Programul slujbelor 2021 – Biserica Ortodoxă Română din Strasbourg

Adresa Bisericii Ortodoxe Române din Strasbourg14 Rue Sainte-Elisabeth (capela Marie-Réparatrice). Preot Vasile Iorgulescu.

[Cuvinte cheie: biserica romana strasbourg, program, orar, programul slujbelor strasbourg, program liturgic]

Ultima modificare: 13 decembrie 2021


10 decembrie 2021

Doame ajutà!
Dupà cum am anuntat duminica trecutà, colecta de produse alimentare destinate asociatiilor umanitare din Strasbourg, cu care parohia noastrà colaboreazà de mai multi ani, va continua si în urmàtoarele douà sàptàmâni. Acțiunea se înscrie în spiritul postului Cràciunului, post al pregàtirii pentru primirea Pruncului din Betleem, dar si al milostivirii sau generozitàtii fatà de cei aflați în nevoi.
Cei care doresc sà ajute, pot depune produsele la bisericà la începutul sau la sfârșitul slujbelor (vineri si sâmbàtà între orele 18 – 19; duminica între orele 9-10 sau 12-13).
Dumnezeu sà binecuvinteze darul fiecàruia!
Pr. V. Iorgulescu

Lista orientativà : 
– des conserves de poisson (sardines, thon, etc.), de viande (cassoulet, terrines, raviolis, etc.);
– des conserves de fruits (ananas, abricots, compotes, etc.),
– des conserves de légumes (haricots, petits pois, tomates, etc.), 
– des soupes, des féculents (riz, pâtes, semoule), 
– de l’huile, 
– des céréales pour le petit-déjeuner, des biscuits, du café, du thé, du sucre.


6 decembrie 2021

Doamne ajutà!
Sfântul Nicolae sà và aducà dar de bine si mijlocire càtre Dumnezeu!
La multi ani tuturor celor care-i poartà numele!
Pr. V. Iorgulescu

PS Mai jos, o semnalare : violonistul Marius Stoian si grupul sàu “Raccord&Concert” va sustine în seara aceasta, la ora 19:30, un concert exceptional în biserica Sainte-Aurélie, rue Martin Bucer, în cartierul Garà (semnalarea pe afisul de mai jos, ultimul rând). Suntem cu totii invitati.


4 decembrie 2021

Doamne ajutà!
La programul liturgic obisnuit al acestui sfârsit de sàptàmânà (disearà, Vecernia la ora 18; mâine dimineatà,  Utrenia la ora 9:00, Sfânta Liturghie la ora 10:00) se adaugà cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae din ziua de luni 6 decembrie.

Astfel, pentru Sfântul Nicolae :
– mâine searà: Vecernia unità cu Litia la ora 18:00;
– luni, Sfânta Liturghie la ora 11:45.

Sfârșit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


29 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Mâine, marți 30 noiembrie, îl sàrbàtorim pe Sfântul Andrei, întâiul chemat la apostolat, crestinàtorul si ocrotitorul românilor de pretutindeni. Asa cum s-a anuntat, Sfânta Liturghie va începe la ora 11:45.

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


27 noiembrie 2021

  Doamne ajutà!
Primesc adesea vești de la foștii doctoranzi ai Facultàtilor de teologie din Strasbourg – deveniți între timp doctori – cu care ne mândrim. Zilele trecute mi-a telefonat Florin PETRE (de fapt insistà de multà vreme, dar nu gàsim usor ràgazul potrivit). Este diacon la o parohie din Bucuresti, iar PF Patriarh l-a angajat si la Radio Trinitas, unde realizeazà emisiunea sàmtàmânalà “Evanghelie si viatà”. 

Cum anul 2021 este, dupà cum știți, Anul românilor din afara granițelor, majoritatea intervenienților emisiunii sunt aleși dintre slujitorii diasporei. Asa se face cà mi-a venit si mie rândul. Am meditat împreunà cu pàrintele Florin pe marginea pericopei evanghelice de mâine : Convorbirea lui Iisus cu dregàtorul cel bogat si pàzirea poruncilor.

Gàsiti dialogul în legàtura de mai jos :https://fb.watch/9wT49m3oYa/
Và doresc tuturor un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


24 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Spre amintire: mâine, joi 25 noiembrie, o sàrbàtorim pe Sfânta Mucenità Ecaterina, ale càrei moaște se aflà la Mânàstirea Sinai din Egipt.
Noi vom sàvârsi Sfânta Liturghie începând cu ora 11:45.

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


24 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
In fiecare an, Orașul Strasbourg publicà un Calendar interreligios, adicà un fel de brosurà care ilustreazà sàrbàtorile si specificul fiecàreia din religiile prezente în Alsacia. Dupà cu và amintiți, poate, din anii trecuti, calendarul comportà câteva caracteristici “imuabile”, cum ar fi :
– fiecare religie sau confesiune religioasà dispune de o paginà sau o lunà a ei (în calendarul din 2022 – fișierul atasat – am optat ca Biserica Ortodoxà sà figureze pe pagina lunii decembrie);
– religia sau confesiunea îsi ilustreazà pagina printr-un text si o imagine corespunzàtoare temei alese (tema anului 2022 este “Animalul în diferitele religii”; spre amintire, câteva din temele anilor trecuti : muzica, transmiterea credinței, speranta, plantele, chipul uman etc.);
– imaginea trebuie sà provinà neapàrat din locașul de cult sau din mediul concret alsacian în care religia respectivà îsi desfàsoarà activitatea (pentru ortodocsi, am ales ca ilustrație 2022 simbolurile evanghelistilor aflàtoare pe medalioanele de la ușile împàràtesti  (vàd cà, din rațiuni de coerentà, Orașul nu a publicat decât vulturul – simbolul càrui evanghelist? – al cititorilor a ràspunde la aceastà întrebare!);
– calendarul este imprimat în cca 20.000 de exemplare si distribuit la începutul lunii ianuarie în toate instituțiile publice si private din Alsacia (primàrii, prefecturi, școli, biblioteci etc.), cu scopul de a face cunoscut peisajul religios local;
– lansarea oficialà a calendarului se face de fiecare datà la sediul Primàriei din Strasbourg, în prezența presei si a TV, cu prilejul ceremoniei de Anul Nou.

Cum tocmai am primit fișierul cu varianta finalà a calendarului ce se va tipàri curând, îl atasez la acest mesaj spre cunoștința si folosul fiecàruia.
Cu uràri de binecuvântare si ajutor de la Dumnezeu!
Pr. V. Iorgulescu

https://bit.ly/32siAL1


22 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Và transfer mai jos o solicitare din partea grupului Eglise Verte Familles, care ar dori ca màcar o familie ortodoxà sà se atașeze programului din anexà. Cei doritori sunt rugați sà se adreseze direct Doamnei Marie-Ange Humm, ale càrei coordonate se aflà mai jos.

O sàmtàmânà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

Bonjour Père Vasile,
Lors de la visite de votre église avec la pastorale des grands parents, vous nous aviez dit que des familles fréquentaient les célébrations. Or nous sommes à la recherche d’une famille orthodoxe qui serait prête à se joindre à notre groupe œcuménique.

