

Sà o facem, asadar, cu atât mai mult, spre binele nostru si al celorlalti, pàstrând distanta de rigoare, purtând masca si aplicând cu strictete toate celelalte “gesturi-barierà”. Si nu în ultimul rând respectând numàrul autorizat de persoane înscrise pe lista de participare. Iar dacà lista s-a încheiat fàrà a ne fi putut înscrie, sà ne înscriem din timp data urmàtoare sau sà venim si sà ne reculegem în bisericà pret de câteva clipe dupà plecarea credinciosilor, stiind cà biserica ràmâne deschisà în fiecare duminicà pânà spre ora 14. 

Ar mai fi de adàugat un cuvânt în legàturà cu strana si grupul coral, càci l-am vàzut duminica trecutà pe Emanuel destul de preocupat. Dar în aceastà privintà cred cà lucrurile se vor putea rândui mai usor, constituind, de exemplu, mai multe grupuri si afectând din timp, pentru fiecare slujbà, grupul corspunzàtor. O reuniune a coralei în ansamblul ei este deja prevàzutà pentru sàptàmâna viitoare, asa cà vom decide atunci ce este bine de fàcut.

Toate acestea sperând, cu ajutorul lui Dumnezeu, sà revenim cât mai curând cu putintà la rânduielile obisnuite, fàrà restrictii si bariere, spre bucuria deplinà a comuniunii dintre noi, întru cele duhovnicesti si fràtesti. 

Dumnezeu sà ne fie tuturor ocrotitor!
Pr. V. Iorgulescu


1 octombrie 2020 

Doamne ajutà!
Nu am putut sluji Sfânta Liturghie în dimineata aceasta din motive profesionale si organizatorice. In schimb, disearà, la ora 18,30, vom sàvârsi Acatistul Acoperàmântului Maicii Domnului (posibil în paraclisul parohial).Tutoror, Sàrbàtoare binecuvântatà si o lunà de octombrie aducàtoare numai de bine!
Pr. V. Iorgulescu


14 septembrie 2020

Pe data de 14 septembrie, creştinii sărbătoresc cu post aspru şi rugăciune Înălţarea Sfintei Cruci şi îsi amintesc de răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos (la Sfânta Liturghie se ascultă lectura capitolului al 19-lea din Evanghelia după Ioan).

Este una dintre cele mai vechi sărbători creştine.

Din punct de vedere istoric, ea evocă douà evenimente solemne :

1.  aflarea Sfintei Cruci şi înălţarea ei în faţa poporului de episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, după descoperirea ei de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare ;

2.  readucerea Sfintei Cruci de la Ctesiphon, capitala Persiei (actualul Irak), unde fusese dusă ca pradă de război în 614 ; în ziua de 14 septembrie 629, împăratul bizantin Heraclius intrà cu mare solemnitate în Ierusalim şi o aşează în Biserica Sfântului Mormânt, unde va ràmâne timp de mai multe veacuri.

Pentru noi, creştinii, Sfânta Cruce este simbolul victoriei asupra morţii şi păcatului, dar şi prilej de bucurie, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel : ˝Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos˝ (Galateni 6,14).

Troparul Sfintei Cruci

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celor potrivnici dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău.

Condacul

Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruință asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință.

Tuturor, Sărbătoare binecuvântată şi aducătoare de Har !

Pr. V. Iorgulescu


9 septembrie 2020

Dragii nostri,
Va invitam sa participati la hramul manastirii noastre ce va fi sarbatorit sambata, 12 septembrie, Sfanta Liturghie in sobor incepand la 10:00. Dupa Sfanta Liturghie muzicoloaga Marilyn Leignel va sustine recitalul de muzica psaltica ” Cantari pentru Maica Domnului”.

Evenimentul are loc respecatand prevederile sanitare in vigoare.
Va asteptam cu drag!
Mica obste a manastirii Nasterea Maicii Domnului din Godoncourt

Le samedi, 12 septembre, a partir de 10 h il y aura lieu La Divine Liturgie. Apres La Liturgie la musicologue Marilyn Leignel nous invite a ecouter la musique psaltique – “Des Chansons pour la Mere de Dieu”. La porte du masque obligatoire.
Soyez bienvenues!
Les soeurs du monastere “La Nativite de la Mere de Dieu”, Godoncourt, 116 rue Haute, 88410.


8 septembrie 2020

Doamne ajutà,
Avem cu totii în familie sau printre rudele apropiate o Marie sau un Marius – sau pe cineva care poartà prenume derivate din Maria – pe care o / îl sàrbàtorim astàzi, de ziua Nasterii Maicii Domnului. Numele însusi vine din ebraicà, dar are ramificatii în egipteana veche si în alte limbi antice, atribuindu-i-se aproape 60 de semnficatii. In ebraicà pare a fi avut douà întelesuri : “copil iubit, mult-asteptat”, dar si “doamnà, stàpânà (provenind, în acest din urmà caz, de la cuvântul “mar”).

Pentru noi, crestinii, este cel mai utilizat si iubit prenume de origine biblicà, simbol al puritàtii si al dàruirii de sine, întrucât a fost purtat de Maica Domnului. Si cum numele defineste oarecum  persoana, se identificà cu ea – sà nu uitàm cà si aceasta este tot o afirmatie biblicà – dorim tuturor celor care-si serbeazà astàzi onomastica sà poarte cu cinste frumosul nume, iar Sfânta Fecioarà Maria sà le dàruiascà puterea de a-l pàstra la fel de curat prin însàsi viata lor. Si tuturor sà le fie ocrotitoare!

Pr. V. Iorgulescu


7 septembrie 2020

Doamne ajutà!
Dupà cum stiti, prima mare sàrbàtoare dupà începutul anului bisericesc este Nasterea Maicii Domnului, adicà mâine, marti 8 septembrie.

Programul liturgic ce se va desfàsura în biserica noastrà este urmàtorul :
– disearà – Vecernia la ora 18:30;
– mâine, Sfânta Liturghie la ora 11:45.

Ocrotire si binecuvântare celor care poartà cu cinste numele Maicii Domnului, praznic cu folos duhovnicesc tuturor!
Pr. V. Iorgulescu


1 septembrie 2020

Doamne ajutà!
Coincidenta face ca începutul anului scolar sà coincidà cu începutul Anului bisericesc – 1 septembrie. Dumnezeu sà reverse peste elevi si dascàli harul Luminii Sale ziditoare de suflet si deschizàtoare de drumuri noi în întelegerea tainelor ce ne înconjoarà! Sà pornim cu curaj, sà nu ne temem de necunoscut!

