Concurs de atribuire – bursa „Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța

 

În temeiul H.G. nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală „Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța.

Bursa în valoare de 500 euro lunar se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive.

Pe parcursul stagiului, studentul bursier va elabora o lucrare de cercetare în unul din domeniile:

• constituirea, evaluarea și conservarea patrimoniului emigrației românești;
• studierea documentelor privitoare la exilul românesc;
• cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenței intelectuale din anii dictaturii și opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea și de după căderea comunismului;
• studierea moștenirii culturale Ierunca-Lovinescu și a importanței acesteia pentru spațiul cultural francez și european;
• studierea influențelor pe care exilul românesc în Franța le-a exercitat asupra mișcării intelectuale din România și din diaspora românească;
• cercetarea contribuției diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

Documentația necesară obținerii bursei pentru anul universitar 2016/2017:

a. Cerere de înscriere (model anexat Regulamentului)
b. Copie act de identitate
c. Dovada efectuării de studii (licență, masterat, doctorat) în „litere sau științe sociale”, în Franța, la momentul solicitării bursei
d. CV
e. Scrisoare de intenție privind motivația solicitării bursei și detalierea sferei de cercetare
f. Proiectul lucrării de cercetare

Dosarele de solicitare a bursei se trimit prin poștă sau se depun personal, la sediul Ambasadei României în Franța (5, Rue de l’Exposition, 75007 Paris) sau la sediul MAE (Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București) până la data de 31 octombrie 2016 (data poștei).

Calendarul de concurs

Depunerea dosarelor de candidatură: până la 31 octombrie 2016
Evaluarea dosarelor de candidatură: 10 noiembrie 2016
Anunțarea rezultatelor: 11 noiembrie 2016
Depunerea contestațiilor: 14-18 noiembrie 2016
Anunțarea rezultatelor analizării contestațiilor: 25 noiembrie 2016

Textul integral al Regulamentului privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța este disponibil la adresa:

http://paris.mae.ro/sites/paris.mae.ro/files/o_1182-2628_mae-mc_regulament_burse_ierunca_lovinescu.pdf

Informații suplimentare

Proiectul Hotărârii de Guvern privind instituirea unei burse anuale Ierunca-Lovinescu, în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, face obiectul legatului cu sarcini acceptat de statul român prin HG nr. 1104/2008.

În conformitate cu sarcinile aceluiaşi legat, la data 19 mai 2015, statul român a intrat în posesia imobilului situat în Paris, strada François Pinton nr. 8, fosta locuinţă a familiei Ierunca-Lovinescu, care urmează să devină casă memorială, precum şi spaţiu de studiu şi locuinţă pentru studenţii beneficiari, pe durata derulării bursei.

Înființarea bursei îndeplinește una dintre principalele dorințe testamentare ale Monicăi Lovinescu, un reprezentant de marcă al intelectualilor români aflați în exil pe vremea comunismului, care a donat statului român locuinţa sa din Paris, pentru a fi pusă în serviciul comunităţii româneşti din Franţa.

Monica Lovinescu și Virgil Ierunca sunt figuri emblematice ale dizidenței politice românești organizate la Paris în anii 1947-1989, iar măsura decisă astăzi are o valoare simbolică, de recunoaștere și reparație morală, înscriindu-se, totodată, în politica de recuperare și promovare a valorilor aparținând patrimoniului material și imaterial al românilor din străinătate. [sursa: gov.ro]

Documentar TVR1 – Vocile libertăţii: Monica Lovinescu și Virgil Ierunca

Credit photo: tvr.ro

Mulțumim ADERS pentru informațiile furnizate.

Pentru mai multe detalii:

Mioara PITUȚ

Premier secrétaire

AMBASSADE DE ROUMANIE

en République Française

 

 

5, rue de l’Exposition
75007 Paris
Tél:

Fax:

+33 1 47 05 10 46 / 208
+33 1 45 56 97 47
mioara.pitut@mae.ro

http://paris.mae.ro

Facebook / Ambasada României în Franța

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here