Nous allons démarrer un parcours test pour grandir en famille et prendre soin de la création. Nous serions heureux d’accueillir une famille orthodoxe dans notre groupe. Pourriez vous m’aider à trouver cette famille.
Le parcours famille verte est proposé par les organisateurs d'”Eglise verte”.Nous aurons 3 rencontres (dimanche 16 janvier, 27 mars, 15 mai 2022 l’après-midi) en groupe (5 familles sont souhaitées) pour ce parcours. L’essentiel du travail se fera au sein des familles.Pour ce groupe nous souhaitons rester groupés géographiquement à Strasbourg et Strasbourg sud, jusqu’à Sélestat.
Vous trouverez ci joint l’invitation.

Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement Marie-Ange Humm 03 88 32 77 12  et 06 511 398 04


15 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Astàzi începe Postul Nașterii Domnului, care se va încheia în ziua de Cràciun, dupà Sfânta Liturghie.

In legàtura urmàtoare, câteva informații despre istoria si semnificațiile acestui post.
Sà và fie tuturor aducàtor de luminà si pace sufleteascà!
Pr. V. Iorgulescu
https://basilica.ro/lasatul-secului-pentru-postul-craciunului-ca-si-maica-domnului-sa-ne-asezam-in-gandirea-lui-dumnezeu/


10 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
La sfârsitul sàptàmânii trecute, preoții din Ràsàritul Franței s-au întâlnit la Reims, în prezenta PS Episcop Marc, pentru a discuta probleme legate de experienta lor pastoralà si misionarà în ogor “diasporean”, experientà specificà, cu totul diferità de a confraților din tarà, care slujesc într-un context confesional si religios relativ omogen, fàrà pecetea provizoratului.

Concluzia aproape unanimà : pânà acum am secerat ceea ce au semànat înaintașii, pe viitor vom secera doar ce semànàm noi. Pastoratie si misiune în via Domnului cea atât de ràsfiratà – imens program, grea chemare! Veni, Domine Jesu ! Vino, Doamne, în ajutorul nostru !

In legàtura de mai jos, articolul pe care ziarul Lumina al Patriarhiei Române îl consacrà acestei sinaxe.
Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/diaspora/sinaxa-preotilor-din-protopopiatul-de-rasarit-al-frantei-166950.html


8 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Mi-au fost semnalate sau le-am descoperit în mod fortuit… Incà trei membri ai comunitàtii române din Strasbourg au fàcut obiectul unor emisiuni transmise la Trinitas TV în ultima perioadà. Gàsiti legàturile mai jos. Distincție, frumusețe moralà, competentà profesionalà, credintà, deschidere spre semeni în toate cazurile (pot fi citate în orice ordine) . Iar pentru noi un singur cuvânt : mândrie.

Dumnezeu sà-i / sà le însoteascà pe drumul vietii!
Pr. V. Iorgulescu

Oolga TURCAN https://www.youtube.com/watch?v=fm8KZYIzDHU&list=RDCMUCcqFHIDYfKsaJ5KXZjzW7ZQ&index=1

Dr Radu LUPESCU https://www.youtube.com/watch?v=nntQyug_38A&list=RDCMUCcqFHIDYfKsaJ5KXZjzW7ZQ&index=2

Maria BUSUIOC https://www.youtube.com/watch?v=E4aIh2f7zho&t=722s


8 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Ii cinstim astàzi pe Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil, “mai-marii cetelor celor fàrà de trup”, cum îi numește Biserica. Cântare cu armonie în toate bisericile, càci Liturghia noastrà pàmânteascà nu este decât ecoul Liturghiei cerești, pe care îngerii o aduc neîncetat lui Dumnezeu.

Este, desigur, în primul rând, sàrbàtoarea onomasticà a celor care le poartà cu cinste numele – si pe care-i fericim astàzi cu urare cuviincioasà – dar si a tuturor celorlalti, ai càror îngeri “vàd pururea fata Tatàlui în ceruri” (Ev. Matei 18,10 : “Să nu defăimaţi nici măcar pe unul din acești prea mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu“). Intr-adevàr, fiecare dintre noi are îngerul sàu pàzitor, mesager între cer si pàmânt.

Sàrbàtoare cu binecuvântare si cu daruri de Sus, cu înger ocrotitor pe drumul vietii!
La multi ani, în mod special, celor care poartà numele Sfinților Mihail si Gavriil!

Pr. V. Iorgulescu


7 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Sàptàmâna pe care o începem este bogatà în semnificații si sàrbàtori : 
– ea precede làsata secului pentru postul Cràciunului (care începe luni 15 noiembrie);
– dupà ce ne-am pomenit mosii si stràmosii spre a-i face pàrtasi eforturilor noastre duhovnicesti, ne pregàtim acum pentru cele șase sàptàmâni de “post al milostivirii si generozitàtii”, asociat cu grija pentru cei nevoiași;
– sàptàmâna începe cu sàrbàtoarea Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil, continuà cu a Sfântului Nectarie Taumaturgul de la Eghina si se terminà cu a Sfântului Ioan Gurà de Aur.

Programul liturgic al parohiei noastre va tine si ele seama de acestà succesiune de rânduieli sfinte.
Astfel 
 mâine 8 noiembrie – Sfinții Arhangheli – Sfânta Liturghie va începe la ora 11:45;
– marți 9 noiembrie – Sfântul Nectarie – slujba Acatistului la ora 18:00;
– vineri 12 noiembrie, Sfântul Maslu la ora 18:00 (pânà la ora 20:15).

O sàptàmânà cu pace sufleteascà si binecuvântare de Sus!
Pr. V. Iorgulescu


5 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Dupà cum am anuntat deja, astàzi si mâine (vineri 5 noiembrie si sâmbàtà 6 noiembrie) voi participa la întâlnirea clerului din Ràsàritul Franței, care se va ține la Reims, motiv pentru care slujba Acatistului si a Vecerniei nu se vor putea tine ca de obicei.

Programul de duminicà 7 noiembrie va fi, însà, normal (Utrenia la ora 9:00, Sfânta Liturghie la ora 10:00).

Tuturor, un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


1 noiembrie 2021

Doamne ajutà!
Prezent în numele Comunitàtii ortodoxe române din Strasbourg la ceremonia de omagiere a ostasilor de toate nationalitàtile morti pentru Franta în cele douà Ràzboaie mondiale. Ceremonia a avut loc în incinta Necropolei militare din cartierul Cronenbourg, exact pe locul unde fuseserà înhumati si cei 475 de soldati români morti în Primul ràzboi mondial si stràmutati la Haguenau în anul 1969, când s-a construit autostrada de alàturi (se vede în unele fotografii).

Dumnezeu sà-i odihneascà în pace în vesnicà pomenire, iar noi sà le însotim memoria cu nestràmutatà recunostintà!
Pr. V. Iorgulescu


29 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Dupà cum stiti, corala ACOR a Parohiei din Strasbourg a participat la Festivalul – concurs “Làudati pe Domnul”, organizat de Patriarhia Românà si consacrat anul acesta “în întregime” grupurilor corale ale Diasporei. Cum Trinitas TV nu a transmis de fapt decât câteva mici secvente cu prilejul ceremoniei de premiere de alaltàieri – iar acelea cu totul nereprezentative ! – cei care doresc sà vizioneze si sà asculte înregistrarea în întregime o pot descàrca de pe link-ul urmàtor : https://we.tl/t-VqNXMEzy9e

De notat cà site-ul nu este activ decât timp douà-trei zile.