Tocmai în aceasta stà de fapt frumusetea tàrâmului pe care au pàsit astàzi elevii si profesorii, anume în faptul cà fiecare zi întredeschide usi noi si poate aduce surprize nebànuite. Nu ni se cere decât sà pornim cu încredere si cu credintà. Si, mai ales, sà nu uitàm cà de când existà lumea, omul nu învatà, ci descoperà. Nuanta este esentialà.

Si Anul bisericesc se traduce cam la fel, doar cà tàrâmul spre care ne conduce nu mai tine de lumea aceasta. Chemarea vine ceva mai de Sus!
Anul bisericesc, anul scolar – sà fie din belsug binecuvântati!
Rugàciunea obsteascà si Agheasma micà le vom face duminica viitoare.

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu
https://basilica.ro/1-septembrie-este-prima-zi-din-anul-nou-bisericesc/


28 august 2020 

Doamne ajutà!
Và reamintesc programul de slujire al acestui sfârsit de sàptàmânà:
– disearà – Vecernia la ora 18:30
– mâine dimineatà, de sàrbàtoarea Tàierii Capului Sfântului Ioan Botezàtorul – Utrenia la ora 9:00 si Sfânta Liturghie la ora 10:00 
– mâine searà : Vecernia la ora 18:30
– duminicà – programul obisnuit ( Utrenia la ora 9:00 si Sfânta Liturghie la ora 10:00).
Nu uitati sà và înscrieti atât pentru Sfânta Liturghie de mâine, cât si pentru cea de duminicà.

Sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


25 august 2020

Doamne ajutà!
Cu câteva zile în urmà và adresam un mesaj cu rugàmintea de a gàsi gazdà de o sàptàmânà pentru o studentà a Facultatii de medicinà din Iasi, invitatà sà participe la un program de cercetare în cadrul IRCAD Strasbourg. Intre timp am avut probleme cu internetul si nu am izbutit sà ràspund tuturor celor care s-au manifestat. Au fost multi, la fel de multe au fost sugestiile si solutiile propuse. Sunt extrem de miscat de solidaritatea pe care o manifestà enoriasii nostri de fiecare datà când semenul are nevoie de ajutor. Sunt încredintat cà si experientele prin care am trecut cu totii la început de drum într-o lume nouà, fàrà repere si fàrà prea multe usi deschise, când o mânà de ajutor fràteascà venità parcà de Sus ne mai ajuta sà pàstràm nàdejdile, face ca acum sà fim mai receptivi la greutàtile celorlalti.
Dumnezeu sà ràsplàteascà fiecàruia gândul si fapta!
In cele din urmà, Alexandra – asa se numeste studenta – va locui într-un mic apartament, liber în aceastà perioadà, pe care o doamnà doctor i-l pune la dispozitie.

Và multumesc tuturor, din toatà inima.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


19 august 2020

Doamne ajutà!
O studentà din Iasi, în anul al saselea la medicinà, va participa între 31 august – 4 septembrie a.c. la un program de cercetare ce se va desfàsura la IRCAD – Nouvel Hôpital Civil din Strasbourg. In ciuda tuturor eforturilor, nu a gàsit cazare si face apel la bunàvointa noastrà, contra-cost bineinteles. Am încercat, la rândul meu, sà-i gàsesc o camerà într-una din istitutiile bisericesti din apropiere, dar cele mai multe sunt închise pe perioada concediilor de varà. M-as bucura dacà s-ar gàsi o posibilitate prin concursul enoriasilor sau dacà mi-ati sugera o pistà fiabilà.

Và multumesc anticipat.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


12 august 2020

Doamne ajutà!
Se apropie Sàrbàtoarea Adormirii Maicii Domnului – sâmbàtà 15 august – când se va sluji dupà programul obisnuit, adicà Utrenia la ora 9.00, iar Sfânta Liturghie la ora 10.00.
Và rog sà nu uitati cà accesul în bisericà se face încà pe baza înscrierii pe lista : http://www.biserica-strasbourg.fr/programari/
Dupà cum ati aflat fàrà îndoialà, autoritàtile sanitare si prefectorale revin în mod repetat în utlimele zile si insistà sà se respecte cu strictete màsurile-barierà, prima dintre ele fiind numàrul autorizat de persoane în biserici. Celelalte màsuri sunt : purtarea màstii pe toatà durata sederii în interiorul locasului de cult, spàlarea sau desinfectarea mâinilor, distantarea socialà, cât mai putinà miscare si iesirea deîndatà ce s-a terminat slujba.
Sper din toatà inima sà depàsim cât mai curând cu putintà aceastà perioadà preocupantà si, cu ajutorul lui Dumnezeu, sà pàsim din nou în normalitatea întâlnirilor noastre de rugàciune si comuniune. Pânà atunci, însà, contez pe bunàvointa fiecàruia dintre dumneavoastrà si và multumesc pentru întelegere.
De notat cà slujbele din timpul sàptàmânii, adicà Acatistul de vinerea seara si Vecernia de sâmbàta seara, nu sunt supuse obligatiei de preînscriere. Necesitatea de a ne programa din timp nu se aplicà decât duminicilor si sàrbàtorilor mari, când numàrul de credinciosi riscà sà depàseascà suprafata autorizatà.

Cu acestea, và doresc sà petreceti în pace si bucurie cele câteva zile de post care ne-au ràmas si và doresc de pe acum Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


5 august 2020

Doamne ajutà!
Revin pentru a confirma cà Vecernia din seara aceasta va începe, ca de obicei, la ora 18,30.
O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


4 august 2020

Doamne ajutà!
Joi 6 august, de Praznicul Schimbàrii la fatà a Domnului, nefiind disponibil dimineata, và propun sà începem Sfânta Liturghie la ora 11,45.
Teologia acestei mari Sàrbàtori împàràtesti, exprimatà în icoana de mai jos, ne face si pe noi participanti la dogma Luminii necreate, luminà care s-a aràtat apostolilor prezenti – Petru, Iacob si Ioan – spre a-i întàri în fata încercàrilor ce-i asteptau atunci când îl vor vedea pe Invàtàtorul lor ràstignit ca un ràufàcàtor.
In centrul reprezentarii este Hristos, invesmantat in alb. El este inconjurat de un fond inchis la culoare, asa-numita mandorla, prezenta si in icoana Invierii, ceea ce traduce ideea cà fiinta lui Dumnezeu, din care izvoràste lumina cea necreatà, ramane necunoscuta omului. Lumina în care S-a descoperit Hristos nu a fost fiinta lui Dumnezeu, ci o energie care izvoràste din aceasta fiintà. Ortodoxia face o diferenta clarà intre har si natura divinà. Dacà harul, ca energie necreatà poate fi impàrtàsit omului, natura divinà ramâne incomunicabilà si incognoscibilà. Dar i se oferà omului ca participare prin har. De unde si chemarea pe care ne-o face Biserica în aceastà zi – aceea de a ràspunde la darul luminii prin rugàciune si cinstire euharisticà.

