Lansare concurs pentru bursa Ierunca-Lovinescu – data limita 13 octombrie 2017

În temeiul HG nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală „Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța. Bursa în valoare de 500 euro lunar se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive. Potrivit Regulamentului de concurs, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare în unul dintre domeniile:
 • constituirea, evaluarea și conservarea patrimoniului emigrației românești;
 • studierea documentelor privitoare la exilul românesc;
 • cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenței intelectuale din anii dictaturii și opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea și de după căderea comunismului;
 • studierea moștenirii culturale Ierunca-Lovinescu și a importanței acesteia pentru spațiul cultural francez și european;
 • studierea influențelor  pe care exilul românesc în Franța le-a exercitat asupra mișcării intelectuale din România și din diaspora românească;
 • cercetarea contribuției diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

Candidații pot propune și alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.

Documentația necesară concursului pentru obținerea bursei pentru anul universitar 2017/2018:

 • cerere de înscriere (model mai jos);
 • copie act de identitate;
 • dovada efectuării de studii (licență, masterat, doctorat) în „litere sau științe sociale”, în Franța;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de intenție incluzând motivația solicitării bursei și portofoliul științific;
 • proiectul lucrării de cercetare.

Dosarele de candidatură se trimit prin poștă sau se depun personal la sediul Ambasadei României în Franța (5 Rue de l’Exposition, 75007 Paris) sau la sediul MAE (Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București) până la data de 13 octombrie 2017 (data poștei).

Textul Regulamentului de concurs:  https://paris.mae.ro/sites/paris.mae.ro/files/o_1182-2628_mae-mc_regulament_burse_ierunca_lovinescu.pdf

Calendarul de concurs

Etape Termen limită
 1. Depunerea dosarelor de candidatură
 13 octombrie 2017
 1. Evaluarea dosarelor de candidatură
 18 octombrie 2017
 1. Anunțarea rezultatelor
 19 octombrie 2017
 1. Depunerea contestațiilor
 24 octombrie 2017
 1. Anunțarea rezultatelor analizării contestațiilor
 27 octombrie 2017

Cerere de înscriere

Domnule ministru/Domnule ambasador,
Subsemnatul(a), ……………….                                                                                              
student(ă) al/a  Universității…………………
Facultatea de…………………….
Domeniul/specializarea……………………
în anul…………………….
nr. de înmatriculare școlară……………………….
CI/pașaport seria/nr………………………
Vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei „Ierunca-Lovinescu” acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar 2017/2018
Expunere de motive……………………………….
În susținerea solicitării, anexez următoarele documente:……………………………..
Am luat la cunoștință de condițiile de acordare a bursei prevăzute în Regulament.
Data                                                                                                   Semnătura

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here