Và multumim pentru proximitate si sustinere.
Un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat !
Pr. V.Iorgulescu

PS A nu se uita : duminicà se trece la ora de iarnà.


27 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Revin, spre amintire, cu informatia pe care v-am comunicat-o si acum trei sàmtàmâni si anume cà disearà, la ora 19:00 (ora Frantei), Trinitas TV va transmite ceremonia finalà a Festivalului grupurilor corale ale Diasporei intitulat “Làudati pe Domnul”, la care participà si corala parohiei din Strasbourg. Link live : https://www.trinitas.tv/

Si sà nu uitàm cà tot astàzi este si sàrbàtoarea ocrotitorului Bucurestilor, Sfântul Dimitrie cel Nou, ale càrui moaste se aflà la Catedrala patriarhalà.

Dupà-amiazà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


25 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Spre amintire : mâine, 26 octombrie, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfânta Liturghie va începe la ora 11:45.

Tuturor, sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


18 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Continuàm seria semnalàrilor apariției în spatiul public a unor membri ai familiei românești de la Strasbourg.
Trei dintre aceștia au fàcut în ultimele zile sau sàptàmâni obiectul emisiunii Talent si efort de la Trinitas TV. 

Andreea Soare : https://www.trinitas.tv/andreea-soare-soprana/
Sorin Podar : https://www.trinitas.tv/dr-sorin-ovidiu-podar-teolog-roman-strasbourg-franta/
Mihaela Rusitoru : https://www.trinitas.tv/mihaela-rusitoru-expert-in-politici-de-educatie/

Dumnezeu sà-i însoteascà pe drumul vietii!
Pr. V. Iorgulescu


18 octombrie 2021

Spre amintire : mâine, la ora 17:00, conferinta istoricului Matei Cazacu, la Esplanadà, Nouveau Patio : https://www.archi-wiki.org/Adresse:Nouveau_Patio_(Strasbourg)

Doamne ajutà!
Pr. V.Iorgulescu


13 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Spre amintire : mâine, joi 14 octombrie, de Sàrbàtoarea Cuvioasei Parascheva, vom sàvârsi Sfânta Liturghie începând cu ora 11:45.

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

Scurt istoric

In luna iunie a anului 1641, dupà ce plàtise toate dàrile Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol càtre Imperiul Otoman, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei primea drept gest de recunostintà din partea Patriarhului Partenie I si a membrilor Sinodului patriarhal, moastele Cuvioasei Parascheva. Aduse la Iasi cu mult alai, ele au fost așezate în biserica nou-construità Sfinții Trei Ierarhi, unde au ràmas pânà în 1889. Atunci au fost transferate în actuala catedralà mitropolitanà, începutà în 1833 sub mitropolitul Veniamin Costachi si sfintità abia în 1887. 

De sàrbàtoarea Cuvioasei, 14 octombrie, are loc în fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara. Pelerinajul a devenit unul dintre principalele evenimente religioase din România. Sute de mii de pelerini se adună la Iași pentru a o cinsti pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce orașul însuși și-a stabilit Zile de sărbătoare în același timp.

Este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri.


11 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif, Corala ACOR a Parohiei noastre a participat sàptàmâna trecutà la Festivalul-concurs “Làudati pe Domnul”, organizat de Patriarhia Românà si consacrat anul acesta grupurilor muzicale românești din afara granițelor tàrii. Juriul s-a întrunit pe data de 5 octombrie curent si a evaluat lucràrile înscrise în concurs, iar rezultatele au fost publicate pe site-ul Basilica ro si în ziarul Lumina.

Aflàm cu bucurie si cu mândrie cà cele trei piese de muzicà bisericeascà interpretate de corala noastrà (conform cerințelor impuse de organizatori) au întrunit aprecierile juriului, care a plasat-o printre primele trei grupuri premiate – si anume pe locul al doilea, dupà corul bàrbàtesc al Centrului episcopal din Italia. Mai multe informații în textul alàturat, preluat de pe site-ul Basilica.

Ceremonia oficialà de premiere va fi transmisà în direct pe TRINITAS TV în seara zilei de miercuri 27 octombrie, începând cu ora 19:00 (ora Frantei).

Dàm slavà lui Dumnezeu pentru tot binele pe care-l revarsà peste noi!
Pr. V. Iorgulescu


8 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Và transfer mai jos invitatia la conferinta pe care o va prezenta istoricul Matei Cazacu pe data de 19 octombrie curent.
Cu nàdejdea cà vom fi numerosi sà-l întâmpinàm si sà-l ascultàm.

In unitate, Pr. V. Iorgulescu

Envoyé: Vendredi 8 Octobre 2021 12:07:31
Objet: “De Vlad l’Empaleur à Dracula” (Conférence)

Chers collègues, chers amis,

Vous êtes cordialement invités à la conférence de l’historien Matei CAZACU (chercheur au CNRS),

« De Vlad l’Empaleur, prince de Valachie, à Dracula, empereur des vampires »

qui aura lieu le 19 octobre, 17h-19h, dans l’Amphi Alain Bretz (Nouveau Patio ; Campus de l’Esplanade), en lien avec l’exposition en cours jusqu’au 7 novembre, à la Bibliothèque des Langues, co-organisée par le Département d’études hongroises et le Département d’études roumaines.

Veuillez trouver ci-dessous le résumé de la conférence et la présentation de l’invité.

Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée.

Au plaisir de vous y retrouver,

Bien cordialement,

Ana-Maria Gîrleanu

« De Vlad l’Empaleur, prince de Valachie, à Dracula, empereur des vampires »

La figure du prince Vlad Țepeș (l’Empaleur) ayant régné en Valachie au milieu du XVe siècle a acquis, grâce à l’imprimerie, une renommée européenne de tyran sanguinaire, de la taille d’un Néron ou d’un Dioclétien, persécuteur non seulement de ses propres sujets, mais aussi des Turcs et des Allemands de Transylvanie (Siebenbürgen Sachsen). Le récit en allemand de ses actions a connu une première édition à Vienne en 1463, puis douze éditions successives entre 1488 et 1568 (dont l’édition de Strasbourg faite par Matthias Hupfuff en 1500). Une version slavonne russe de ce récit a circulé en manuscrit en Russie à partir de 1486, alors que d’autres versions en grec et en turc ont été diffusées dans l’Empire ottoman. Oublié dans son propre pays, Vlad l’Empaleur Dracula a été redécouvert en 1804, puis métamorphosé en vampire en 1897 par Bram Stoker, écrivain irlandais passionné de vampirisme.

Mais où finit l’histoire et où commence le roman ? À partir des documents d’époque, nous retracerons la biographie historique de Dracula, personnage complexe et mal-aimé de l’histoire, qui dévoile à l’analyse ses multiples facettes.

Docteur en histoire et civilisation du monde byzantin et post-byzantin et chercheur au CNRS, Matei CAZACU est l’auteur d’une douzaine d’ouvrage, dont Frankenstein (Tallandier, 2011) et Gilles de Rais (« Texto », 2012). Son ouvrage Dracula. De l’empaleur Vlad III à l’empereur des vampires (Tallandier, 2004) a été traduit en plusieurs langues et a reçu le prix Thiers de l’Académie française en 2005.