Tuturor, Praznic luminos si dàtàtor de pace sufleteascà!
Pr. V. Iorgulescu


30 iulie 2020

Doamne ajutà!

In seara aceasta se lasà sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. Iatà câteva pasaje luate de pe site-ul Patriarhiei Române în legàturà cu acest post:

“Postul Adormirii Maicii Domnului va începe anul acesta vineri, 31 iulie. De regulă, postul începe la 1 august, însă conform regulilor bisericeşti, dacă data de 31 iulie cade miercurea sau vinerea (cum se întâmplă anul acesta) se lasă sec cu o zi înainte.

De asemenea, postul se prelungește și în ziua sărbătorii înseși, dacă aceasta cade miercurea sau vinerea, făcându-se dezlegare la untdelemn, pește și vin se precizează în Liturgica Generală semnată de Pr. Prof. Ene Braniște.

Însă, anul acesta sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului cade într-o zi de sâmbătă, deci postul se încheie în ajun, în 14 august.

Postul Adormirii Maicii Domnului este rânduit de Biserică spre aducerea aminte de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare și de postul cu care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice”.


28 iulie 2020

Doamne ajutà!
Pentru cei mai multi, concediile din aceastà varà sunt cu adevàrat “de odihnà”, adicà petrecute mai mult pe lângà sau prin casà, locul cel mai linistit si odihnitor de pe acest pàmânt. Departe de noi tumultul aeroporturilor, al gàrilor, autostràzilor si chiar al plajelor însorite, cele atât de ispititoare pe vremurile când virusii încoronati nu se fofilau încà printre oameni si bagaje, ci populau cel mult lumea imaginarà a càrtilor pentru cei mici.
Plàtim, asadar, un tribut necesar, consimtit pentru apàrarea sànàtàtii, dar si pentru odihna trupului si nu în ultimul rând a sufletului. Sà nu o utiàm pe aceasta din urmà, armonia sufletului, care ar trebui sà fie, dupà pàrerea mea, prima în ordinea prioritàtilor. Càci de acolo pornesc toate celelalte. A fi în armonie cu noi însine, iatà un ideal càtre care tindem cu totii si pentru care nenumàrati pàrinti ai pustiei au pàràsit “lumea” si s-au retras mai aproape de cer – adicà acolo unde nu prea îsi mai vedeau semenii. Pe care, paradoxal,  îi iubeau cu atât mai mult si pentru care se rugau neîncetat. De meditat!
Sà meditàm în “pusnicia estivalà” a càminelor noastre la tot ce ne este dat de Dumnezeu sà tràim în aceste timpuri de îngrijorare amestecatà cu speranta iubirii Sale milostive. Gama învàtàmintelor mi se pare nesfârsità.
In legàturile de mai jos, iatà si putinà muzicà hrànitoare de suflet, cu atât mai mult cu cât o datoràm eforturilor si baghetei magice a unuia dintre cei mai mari dirijori români, Sergiu Celibidache, prima înregistrare fiind de la vârsta când încà învàta, cealaltà de la vârsta când îi învàta pe altii.
Toate cele de mai sus cu precizarea cà slujbele aducàtoare de har si luminà se vor tine fàrà întrerupere pe toatà durata verii în biserica noastrà, dupà programul cunoscut.

Tuturor, o varà binecuvântatà si întàritoare!
Pr. V. Iorgulescu

Beethoven, Egmont – Ouverture, înregistrare din 1950 (Berlin)
https://www.youtube.com/watch?v=BRqhDuNDiFk
Bruckner, Simfonia nr. 4, înregistrare din 1983 (München)
https://www.youtube.com/watch?v=LY7m119eOys&t=2315s


29 iunie 2020

  Doamne ajutà!
In legàtura de mai jos, emisiunea de sàptàmâna trecutà, intitulatà “Regards croisés”, înregistratà si transmisà pe RCF:
https://www.youtube.com/watch?v=wGaq9fmI6Jg&feature=youtu.be

Sàrbàtoare binecuvântatà de Sfintii Petru si Pavel.
La multi ani tuturor celor care poartà cu cinste numele celor doi corifei ai Apostolilor!
Pr. V. Iorgulescu


28 iunie 2020

  Doamne ajutà!
Và reamintesc slujba de mâine dimineatà, în cinstea Sfintilor Apostoli Peru si Pavel, care va începe, ca toate slujbele de peste sàptàmânà, la ora 7,00.

Tuturor, Sàrbàtoare sfântà, cu pace si ocrotire din partea celor doi mari Apostoli si întemeietori de biserici!
Pr. V. Iorgulescu


23 iunie 2020

 Doamne ajutà!
Ràspund unei întrebàri care-mi parvine în mod frecvent, din mai multe pàrti : nu, nu este nevoie sà ne înscriem pentru a participa la slujbele de peste sàptàmânà, ci doar pentru Sfânta Liturghie de duminicà.
Reamintesc si formularul pentru pentru înscriere: biserica-strasbourg.fr/programari

Searà binecuvântatà si Sàrbàtoare cinstità mâine!
Pr. V. Iorgulescu


23 iunie 2020

Prin 1992 – 1993 venea adesea la bisericuta noastrà din Hoenheim si ràmânea cu bucurie dupà slujbà. Nu stiam atunci care-i va fi viitorul, dar làsa o urmà adâncà în sufletul celor cu care vorbea. Si se entuziasma pentru tot ce i se pàrea frumos la ceilalti. Iatà un om càruia morozitatea din jur nu i-a erodat nici pânà astàzi credinta în bine. Ràmâne un exemplu pentru noi toti, pentru preoti în primul rând.