Ana-Maria Gîrleanu-Guichard
Maître de conférences
Directrice du Département d’Études roumaines
Tél : +33 (0)3 68 85 65 32

Faculté des Langues
Bureau 4304 Patio 4
22, rue Descartes
FR-67084 Strasbourg Cedex
http://etudes-romanes.unistra.fr/roumain/presentation-generale/


8 octombrie 2021

Doamne ajutà!
Acest mic mesaj spre a và reaminti cà am reluat slujba Acatistului de vineri seara, începând cu ora 18:00, care se va sàvârsi de acum înainte fàrà întrerupere.
Restul programului liturgic al sàptàmânii ràmâne neschimbat.

La Iasi au fost deja scoase spre cinstire moastele Cuvioasei Paraschiva, prilej de a aminti cà sàrbàtorirea ei va avea loc joia viitoare, pe 14 octombrie. Se va sluji si în biserica noastrà începând cu ora 11:45.

Un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


6 octombrie 2021

Doamne ajutà!
In légàtura urmàtoare, o màrturie a domnului doctor Radu Lupescu, descoperità în mod fortuit: https://adevarul.ro/news/societate/cum-traieste-intr-o-comunitate-75-populatie-s-a-vaccinat-medic-roman-franta–viata-aproape-normala-1_615d4cb15163ec42710b0354/index.html

O searà tihnità!
Pr. V. Iorgulescu


30 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Asa cum am anuntat ceva mai demult si confirmat duminica trecutà, începând de mâine, vineri 1 octombrie, se vor relua slujbele Acatistului de vineri seara, pe care am fost nevoiti sà le suspendàm o vreme din cauza crizei sanitare si a fluctuațiilor programului meu de la Penitenciar.

Vom începe de fiecare datà la ora 18:00.
Mâine, asa cum este firesc : Acatistul Sfântului Acoperàmânt al Maicii Domnului, a càrui sàrbàtorire o sàvârsim, dupà cu știti, pe data de 1 octombrie.

Sà ne fie tuturor de ocrotire!
Pr. V. Iorgulescu


20 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Cu binecuvântarea si la rugàmintea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif, v-am solicitat în cursul lunii august pentru a ajuta la achiziționarea unui imobil si a unui important teren în regiunea parizianà, care ar urma sà devinà Centrul nostru mitropolitan din Franta. Aceasta pentru douà motive :
1. Puțini dintre noi o stim, dar Mitropolia este gàzduità într-un edificiu care nu-i aparține, va fi nevoità sà-l pàràseascà mai devreme sau mai târziu; IPS Iosif nu s-a plâns prea des de aceastà situatie din dorința de a nu ne împovàra cu o grijà suplimentarà, știind câte avem deja de purtat;
2. S-a ivit aceastà ocazie providentialà, ar fi pàcat sà o pierdem! Intr-adevàr, în afarà de funcția de centru mitropolitan, noua locatie va revigora viata noastrà bisericeascà pe toate planurile : vom avea un centru al nostru, spatios si bine situat, pentru formarea tinerilor, tabere pentru copii, scutism, loc de întâlnire pentru familii, scoalà de pregàtire pentru cateheti, facultate de teologie pentru viitorii slujitori ai altarelor etc. Alte Biserici dispun de astfel de oportunitàti cu rezultatele evidente, noi suntem încà nevoiti sà improvizàm si sà facem eforturi epuizante, fàrà o finalitate certà.

Càzând în perioada concediilor de varà, apelul nu a avut un ecou prea ràsunàtor. Au reactionat masiv parohiile, dar mai putin persoanele individuale, fapt pentru care suma reunità pânà în prezent este cu mult sub pragul financiar solicitat de bànci. Parohia din Strasbourg a inițiat o chetà duminicalà etalatà pe toatà perioada lunii septembrie (se va încheia duminica viitoare, întrucât data limità pentru virament în contul deschis de Mitropolie este 27 septembrie).
Cei care doresc sà trimità obolul lor direct – ceea ce reprezintà o economie de timp – o pot face menționând scopul viramentului “DON MOREOM ACHAT IMMOBILIER” (a se vedea coordonatele bancare la sfârșitul documentului din anexà). Chitanțele fiscale vor fi eliberate ulterior.
Constientà de importanța unei asemenea înfàptuiri pentru noi cei de azi si, mai ales, pentru copiii si nepoții nostri, parohia din Strasbourg a plasat proiectul pe primul loc al preocupàrilor sale din aceastà perioadà. Le multumim tuturor celor care se asociazà nouà si rugàm pe Dumnezeu sà le binecuvinteze jertfelnicia cu ràsplatà nesfârsità!

Pr. V. Iorgulescu


13 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Sosit de curând la Strasbourg pentru un an de cercetare doctoralà, un cuplu ar avea nevoie de câteva obiecte de mobilier de strictà necesitate pentru a-si utila apartamentul de douà camere închiriat ieri în cartierul Neudorf. In afara bucàtàriei, dotatà cu minimul necesar, restul apartamentului este complet vid. Dacà cineva dispune de un pat de douà persoane sau de alte articole pe care le poate oferi (ori chiar împrumuta pânà în iunie 2022), cei doi tineri îi asigurà de recunostinta lor. Patul este cel mai urgent, se întelege (pânà miercuri, poimâine, au cazare asiguratà la hotel). Pentru masinà de spàlat, frigider, dulap etc. se mai poate aștepta.

Obiectele pot fi preluate fàrà întârziere de la donatori, întrucât contàm pe serviciile unui benevol, căruia îi punem la dispozitie camioneta.

Và mulțumesc anticipat pentru gândul si fapta bunà. Dumnezeu sà adauge binecuvântare si ràsplatà!
Pr. V. Iorgulescu


13 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Mâine vom sàrbàtori Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche sarbatoare închinata Crucii. Pe locul descoperirii Sfintei Cruci, în Ierusalim, împăratul Constantin cel Mare a zidit o biserică, a cărei târnosire a avut loc pe 13 septembrie 335. Cu ocazia târnosirii a avut loc si instalarea Lemnului Sfintei Cruci în noul locaș. Astfel, punctul de plecare al cultului public si oficial al Sfintei Cruci a fost sfințirea acestei biserici. Cronicile de mai târziu precizeaza ca pe 14 septembrie, adicà în ziua urmàtoare, patriarhul Macarie a ridicat de mai multe ori Lemnul Sfintei Cruci de pe un loc înalt, iar poporul a îngenunchiat si i-a adus cinstire. De atunci sàrbàtoarea aceasta s-a îndàtinat si s-a perpetuat pânà astàzi cu post si rugàciune.

O vom cinsti si noi, asa cum s-a anuntat la bisericà, cu urmàtoarele slujbe :
– disearà, Vecernia la ora 18:00, urmatà, la ora 19, de Taina Sfântului Maslu (cu preoții Christos Filiotis de la parohia greacà si Gheorghe Stoianov de la parohia bulgarà);
– mâine, Sfânta Liturghie începând cu ora 11:45.

Sfânta Cruce sà ne fie tuturor de întàrire si ocrotire în viatà!
Pr. V. Iorgulescu


10 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Intrucât mâine voi merge la  slujbà la mânàstirea din Godoncourt, nu mà voi înapoia la timp pentru slujba Vecerniei.
In schimb, poimâine, duminicà, se slujește în biserica noastrà dupà programul obisnuit :
Utrenia la ora 9,
Sfânta Liturghie la ora 10.

Sfârșit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


9 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Cineva îmi semnaleazà informația de mai jos. Constat cà Preafericitul Pàrinte Patriarh este la curent cu situatia de la Strasbourg, ceea ce ne obligà si mai mult pentru viitor, întrucât pandemia ne-a izolat oarecum, iar legàturile dintre noi s-au cam diluat în ultimii doi ani. Sà ne ajute Dumnezeu sà ieșim cât mai curând din starea de incertitudine, spre a relua firul activitàtilor parohiale atât de diverse!

La multi ani celor care poartà numele pàrintilor Sfintei Fecioare, Ioachim si Ana!
Pr. V. Iorgulescu

“Bună ziua Părinte,
Îmi permit să vă transmit o mică secvență din intervenția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de la Congresul aniversar de la Putna 150 de ani. 
Menționează si comunitatea din Strasbourg  :

Doamne ajută,
Alex “


8 septembrie 2021

La multi ani tuturor celor care poartà numele Fecioarei Maria!
La multi ani, în egalà màsurà, celor care poartà nume derivate, dintre care cele mai frecvente sunt : Mariana, Maricica, Marilena, Marian, Marius, Marin !

Maica Domnului sà le fie tuturor ocrotitoare si càlàuzitoare spre mântuire!


7 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Và reamintesc cà sâmbàta aceasta, 11 septembrie, va avea loc hramul mânàstirii de la Godoncourt, consacratà Nașterii Maicii Domnului. Sfânta Liturghie va începe la ora 10:00 si va fi prezeidatà de Preasfintitul Episcop vicar Marc. Distanța între Strasbourg si mânàstire este de cca 250 km, iar timpul necesar pentru càlàtoria cu mașina – cca 3 ore. Maica staretà Doroteea mà anuntà cà nu mai sunt camere disponibile, dar putem pleca dimineata si reveni seara, asa cum voi face si eu.

Ràmânem uniti în rugàciune.
P. V. Iorgulescu
Adresa:116 Rue Haute, 88410 Godoncourt


6 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Prima mare sàrbàtoare dupà începutul Anului bisericesc este Nașterea Maicii Domnului – miercuri 8 septembrie.
Ii vom consacra urmàtoarele slujbe :
– mâine searà, Vecernia la ora 18:30 (dupà vizitarea bisericii noastre de càtre grupurile interreligioase din Strasbourg – biserica va fi deschisà, așadar, începând cu ora 17:30);
– poimâine miercuri 8 septembrie – Sfânta Liturghie începând cu ora 11:45.

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


2 septembrie 2021

Doamne ajutà!
Astàzi a început anul scolar 2021/2022. Sà fie pânà la capàt cu ajutor de la Dumnezeu, adicà : bucurie, luminà si roade bogate!

Mult curaj copiilor, profesorilor si.. pàrintilor !
Pr. V. Iorgulescu


4 august 2021

Doamne ajutà!
Và comunic mai jos programul de slujire al acestui sfârsit de sàptàmânà: 
– Vineri 6 august, Schimbarea la Fatà a Domnului, Sfânta Liturghie la ora 11:45;
– Sâmbàtà 7 august: Sfântul Maslu la ora 17:30.
– Duminicà 8 august, programul obisnuit : Utrenia la ora 9:00, Sfânta Liturghie la ora 10:00.

Post binecuvântat si pregàtire cu folos duhovnicesc!
Pr. V. Iorgulescu


19 iulie 2021

Doamne ajutà!
Mâine, marți 20 iulie, de Sàrbàtoarea Sfântului Prooroc IIie, vom sàvârsi Sfânta Liturghie începând cu ora 11:45.
Tuturor, Sàrbàtoare cu folos duhovnicesc!
Pr. V. Iorgulescu


9 iulie 2021

Doamne ajutà!
Vacantà plàcutà, odihnitoare si aducàtoare de noi forte tinerilor nostri studiosi! Si, în acelasi timp, tuturor celor care, dupà o perioadà de incertitudini, pot, în sfârsit, sà-si facà proiecte de càlàtorie si sà le realizeze. Dumnezeu sà và însoteascà pe toti pe drumurile regàsirii cu cei dragi, sà petreceti concedii tihnite, sà reveniti cu bine!

Pentru cei care ràmân pe loc : începând de duminica aceasta se sisteazà listele de participare la slujbe, sperând sà nu mai avem nevoie de ele pe viitor! Ràmân, însà, valabile celelalte màsuri-barierà (masca, solutia hidroalcoolicà etc.).

Precizez, de asemenea, cà biserica va functiona fàrà întrerupere pe toatà durata verii, cu slujbele si activitàtile obisnuite. Incercàm, în sfârsit, sà reluàm legàtura si cu celelalte parohii si comunitàti ortodoxe din oras, de care pandemia ne-a ținut la distantà în ultimul an si jumàtate. Vom începe chiar din duminica aceasta, poimâine, când vom primi un grup de tineri georgieni, care, la sfârșitul slujbei (spre ora 11:45), ne va prezenta un mànunchi de cântàri gruzine tradiționale, de facturà bisericeastà si popularà. Etapa urmàtoare este primirea tinerilor nostri în sânul parohiei georgiene, probabil la toamna sau iarna viitoare. 

Tuturor, sfârsit de sàptàmânà insorit si binecuvântat de Dumnezeu!
Pr. V. Iorgulescu


28 iunie 2021

 Doamne ajutà!
Mâine, marti 29 iunie, de Sàrbàtoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, vom începe Sfânta Liturghie la ora 11:45. Fàrà listà. 

Va participa și un grup de pelerini din România, județul Alba, în trecere spre Paris.
Tuturor, Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


21 iunie 2021

  Doamne ajutà!
Câteva imponderabile nu mi-au îngàduit ieri sà và comunic programul liturgic al sàptàmânii în curs. In primul rând, nelàmuririle în legàturà cu începutul postului Sfinților Apostoli. Unele calendare anuntà începutul acestui post pentru lunea viitoare, altele pentru mâine.
De cine sà ascultàm?
De calendarul publicat de càtre Mitropolia noastrà, fireste. Conform acestuia, làsàm sec disearà. Pentru mai multe làmuriri : https://basilica.ro/maine-incepe-postul-sfintilor-apostoli-petru-si-pavel-2/)

Asadar, programul bisericii noastre :
Disearà, la ora 18 : Acatistul Sfintei Treimi
Miercuri seara 23 iunie, la ora 18 : Vecernia
Joi 24 iunie – Nașterea Sfântului Ioan Botezàtorul, ocrotitorul nostru – la ora 11:45 : Sfânta Liturghie de hram
Sfârsitul sàptàmânii dupà programul cunoscut.

Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


8 iunie 2021

Hristos a înviat!
Và comunic mai jos programul liturgic special al Sàrbàtorii Inàltàrii Domnului:
– In ajun, miercuri 9 iunie, Vecernia la ora 17:30;
– Joi, Sfânta Liturghie, începând cu ora 11:45.
Accesul este liber, fàrà listà, dar cu respectarea màsurilor sanitare obisnuite. 
Tuturor, Praznic binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


8 iunie 2021

Preacucernici Părinți, 
Hristos a înviat!