Da, ne vorbeste Academicianul Ioan Aurel POP, Presedintele Academiei Române:

https://basilica.ro/ioan-aurel-pop-educatia-scoala-cultura-credinta-sunt-cheia-succesului/

https://www.activenews.ro/stiri/Acad.-Ioan-Aurel-Pop-Rusinea-pe-care-o-resimt-multi-intelectuali-subtiri-cand-vine-vorba-de-Romania-de-identitatea-romaneasca-de-ideea-conservarii-valorilor-nationale-ne-plaseaza-ca-entitate-etnica-ca-natiune-si-ca-tara-intr-un-loc-demn-de-dispret-162042


23 iunie 2020

Doamne ajutà!
Nasterea Sfântului Ioan Botezàtorul (Dràgaica sau Sânzienele) – miercuri 24 iunie – reprezintà sàrbàtoarea parohiei noastre din Strasbourg. Intr-adevàr, încà de la începutul organizàrii ei, comunitatea românilor tràitori pe aceste meleaguri si-a ales drept ocrotitor pe Sfântul Ioan Inaintemergàtorul, pe care-l invocà în rugàciune de fiecare datà când traverseazà momente de cumpànà si càruia îi aduce prinos de recunostintà în clipele de multumire.
De ziua nasterii sale, îl vom cinsti prin rugàciune si slujire, dupà cum urmeazà:
– mâine searà, marti, Vecernia unità cu Litia începând cu ora 18.30;
– miercuri dimineata, Sfânta Liturghie începând cu ora 7.00.

Tuturor, Praznic binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


21 iunie 2020

Doamne ajutà!
A nu uita : cei care nu pot merge în aceastà perioadà la bisericà pot urmàri Sfânta Liturghie în direct prin legàtura youtube a parohiei, pe care o gàsiti pe prima paginà a site-ului : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/
Sfânta Liturghie se sàvârseste în fiecare duminicà începaând cu ora 10.00.

Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


17 iunie 2020

Site-ul de stiri al Patriarhiei Române despre slujba de pomenire sàvârsità sâmbàtà în Cimitirul militar român de la Haguenau :  https://basilica.ro/slujba-de-pomenire-pentru-eroii-romani-din-haguenau/ .

Ii multumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care ni-l dàruieste!
Pr. V. Iorgulescu


16 iunie 2020

Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura zoom pentru cateheza cu copiii de la ora 17,30 :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Pr. V. Iorgulescu


13 iunie 2020

Dumnezeu sà-i odihneascà în pace pe ostasii români càzuti pe toate câmpurile de luptà!
Astàzi au fost pomeniti cei care odihnesc în Cimitirul militar român de la Hguenau.
Nu-i uitati în rugàciunile euharistice din Duminica Tuturor Sfintilor!

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


12 iunie 2020

Doamne ajutà!
Intrucât a intervenit o obligatie imposibil de evitat, cursul cu copiii prevàzut în aceastà dupà-amiazà se anuleazà.
Ne revedem martea viitoare la ora 17.30.

Và multumesc pentru întelegere.
Iosefina Iorgulescu


11 iunie 2020

Doamne ajutà!
Confirm tinerea slujbei de pomenire pentru ostasii români de la Haguenau poimâine, sâmbàtà 13 iunie, la ora 15.00.
Ceremonia se va desfàsura dupà rânduiala urmàtoare :
– parastasul pentru eroi;
– intonarea imnelor nationale român si francez (trompetistul Patrick Kautzmann);
– depunere de flori de càtre Consulatul General al României la Strasbourg – Domnul Consul Remus Màràsescu – si de càtre parohie;
– împàrtirea prinoaselor între pelerinii prezenti.

In aceastà perioadà se pot încà aduce la Cimitirul militar ouà rosii si alte prinoase îndàtinate, cu precizarea cà alimentele se vor împàrti ambalate. Pe toatà durata întâlnirii se va tine seama de restrictiile sanitare în vigoare si se va respecta distantarea socialà.

Pentru o mai bunà organizare, và rugàm sà ne confirmati prezenta dumneavoastrà prin simplu ràspuns la acest mesaj.Và multumesc anticipat pentru efortul de a và deplasa cât mai numerosi si a và reculege la càpàtâiul eroilor nostri de la Haguenau.

In comuniune,
Pr. Vasile Iorgulescu


9 iunie 2020

Doamne ajutà!
Và reamintesc legàtura zoom pentru cateheza cu copiii de la ora 17,30 :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Pr. V. Iorgulescu


6 iunie 2020 

Doamne ajutà!
Ràspund unei întrebàri frecvente în aceste zile : da, se pot face parastase la bisericà, dar cu pachete închise, iar coliva împàrtità în pahare. Agapele sunt încà interzise în spatiile închise, ceea ce impune ca, odatà terminatà slujba si împàrtirea prinoaselor, enoriasii sà poatà pleca la casele lor fàrà prea multà întârziere.
Cei care, din felurite pricini, nu vor putea veni la bisericà pentru a-si pomenii mortii dupà datinà, sunt rugati sà-mi trimità pomelnicele prin mail. Le voi imprima si pomeni la Sfânta Proscomidie, asa cum am fàcut si în perioada celor douà luni de izolare, ràmânând ca, atunci când se va reveni la o functionare normalà a vietii parohiale, sà ne amintim de cei plecati dintre noi în respectul deplin al rânduielilor liturgice.
Mai existà si posibilitatea de a pomeni pe cei plecati la Domnul sâmbàta viitoare, când vom face parastas la Cimitirul militar român de la Haguenau, precum si duminicà, a doua zi, la Sfânta Liturghie.

Và multumesc tuturor pentru întelegere si và asigur de întreaga comuniune euharisticà.
Sàrbàtoare binecuvântatà de Rusalii!
Pr. V. Iorgulescu

PS 1. Se va sàvârsi Sfânta Liturghie si luni 8 iunie, poimâine, de Sàrbàtoarea Sfintei Treimi, începând cu ora 7.00 dimineata. Cei care doresc sà participe nu sunt obligati sà se înscrie dinainte, intrarea este liberà (cu respectarea regulilor obisnuite, se întelege).
2. Zilele de miercuri si vineri ale sàptàmânii viitoare sunt zile de harti, întrucât preced începutul postului Sfintilor Apostoli (15 – 28 iunie). Calendarul postului prevede si câteva pogoràminte cu dezlegare la peste, sà le avem în vedere si pe acelea.