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit IOSIF, vă invităm să participați la pelerinajul ce va avea loc sâmbătă, 19 iunie 2021, la Cimitirul militar românesc din localitatea Soultzmatt, Franța.

Pelerinajul se va desfășura conform următorului program:

08h30 Slujba Utreniei

10h00 Sfânta Liturghie slujită de Înaltpreasfințitul Părinte IOSIF, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale împreună cu un sobor de preoți și diaconi la capela Schaeffertal, situată la 400m de cimitir. 
(Eglise de Schaeffertalhttps://goo.gl/maps/BwFoG6PBpUkNfNMt5

14h00 Slujba de pomenire a soldaților români (la cimitir) 

14h30 Ceremonia militară: intonarea Imnul național al României și a Imnului Republicii Franceze, depunere de coroane de flori.

Informații practice pentru a ajunge la cimitir :
Pe drumul de la Soultzmatt spre Wintzfelden, la 200m dupa ce ieșiți din Soultzmatt, Franța, faceți stânga. Aici este indicat pe un panou « Cimetière Militaire Roumain ». După 5 km ați ajuns. 
Coordonate : 47°57’23.5″N 7°12’58.7 HARTA GOOGLE MAPS

Scurt istoric despre Cimitirul militar din Soultzmatt, Franța
Aici au fost înmormântaţi 678 soldaţi români, luaţi prizonieri din Transilvania, care s-au stins unul după altul, în anul 1917, în urma regimului inuman (privaţiuni, foame, tortură) impus de germani. Majoritatea mormintelor, 553 la număr, sunt individuale. În cele două morminte comune (unuia îi lipseşte inscripţia de la baza crucii) se află osemintele a 125 de prizonieri un întreg detaşament român, care au murit de frig în noaptea de 27 spre 28 ianuarie 1917, la Steinbrunn-le-Haut.

În data de 30 august 1919, oraşul Soultzmatt a dăruit României platoul de la Val du Pâtre (Valea Păstorului), pe care odinioară fusese amplasat lagărul prizonierilor români, şi pe care a fost amenajat ulterior actualul cimitir militar român. 
În prezenţa Suveranilor României, Regele Ferdinand I şi Regina Maria, în 9 aprilie 1924, s-a sfințit acest loc de pomenire, dăruit de către statul francez României. La baza crucii monumentale, la dorinţa Reginei Maria, au fost fixate patru plăci de marmură. Una poartă următoarea inscripţie emoţionantă în limbile română şi franceză: „Soldaţi Români! Departe de patria voastră pentru care voi v-aţi jertfit, odihniţi-vă în pace, aureolaţi de glorie, în acest pământ, care nu vă mai este străin”.

Pentru informații suplimentare sau informații organizatorice, îl puteți contacta pe:
Pr. Emil TANCA, Parohia „Sfinții Cosma și Damian”, Mulhouse, Franța
tel: 0033 687 13 21 39


4 iunie 2021

Strada bisericii, rue Sainte Elisabeth, proaspàt asfaltatà…Mi s-a pàrut important sà và semnalez acest lucru dupà accesul anevoios de duminica trecutà.

Hristos a înviat!
Pr. V. I.


3 iunie 2021

Axionul pascal Îngerul a strigat càtre Cea plinà de dar : Bucurà-Te!
– de ascultat, la înjumàtàtirea Praznicului, în trei interpretàri impresionante.


Hristos a înviat!
Pr. V. I.

https://www.youtube.com/watch?v=hkJB2iISFrA


21 mai 2021

Hristos a înviat!
Pe màsurà ce se relaxeazà màsurile de ordin sanitar, revenim si noi la vechiul program liturgic.
Astfel, începând de mâine, sâmbàtà 22 mai, sluba Vecerniei se va sàvârsi începând cu ora 18:00.

Và doresc un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat.
Adevàrat a înviat Hristos!
Pr. V. Iorgulescu


20 mai 2021

Hristos a înviat!
Dupà cum và promiteam în mesajul trecut privind expoziția “Pelerinajul în diferitele religii”, revin cu câteva detalii de parcurs:
– data expozitiei a fost modificatà din cauza situației sanitare încà precare; nu va avea loc la începutul lunii iunie, cum fusese programatà initial, ci începând cu 12 septembrie a.c.;
– locul expozitiei ràmâne neschimbat : place du Marché-Neuf (între Catedralà si biserica protestantà Temple-Neuf);
– deschiderea expoziției este precedatà de o serie de acțiuni premergàtoare, cele mai frecvente fiind emisiunile radio pe postul RCF Alsace;
In legàtura urmàtoare gàsiti emisiunea dedicatà pelerinajului în Biserica Ortodoxà, transmisà ieri 19 mai :

https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/les-pelerinages-dans-les-religions-58

Voi reveni cu alte detalii pe màsurà ce ne apropiem de data deschiderii.

Adevàrat a înviat Hristos!
Pr. V. Iorgulescu


19 mai 2021

Hristos a înviat!
 – Dacà nu s-ar fi promulgat un edict la Milan în anul 313, creștinii ar fi continuat încà multà vreme se roage în catacombe si sà hràneascà fiarele sàlbatice prin circuri;
– dacà nu s-ar fi convocat un sinod la Niceea în anul 325, numit Primul sinod ecumenic, astàzi credinta noastrà ar fi fost fàrà îndoialà una ereticà;
– dacà nu s-ar fi întemeiat orasul Constantinopol în anul 330, astàzi istoria Europei si a omenirii ar fi diferità, iar numele lui Iisus s-ar pronunta, poate, peste tot… Isa.
Mai existà încà multi alti “dacà” – termen cu desàvârsire proscris de istorici, recunosc – dar mà opresc la acestia trei.

Toate înfàptuirile pomenite mai sus poartà o singurà semnàturà : Constantinus Magnus.Pe el, cel “întocmai cu apostolii”, îl pomeneste crestinàtatea în ziua de 21 mai, alàturi de mama sa Elena.
A càlcat si pe pàmântul nostru stràvechi, iar statuile dacilor dàinuie încà falnic si misterios pe arcul sàu de triumf din cetatea Romei.

Asadar, dublu motiv de cinstire din partea noastrà, bisericesc si românesc. Vineri 21 mai, de Sàrbàtoarea Sfintilor Impàrati Constantin si Elena, Sfânta Liturghie va începe, ca si pânà acum, la ora 11,45. Va sluji împreunà cu noi si pàrintele diacon Alexandru Ojicà de la Metz.

Adevàrat a înviat Hristos!
Pr. V. Iorgulescu


17 mai 2021

Hristos a înviat!
Và trimit alàturat mesajul Preafericitului Pàrinte Patriarh Daniel, transmis ieri 16 mai, în Duminica purtàtoarelor de mir, intitulat “Femeile Mironosițe – lumini pentru viaţa femeilor creştine în Biserică şi în societate“, care ne amintește cà, în comunitatea crestinilor, dupà cuvântul Sfântului Apostol Pavel, „nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus (cf. Galateni 3, 28).