5 iunie 2020

Hristos S-a înàltat!
Và reamintesc cà restrictiile de ordin sanitar ne impun încà sà limitàm numàrul de participanti la sfintele slujbe, motiv pentru care suntem nevoiti sà recurgem pentru un timp la formularul informatic de încriere, pe care-l gàsiti mai jos (sper sà iesim curând din aceastà perioadà de tranzitie). De precizat cà lista se închide în mod automat atunci când s-a ajuns la numàrul maxim de participanti (42 în acest moment).
Pentru cei care nu se pot înscrie pe listà, Sfânta Liturghie este transmisà în direct gratie platformei youtube a parohiei, pe care, la fel, o gàsiti mai jos.
In cazul în care doriti sà và reculegeti în bisericà, dar nu v-ati înscris, puteti veni dupà ora 11.45, respectând bineînteles toate “màsurile-barierà” ce se impun (distanta, masca de protectie, dezinfectarea mâinilor la intrare etc.).

Và multumesc pentru întelegere.Và doresc tuturor un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat si “împàrtàsirea Sfântului Duh” de Sàrbàtoarea Rusaliilor!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu

Link pentru înscrierea la sfintele slujbe :  http://www.biserica-strasbourg.fr/appointments/
Link pentru a asculta în direct Sfânta Liturghie : http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/


4 iunie 2020

Hristos S-a înaltat!
Duminica trecutà, la sfârsitul Sfintei Liturghii, v-am împàrtàsit intentia de a sàvârsi o slujbà de pomenire la càpàtâiul ostasilor români înmormântati la Haguenau si am propus sà o facem chiar în aceastà sâmbàtà, pe 7 iunie. Consultând însà prognoza meteo, vàd cà se anuntà vreme ploioasà.
In aceste conditii, và propun sà amânàm micul nostru pelerinaj pentru sâmbàta viitoare, 13 iunie, la ora 15,00. Speràm cà atunci vom fi la adàpost de intemperii si cà Dumnezeu ne va ajuta sà împlinim rânduielile dupà cuviintà.
Voi reveni în timp util cu sugestiile de organizare.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


3 iunie 2020

Hristos S-a înălțat!
La solicitarea mai multor persoane, và tansfer mai jos legàtura prin care puteti avea acces la înregistràrile conferintelor-catehezelor organizate în ultimele sàptàmâni, pe Zoom, sub egida si la initiativa grupului Nepsis Strasbourg : https://seafile.unistra.fr/d/b89e54ac415a4e0fac1a/

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


2 iunie 2020

Hristos S-a înàltat!!
Catehezele pentru copii continuà fàrà întrerupere în fiecare zi de marti si vineri, începând cu ora 17.30, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu


31 mai 2020

  Hristos S-a înaltat!
Acest mic cuvânt spre a và reaminti cà cei care nu pot paticipa direct la slujbele bisericii – Vecernia si Sfânta Liturghie – le pot urmàri prin pagina youtube a parohiei noastre: https://www.youtube.com/channel/UC1VJvXtCcj47o98mClBKfqA/livestreaming/

Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


29 mai 2020

Hristos S-a înàltat!
Và reamintesc programul dupà-amiezii :
– la ora 17.30 – Cateheza cu copiii;
– la ora 18,30 – Acatistul zilei.
Ambele pe zoom-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!Iosefina si pr. V. Iorgulescu
Notà : In curând, toate slujbele publice se vor desfàsura la bisericà. In mod exceptional, la solicitarea mai multor enoriasi, Acatistul acestei zile va fi transmis, tot pe zoom.


29 mai 2020
Urmare întâlnirii Nepsis de ieri-searà:  https://basilica.ro/se-implinesc-567-ani-de-la-cucerirea-constantinopolului/


28 mai 2020
Và transfer mai jos mesajul grupului de tineri Nepsis de la Strasbourg :

Vă propunem să ne revedem din nou joia aceasta (28 mai), la ora 20.00, când părintele Iorgulescu ne va vorbi despre “Căderea Constantinopolului (29 mai 1453)”.
Link-ul de conectare:
https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09
Dacă vi se cere o parolă la conectare, aceasta este: Nepsis.
Pentru cei care se conectează de pe telefon, ID-ul este : 388 299 356.
Pe curând,Diana


27 mai 2020

Hristos a înviat!
Ca si duminica trecutà, và trimit acest mesaj cu multà întârziere. De data aceasta, motivul este cà am càutat, împreunà cu Emanuel, cele mai potrivite modalitàti de rezolvare a problemei participàrii la sfintele slujbe, care sà împace cât mai armonios dorinta fireascà a fiecàruia de a se ruga cu stricta respectare a normelor sanitare în curs.
Dupà mai multe consultàri, credem cà formula cea mai potrività în momentul de fatà constà în a ne înscrie pe o listà electronicà ce limiteazà numàrul de participanti în functie spatiul disponibil din bisericà. Formula este provizorie si va fi amelioratà (sau abandonatà) pe parcurs, în cazul sau pe màsurà ce conditiile evolueazà.Utilizarea este simplà : accesati printr-un click legàtura biserica-strasbourg.fr/programari si và înscrieti pentru slujba sau slujbele dorite. Rubricile notate cu * sunt obligatorii, restul facultative.

Mà folosesc de aceastà ocazie pentru alte douà mesaje de suflet pe care doream sà vi le adresez:
1. Am fost impresionat duminica trecutà de faptul cà, în pofida caracterului relativ improvizat al primei slujbe cu public dupà aproape douà luni de absentà, enoriasii prezenti au manifestat o “disciplinà” exemplarà si o mare delicatete unii fatà de altii – si cu totii împreunà fatà de sfintenia momentului. Nu và ascund cà nutream ceva temeri, care s-au dovedit pe deplin… nejustificate! Alese multumiri!
2. Dupà cum ati remarcat, am abandonat momentan rugàciunea prin zoom, care mi s-a pàrut necesarà în vreme de izolare, dar mai putin potrività dupà ce s-au deschis bisericile. Pàstràm, cu toate acestea, în rezervà posibilitatea de a recurge la întâlnirile video atunci când împreujuràrile sau urgentele o vor cere. Dacà o vor cere. Slujbele de sâmbàtà seara si cele de duminicà dimineata vor continua sà fie transmise prin youtube, dupà formula cunoscutà (a se vedea site-ul parohiei).