Cuvintele acestea nu definesc numai învàtàtura dintotdeauna a Bisericii, ci si modul de convietuire confirmat de veacuri în obstile noastre de tràire autentic ortodoxà. Respectul, aprecierea si recunostinta pentru mamele, soțiile si fiicele noastre sunt singurele temelii care vor asigura si pe viitor – asa cum au asigurat pânà acum – statornicia edificiului numit atât de simplu si frumos “familie”, în care bàrbatul si femeia ràmân întrutotul egali, iar copiii se modeleazà sub înrâurirea exemplului lor.
Biserica va ràmâne pe veci slujitoarea acestui adevàr primit direct de la Dumnezeu în momentul facerii omului – “bàrbat si femeie i-a fàcut pe ei (sau “l-a fàcut pe el” dupà unele traduceri), poruncindu-le sà ràmânà totdeauna “una”.

Adevàrat a înviat Hristos!
Pr. V. Iorgulescu


12 mai 2021

Hristos a înviat!
Astàzi este sàrbàtoarea Sfântului Ioan Valahul (Românul), mucenic din ce în ce mai cunoscut si mai prezent în evlavia poporului nostru. Numeroase comunitàti si-l aleg drept ocrotitor si hram de biserici. In ce ne priveste, l-am ales drept patronul micii capele pentru slujbele sàptàmânale pe timp de iarnà. Neputând marca sàrbàtoarea prin Sfânta Liturghie – îi vom consacra cuvânt de cinstire duminica viitoare – am trecut pe la bisericà la ora prânzului si am ridicat o rugàciune în numele tuturor, multumindu-i Sfântului Ioan pentru ocrotire si încredintându-i grijile si evlavia fiilor acestei parohii. Sà ne fie tuturor mijlocitor càtre Dumnezeu!

Gàsiti în legàtura de mai jos câteva rânduri de evocare a vietii lui scurte, dar pline de curaj si bàrbàtie duhovinceascà, precum si o paginà de istorie, un episod din nenumàratele nenorociri care au traversat zbuciumata istorie a neamului nostru. Fapte precum cele istorisite de haghiograf s-au petrecut nu o datà, nu de douà ori, ci timp de mai bine de patru veacuri prin tinuturile noastre carpatice. Multe dintre ele s-au pierdut în negura timpului. La capàtul acestei istorii ne aflàm noi, cei de astàzi, càci noi suntem pe pàmânt rodul încrâncenàrii stràmosilor, al lacrimilor si rugàciunilor lor. Si ai încrederii lor în purtarea de grijà a lui Dumnezeu, chiar si atunci când aceasta li se pàrea absentà.Mà gândesc cà este bine sà folosim prilejul si sà meditàm pret de câteva clipe nu numai asupra vietii acestui “nou sfânt românesc”, cum îl numea Nicolae Iorga, dar evaluând totodatà si propria noastrà existentà, ca într-o oglindà, nu doar în perspectiva a ceea ce ne oferà prezentul, dar si în în virtutea a ceea ce ne-a làsat trecutul.
Cu recunostintà si rugàciune pentru cei multi, nestiuti si mutati la Domnul cu credinta cà nouà, nepotilor si strànepotilor lor, ne va fi mai bine. Sà le fim recunoscàtori si sà nu-i uitàm în rugàciuni, chiar dacà nu le mai stie nimeni numele. Nimeni, în afarà de Dumnezeu!

Adevàrat a înviat Hristos!
Pr. V. Iorgulescu

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/pribegiile-si-suferintele-sfantului-ioan-valahul-162516.html

Acatistul Sfântului Ioan Valahul – minunat text:https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfantului-mucenic-ioan-valahul


6 mai 2021

Hristos a Înviat!
Am primit din partea revistei Apostolia mesajul urmàtor :

“Preacucernici părinți, ca și anul trecut avem rugămintea de a ne trimite câteva fotografii (maxim 5) reprezentative de la slujba de Înviere 2021, care să poată fi folosite în numărul din luna iunie al revistei Apostolia.
Avem nevoie de aceste fotografii înainte de marți, 11 mai 2021.
Vă mulțumim!
În Hristos Domnul,”

Màrturisesc cà este ultimul lucru la care m-am gândit, în conditiile de tensiune în care s-au organizat toate rânduielile parohiei anul acesta.

Ne poate ajuta cineva? Cred cà vor fi acceptate si fotografii de la celelalte slujbe (Joia Mare, Prohod etc.).

Và multumesc anticipat.
Doamne ajutà.
Pr. V. Iorgulescu


6 mai 2021

  Hristos a înviat!
Mâine, de sàrbàtoarea Izvorului Tàmàduirii, vom începe Sfânta Liturghie la ora 11:45. Dupà slujbà se va face sfintirea micà a apei.

Praznic binecuvântat!
Adevàrat a înviat!
Pr. V. Iorgulescu


29 aprilie 2021 

Doamne ajutà!
Pentru o bunà desfàsurare a slujbelor din aceastà dupà-amiazà si de mâine (adicà Denia celor 12 Evanghelii si Denia Prohodului), revin cu douà precizàri :
– 1. Am decis sà nu se intre în bisericà pe bazà de liste spre a permite tuturor sà se reculeagà pret de câteva momente, înainte sau dupà Denie, stiind cà, odatà începute slujbele, numàrul autorizat va fi respectat – deci nu vom putea ràmâne cu totii.
Este motivul pentru care aceste slujbe vor fi transmise IN DIRECT pe .canalul youtube al parohiei, se pot urmàri deci si de acasà.
– 2. Mâine, vineri, biserica va fi deschisà începând cu ora 14:30 pentru a-i primi pe toti care doresc sà treacà pe sub sfântul epitaf, asa cum este datina. Aceasta se va putea face timp de douà ore, adicà între 14:30 – 16:30, perioadà în care fiecare va putea ràmâne în bisericà câteva minute, atât cât este necesar pentru închinare si reculegere. Incepând cu ora 16:30,  vor ràmâne doar 45 de persoane, iar Prohodul se va transmite prin youtube.

Và multumesc pentru întelegere si buna rânduialà fràteascà.
Pr. V. Iorgulescu


26 aprilie 2021

Extras dintr-un document privind autorizațiile de deplasare pe perioada pandemiei (descoperit pe site-ul unei parohii din Franța, nu citează sursa):

“Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kilométrés au-delà du département est acceptée.”


24 aprilie 2021

  Doamne ajutà!
In urma videoconferinței de alaltàieri cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif, và propun, pentru cele douà sàptàmâni care urmeazà, programul liturgic de mai jos.
Programul încearcà sà ofere solutii pentru toate situațiile previzibile si va putea aduce fiecàruia împlinirea duhovniceascà în màsura în care acceptàm sà respectàm cu întelegere cele câteva recomandàri indispensabile în aceastà perioadà extrem de dificilà din punct de vedere sanitar. Voi reveni cu noi mesaje pe màsurà ce înaintàm în timp sau dacà apar aspecte noi.
Tuturor, Florii cu bucurie duhovniceascà!
Binecuvântați Inaltpreasfintite!
Pr. V. Iorgulescu

Programul liturgic de la Duminica Floriilor până la Duminica Tomii

Săptămâna Sfintelor Patimi

Luni, marţi, miercuri şi joi : deniile la ora 16:30 (fără listă)

Vineri  la ora 16:30 : Denia Prohodului (fără listă). Nu se aduc flori.