Programul viitoarelor slujbe este urmàtorul:
– Disearà, la ora 18.30 – Vecernia cu Litie si Utrenia (priveghere);
– Mâine, de Inàltarea Domnului – la ora 10.00 – Sfânta Liturghie;
– Sâmbàtà seara, la ora 18.30 – Vecernia;
– Duminicà, la ora 10.00 – Sfânta Liturghie.

Extensiunea slujbelor va tine seama de necesitatea de a petrece un timp limitat în spatiul închis al bisericii (care este aerisità constant si prevàzutà cu tot necesarul pentru a ne dezinfecta mâinile la intrare si la iesire).
Sunt constient de stânjeneala pe care o pricinuieste limitarea la 42 a numàrului de participanti la o slujbà si tin sà và multumesc încà o datà pentru întelegere si pentru concursul fiecàruia dintre dumneavoastrà la bunul mers al vietii parohiale.

Sàrbàtoare binecuvântatà de Inàltarea Domnului!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


26 mai 2020

Hristos a înviat!
Vă propunem să ne revedem din nou joia aceasta, la ora 20h, când părintele V.Iorgulescu ne va vorbi despre “Căderea Constantinopolului (29 mai 1453)”.
Link-ul de conectare:
https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09
Dacă vi se cere o parolă la conectare, aceasta este: Nepsis.
Pentru cei care se conectează de pe telefon, ID-ul este : 388 299 356.

Pe curând,
Diana Tataru

26 mai 2020

Hristos a înviat!
In mod exceptional, cateheza de astàzi va începe la ora 18.00 (în loc de 17.30).
Legàtura zoom ràmâne aceeasi :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


24 mai 2020

Hristos a înviat!
Cu toate cà Ministerul de Interne francez a publicat comunicatul privind reluarea slujbelor în làcasele de cult acum câteva ore deja, preotii Mitropoliei au avut nevoie, înainte de a proceda la îndepàrtarea efectivà a zàvoarelor de la usi, de o consultare cu Inaltpreasfintitul Mitropolit Iosif, întrucât, dupà cum stiti, rânduielile noastre ortodoxe comportà multe aspecte specifice.
In plus, a amenaja în numai câteva ore bisericile pentru primirea enoriasilor în conditii de totalà securitate sanitarà reprezintà o performantà greu de atins, o veritabilà provocare, chiar si pentru cei mai experimentati…

Este motivul pentru care am preferat sà và adresez acest mesaj numai dupà ce voi fi fost cât de cât încredintat cà, venind la slujbà, và veti putea reculege în conditii cât mai normale, fàrà teamà pentru sànàtatea dumneavoastrà si a celor apropiati.
Contez, asadar,  pe întelegerea si cooperarea fiecàruia dintre dumneavoastrà pentru a evita orice neorânduialà, ràmânând sà amelioràm apoi organizarea în cursul sàptàmânii / sàptàmânilor viitoare.

Câteva imperative ce decurg atât din comunicatul anexat, cât si din sugestiile Inaltpreasfitului Mitropolit Iosif :
– respectarea cu strictete a ceea ce numim “gesturile-barierà”;
– credinciosii, cu exceptia copiilor sub 11 ani, vor purta mascà pe toatà durata slujbei si se vor aseza exclusiv pe locurile disponibile de pe scaune; singuri membrii aceleeasi familii pot ocupa locurile unul lângà celàlalt;
– se impune punctualitate la sosire si la plecare;
– Sfânta Liturghie începe la ora 10,00 si se terminà în jur de ora 11,30-11.40;
– agapele de la sfârsitul slujbelor sunt interzise deocamdatà;
– numàrul maxim de persoane prezente în bisericà în acelasi timp este, conform suprafetei de care dispunem, de 42 (cca 170 m²).

Dat fiind timpul scurt, nu am avut posibilitatea sà procedàm la înscrieri prealabile. Contez si în privinta aceasta pe întelegerea celor care, sosind mai târziu, nu vor putea fi eventual admisi în bisericà decât dupà iesirea celorlalti. Speràm sà nu fie cazul!
Asteptarea în fata biserici nu ne dispenseazà de respectarea distantei regulamentare.

Dàm slavà lui Dumnezeu pentru toate si ràmânem uniti în fata Lui!
Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


22 mai 2020

Hristos a înviat!
Cateheza de la ora 17.30 si rugàciunea de searà de la ora 20.30 vor putea fi urmàrite prin zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu


20 mai 2020

Hristos a înviat!
In asteptarea deschiderii làcaselor de cult pentru slujbele publice (la începutul lunii viitoare), Vecernia si Sfânta Liturghie în cinstea Sfintilor Impàrati Constantin si Elena (21 mai) pot fi urmàrite prin intermediul platformei youtube, dupà programul urmàtor:- disearà, miercuri 20 mai, Vecernia la ora 18.30- mâine dimineatà, joi 21 mai, Sfânta Liturghie la ora 10.00.
Legàtura youtube se gàseste pe site-ul parohiei : www.biserica-strasbourg.fr

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


18 mai 2020

Hristos a înviat!
Pentru cateheza de mâine (marti 19 mai), copiii sunt rugati sà repete de mai multe ori priceasna din legàtura de mai jos spre a o putea cânta împreunà în timpul cursului care începe, dupà cum stiti, la ora 17.30, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Iosefina si pr. V. Iorgulescu

Priceasna pentru copii:  “Din cer de departe”https://www.youtube.com/watch?v=QHKnlMSsUqI


18 mai 2020

Hristos a înviat!
Intrucât ora de rugàciune din seara aceasta coincide cu ora de curs la CDS, và propun ca fiecare sà citeascà în particular Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmând a ne regàsi pentru rugàciunea comunà miercuri, poimâine, la ora 20.30.
Và doresc tuturor o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu
Acatistul Domnului : https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-domnului-nostru-iisus-hristos


16 mai 2020

Hristos a înviat!
Acest scurt mesaj pentru a và reaminti cà Vecernia din seara aceasta (ora 18.30) si Sfânta Liturghie de mâine dimineatà (începând cu ora 10.00) pot fi urmàrite pe youtube, accesând legàtura pe care o gàsiti pe site-ul parohiei : http://www.biserica-strasbourg.fr/

Và doresc un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


15 mai 2020

Hristos a înviat!
Pentru cateheza de la ora 17.30 se va folosi obisnuita legàturà.zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu

Hristos a înviat!
In seara aceasta, la ora 20.30, vom sàvârsi împrenà Acatistul Maicii Domnului Izbàvitoarea de boli (molime), conectându-ne la zoom-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043 
Codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


14 mai 2020

V-am adresat în cursul diminetii mesajul de mai jos.
Intre timp, Inaltpreasfintitul Mitropolit Iosif a decis organizarea unei reuniuni cu preotii la aceeasi orà, adicà 20.30.
In aceste împrejuràri, propun ca întâlnirea Nepsis sà înceapà la ora 19.00.

Và multumim pentru întelegere.
Pr. V. Iorgulescu

Hristos a înviat!
Grupul Nepsis al Parohiei de la Strasbourg (presedintà Diana Tàtaru) se întâlneste de douà ori pe sàptàmânà pe zoom pentru discutii, meditatii si catehezà. Intâlnirile sunt animate, rând pe rând, de teologi, membri ai grupului sau preoti si au drept obiect teme diverse, legate cu precàdere de modul de a ne trài credinta în contextul actual secularizat.
In seara aceasta, subiectul întâlnirii este “Taina Sfintei Impàrtàsanii, semn al apartenentei la un singur trup – Biserica lui Hristos”. Voi avea privilegiul si bucuria de a introduce tema, dupà care vor urma întrebàri si contributii ale membrilor Nepsis sau ale participantilor din afara grupului, întrucât, devreme ce primiti acest mesaj, se întelege cà întâlnirea este deschisà tuturor, fie cà doriti sà participati la ea în mod activ, fie cà asistati discret, ascultând doar discutiile celorlalti. 
Si într-un caz si în celàlalt, accesul la întâlnire se face prin legàtura : https://zoom.us/j/388299356?pwd=YmFvbXltWkNCRVRmeGpiV0VlWFJiZz09  
Ora de deschidere a reuniunii este 20.30.

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


13 mai 2020

 Hristos a înviat!
Và invit si în seara aceasta sà facem rugàciunea împreunà la ora 20.30 pe zoom:  https://us04web.zoom.us/j/5505599043 
Nu uitati codul de acces : 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


12 mai 2020

Hristos a înviat!
Và reamintesc programul acestei zile :

– la ora 17.30 – Cateheza pentru copii (deschideti legàtura urmàtoare pentru priceasna pe care vom încerca sà o învàtàm: https://www.youtube.com/watch?v=LO3C-c9YdqA)
– la ora 20.30 – Acatistul Sfântului Ioan Valahul (sàrbàtoarea de astàzi, 12 mai).

Ambele pe zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043  Parola de intrare (atât pentru catehezà, cât si pentru rugàciune): 614012

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


11 mai 2020

Hristos a înviat!
Dupà cum ati remarcat, în seara aceasta nu am putut utiliza aplicatia zoom pentru rugàciune. Care a fost motivul? Chiar în momentul deschiderii reuniunii, ni s-a cerut tuturor un cod de acces, de care însà nimeni nu dispunea, nici chiar animatorul.
Consultând ulterior parametrii, am constatat cà administratorul central operase între timp o modificare, probabil din motive de securitate, impunând de acum înainte participantilor un cod de acces.

Và propun, asadar, sà amânàm rugàciunea pe mâine searà, la aceeasi orà, 20.30, folosind zoom-ul cunoscut : https://us04web.zoom.us/j/5505599043 si adàugând apoi codul 614012.

Và multumesc tuturor pentru întelegere.
Pe mâine searà.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu 


11 mai 2020

  Hristos a înviat!
Mâine, 12 mai, Biserica îl sàrbàtoreste pe Sfântul Ioan Valahul, un tânàr din pàrtile Olteniei, care, nevoind sà se lepede de credinta crestinà si pàstrându-si curàtia trupeascà, a suferit moarte martiricà pe la anul 1664. In momentul târnosirii (2011), a fost ales drept ocrotitor al micii noastre capele parohiale.
In seara aceasta, la ora 20.30, vom sàvârsi împreunà slujba Acatistului Sfântului Ioan Valahul. Accesul pe obisnuitul zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


9 mai 2020

Hristos a înviat!
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt cele din Duminica Slăbănogului de la Vitezda:

  • Vecernia – sâmbătă, 9 mai, ora 18.30
  • Sfânta Liturghie – duminică, 10 mai, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube. Link-urile sunt indicate pe pagina Youtube a parohiei (click aici pentru a o accesa).

Doamne ajutà!
Pr. V. Iorgulescu


8 mai 2020 

Hristos a înviat!
Mai jos, programul catehetic si liturgic al zilei :
– la ora 17.30 – cateheza cu copiii
– la ora 20.30 – rugàciunea de searà.
Ambele pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043

O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


6 mai 2020

Hristos a înviat!
Và propun sà ne revedem la ora 20.30, pentru Acatistul zilei, pe zoom :  https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Tuturor, o zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


5 mai 2020

Hristos a înviat!
Acest scurt mesaj pentru a và reaminti cateheza de la ora 17.30, la care aveti acces conectându-nà la link-ul obisnuit : https://us04web.zoom.us/j/5505599043

Doamne ajutà!
Iosefina Iorgulescu


4 mai 2020

Hristos a înviat!
In seara aceasta, luni 4 mai, începând cu ora 18.00, putem urmàri în direct Taina Sfântului Maslu, sàvârsità în biserica mitropolitanà de la Limours. Và propun, asadar, sà facem si noi rugàciunea din aceastà searà împreunà cu IPS Iosif si cu preotii slujitori, participând la slujba de tàmàduire prin intermediul Apostolia TV.
Legàtura : https://www.youtube.com/user/ApostoliaTV

Tuturor, o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


2 mai 2020

Hristos a înviat !
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt:

  • Vecernia din Duminica Mironosițelor: sâmbătă, 2 mai, ora 18.30
  • Sfânta Liturghie din Duminica Mironosițelor: duminică, 3 mai, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube. Link-urile sunt indicate pe pagina Youtube a parohiei (http://www.biserica-strasbourg.fr/(click aici pentru a o accesa).

Sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


1 mai 2020 

Hristos a înviat!
Và rog sà gàsiti mai jos programul zilei:
– la ora 17.30 – cateheza cu copiii
– la ora 20.30 – Acatistul Sfântului Acoperàmânt al Maicii Domnului, cuvânt filocalic si moment muzical cu violonistii Marius si Laurentiu Stoian 
Ambele pe zoom : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
O zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


29 aprilie 2020

Hristos a înviat!
Se pare cà perioada de izolare la domiciliu se va prelungi pânà la sfârsitul lunii mai, cel putin în privinta reuniunilor cultuale. Ne vom adapta, asa cum am fàcut-o si pânà acum, ràmânând în asteptarea eventualelor “pogoràminte”, în cazul în care lucrurile se mai schimbà între timp.Và propun sà ne regàsim pentru rugàciunea comunà în fiecare searà de luni, miercuri si vineri, începând cu ora 20.30, pe zoom: https://us04web.zoom.us/j/5505599043  
In seara aceasta vom sàvârsi Acatistul Sfintelor Pasti (care se sàvârseste de la Inviere pânà la Inàltare), urmat de un mic cuvânt de meditatie si de îndàtinatul dialog între participanti.
Din când în când, prietenii nostri violonistul Marius Stoian (însotit uneori si de Laurentiu), pianistul Marin Bàlan si saxofonistul Andrei Jechiu ne vor oferi în direct scurte intermedii muzicale ilustrând gama tràirilor pe care le genereazà momentele prin care trecem acum.

Và doresc o searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


28 aprilie 2020

Hristos a înviat!
Spre amintire : asa cum am convenit, în perioada urmàtoare catehezele cu copiii vor avea loc de douà ori pe sàptàmânà, martea si vinerea, între orele 17.30 – 18.15 (atât ne permite aplicatia zoom de care ne folosim). Totdeauna aceeasi : https://us04web.zoom.us/j/5505599043
In aceastà dupà-amiazà vom aprofunda împreunà întelesul Evangheliei de la Ioan XX, 19-31, care vorbeste despre îndoiala Apostolului Toma.
Ne vedem cu bucurie mai târziu.

Doamne ajutà!
Iosefina Iorgulescu


25 aprilie 2020

Hristos a înviat !
Următoarele slujbe programate în parohia noastră sunt:

  • Vecernia din Duminica Tomei: sâmbătă, 25 aprilie, ora 20.00
  • Sfânta Liturghie din Duminica Tomei: duminica, 26 aprilie, ora 10.00

Ambele slujbe vor putea fi urmărite în direct pe Youtube.
Linkul pentru sâmbătă 25 aprilie este https://youtu.be/xOyMVw8YxRk, iar cel pentru duminică 26 aprilie este https://youtu.be/O7foUYjJwB0.

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


8 februarie 2020

Doamne ajutà!
Và semnalez cu bucurie cà joia viitoare 13 februarie, la ora 20:00, violonistul Marius Stoian – însotit de fiul sàu Laurentiu si de cunoscutul grup de instrumentisti Andrei Jechiu, Marin Bàlan si Sorin Gheraliu – va sustine un concert la Palatul Rinului din Strasbourg (Palais du Rhin – 1 place de la République). Mai jos, programul concertului. Intrucât existà riscul de a depàsi numàrul locurilor disponibile, và rog sà rezervati biletul / biletele accesând link-ul urmàtor (intrarea este gratuità):
http://4928f.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bY0ESjA27-DpbCu1rQ5Yt77sd2gugPhwy2Gck7a_x9N2ygzraHDv-Z0yKJt1zcXxyl0TtAnY1Hxv4iCZ07IZv7jaAcsC9-F4zt_dE11zJhYby9pS0HPoXD-yXCYjc0DnvZ4m3knnDS9eZxgTIf40OAcCWUNAjJSsI1L0AGCV37P7njrbpZZur0dlmcopve1w-QEN4b5i8XQ0pA

Concert în data de joi, 13 februarie, ora 20 la Palais du Rhin1, Place de la République susținut de :
Laurentiu si Marius Stoian – vioara
Andrei Jechiu – clarinet, saxofon, caval si fluiere
Marin Bălan – pian
Sorin Gheraliu – tambal 

Programul este următorul :
1. HORA LICURICII, CARUTA POSTEI, HUMORESKA (Anton Dvorak), J.Brahms  – Dans ungar N.5
2. Doina si Calusarii, Sarba-n caruta, Sârbă din Moldova
3. Romance tzigane si Csardas
4 . Balada – Ciprian Porumbescu, Hora Spicatto 
6. Medley Klezmzer
7. Suită de melodii folclorice la caval, fluier gemanari si fluier, Suita Ardeal si Banat.
8 . Hora Martisorului, Souvenir ukrainean, Hora Furtuna.
9. Din câmpiile moldave, fragment din «Prințul Igor » – A.Borodin,  Dansul sabiilor –  Aram Hatchaturian
10. Ceasornicul, Horă de concert, Ciocârlia 

Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


29 ianuarie 2020 

Doamne ajutà! Mâine, joi 30 ianuarie, îi vom sàrbàtori pe Sfintii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie si Ioan, cu îndàtinata Sfântà Liturghie de la ora 7,00 dimineata.
Sàrbàtoare binecuvântatà si La Multi Ani!
Pr. V. Iorgulescu


18 ianuarie 2020

Doamne ajutà! Spre a evita orice confuzie, và reamintesc cà mâine, 19 ianuarie, se va sluji dupà progrmaul obisnuit al duminicilor, mai precis:- ora 9,15 – Utrenia- ora 10,30 – Sfânta Liturghie. Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


31 decembrie 2019

Doamne ajutà! Và reamintesc programul slujbelor din aceste zile:- Disearà, marti 31 decembrie, între orele 23,30 – 0,15 se va sàvârsi slujba specialà a noptii dintre ani ;- Mâine, miercuri 1 ianuarie (Tàierea împrejur a Domnului si Sfântul Ierarh Vasile cel Mare), Utrenia va începe la ora 10,00 iar Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la ora 11,00.Tuturor: La multi ani fericiti si binecuvântati de Dumnezeu!
Pr. V. Iorgulescu

https://romaniadeazi.com/2019/12/31/ce-faci-in-noaptea-dintre-ani-parintele-cleopa-despre-cea-mai-mare-grija-de-anul-nou/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here