Sâmbăta Mare între orele 7:15 – 9:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, urmată de împărtăşirea copiilor si a persoanelor în vârstă (preotul se va afla apoi în biserică între orele 9:00 – 12:00) (accesul fără listă)

Invierea Domnului

Duminică 2 mai, Sfintele Paşti :

–          Ora 6:45 Slujba Învierii pentru prima serie de 50 de persoane (listă) ;

–          Ora 7:30 Slujba Învierii pentru a doua serie de 50 de persoane (listă) ;

–          Ora 8:15 Slujba Învierii pentru a treia serie de 50 de persoane (listă) ;

–          Ora 9:00 Slujba Învierii pentru a patra serie de 50 de persoane (listă) ;

–          Ora 10:00 Sfânta Liturghie a Învierii şi împărtăşirea credincioşilor (listă)

–          Ora 16:30 Vecernia cea Mare (˝A doua Inviere˝) (listă)

Notă

La fiecare serie de 50 de persoane, rânduiala este aceeaşi, adică : credincioşii înscrişi sosesc respectând distanţa şi celelalte măsuri cunoscute, îşi procură la intrare lumânarea pascală (câteva persoane vor veghea la respectarea ordinii pe toată durata dimineţii), depun coşurile cu bucate pentru binecuvântare de-a lungul aleii principale din mijlocul bisericii, după care se aşează  în stânga şi în dreapta, păstrând pe tot parcursul distanţa regulamentară. Slujba începe cu cuvintele ˝Veniţi de luaţi lumina !˝. Fără a se deplasa de la locurile lor, cei prezenţi îşi aprind lumânările de la lumânarea preotului, care va avansa dinspre Sfântul Altar spre pronaos, oferind lumina fiecăruia, fără grabă. In acest timp, la strană se săvârşeşte Utrenia Învierii. La sfârșitul slujbei, fiecare îsi recuperează coşul cu bucatele binecuvântate şi se îndreaptă spre capelă, unde se vor distribui paharele cu ˝paşti˝ (pâinea stropită cu vin şi binecuvântată), pregătite din timp şi acoperite. Apoi, sub îndrumarea aceloraşi persoane responsabile de respectarea ordinii, se va traversa curtea interioară din spatele bisericii si se va ieşi prin Spitalul civil.

După ieşirea fiecărei serii, biserica se va aerisi timp de câteva minute.

Punctualitatea riguroasă şi respectarea programului propus ne vor garanta tuturor reculegerea şi pacea sufletească de care avem atâta nevoie în aceste momente şi petrecerea cât mai cuviincioasă a Sfintelor Sărbători ale Invierii Domnului.

Săptămâna luminată

In Săptămâna Luminată, de luni până joi inclusiv, se va săvârşi Sfânta Liturghie în fiecare dimineață la ora 7:30 (luni şi marţi, Sfânta Liturghie a Învierii, ca şi în duminica Sfintelor Paşti).

Vineri, Izvorul Tămăduirii : Sfânta Liturghie la ora 11:45, urmată de sfinţirea Apei.

Sâmbătă – Vecernia la ora 16:30

Duminica Tomii : program duminical obişnuit.

Notă

Pe toată durata menţionată, sunt oprite agapele şi întâlnirile conviviale atât în interiorul, cât şi în afara bisericii.

Listele pentru slujbele cu înscriere se vor putea completa, începând cu primele zile ale Săptămânii Mari, accesând site-ul parohiei : www.biserica-strasbourg.fr

Sărbători binecuvântate !


22 aprilie 2021

  Doamne ajutoà!
Và transmit mai jos coordonatele zoom ale catehezei din seara aceasta:

Sujet : Cateheza
Heure : 22 avr. 2021 06:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/91625156042?pwd=L1p6M1ZsM1hVdFBscmhnNXQ3V0tQUT09

ID de réunion : 916 2515 6042
Code secret : J7f40y
O zi binecuvântatà!


21 aprilie 2021

Doamne ajutà!
Astàzi a fost instalat noul candelabru în biserica noastrà. Comandat în urmà cu un an, candelabrul a fost confectionat în atelierul “Stelu” din Bucuresti dupà o tehnicà nouà si livrat acum câteva sàptàmâni. Montarea si suspendarea lui au presupus, însà, procurarea unor piese si cabluri speciale (cântàreste 250 kg), ceea ce ne-a obligat sà asteptàm si sà cumpànim îndelung asupra solutiei optime. Totul a iesit minunat!

Dumnezeu sà binecuinteze jertfelnicia celor douà familii donatoare si munca celor patru tehnicieni care au lucrat toatà ziua de astàzi, urcând în pod si coborând de câteva zeci de ori, refàcând totodatà, aproape în întregime, si instalatiile celorlalte douà candelabre existente, mutate acum de la locurile lor.

Asadar, bucurie, nàdejde si luminà la apropierea Sfintelor Pasti!
Pr. V. Iorgulescu


20 aprilie 2021

Doamne ajutà!
Programul acestei sàptàmâni cuprinde urmàtoarele activitàti bisericesti :

1. Joi 22 aprilie, între orele 18:00 – 19:00 – cateheza cu copiii
2. Vineri 23 aprilie, Sàrbàtoarea Sfântului Gheorghe – Liturghia Darurilor începând cu ora 12:15.
3. Sâmbàtà 24 aprilie începând cu ora 16:00 – Vecernia
4. Duminicà 25 aprilie, Duminica Floriilor – programul obisnuit

Tuturor, o sàptàmânà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


15 aprilie 2021

Doamne ajutà!
Proiectul asupra càruia và informam acum câteva sàptàmâni prinde contur. Intr-adevàr, între 31 mai – 6 iunie vor avea loc la Strasbourg, în diferite locuri, o serie de manifestàri menite sà ilustreze dialogul dintre religii si aprofundarea cunoașterii reciproce. Parohia româneascà participà la toate etapele, iar biserica noastrà figureazà pe lista làcaselor care vor face obiectul “pelerinajului între locurile de cult ale diferitelor religii”. Si cum muzica reprezintà o tràsàturà comunà între culte, printre exponate va figura si CD-ul interreligios “Les voix de la fraternité“, care contine douà piese în interpretarea coralei parohiale ACOR. Si, bineînteles, panourile de prezentare a pelerinajului ortodox, despre care v-am vorbit.

In documentul alàturat, pentru agenda dumneavoastrà, proiectul de afiș. El va fi tipàrit si publicat deîndatà ce autoritàtile locale confirmà disponibilitatea pentru toate punctele programului. Voi reveni cu detalii în a doua jumàtate a lunii mai.

Odatà evocate aceste rânduieli, care îsi au, desigur, rostul lor, sà nu uitàm cà preocuparea noastrà de càpàtâi este acum cea de naturà duhovniceascà, dupà cuvântul Canonului cel Mare pe care l-am sàvârsit ieri : “Vremea este a pocàintei, iar eu vin către Tine, Făcătorul meu; ridicà de la mine lanțul cel greu al păcatului si, ca un îndurat, da-mi iertarea greșelilor“. 

Pr. V. Iorgulescu


12 aprilie 2021

Doamne ajutà!
Intrucât transmisia youtube a Sfintei Liturghii de ieri a fost defectuoasà, iar sunetul nu s-a mai auzit spre sfârsit, reiau aici programul liturgic al acestei sàptàmâni, pe care l-am comunicat în bisericà:
– miercuri 14 aprilie, poimâine, începând cu ora 16:30 – Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul;
– vineri 16 aprilie, începând cu ora 16:30 – Denia Acatistului Bunei Vestiri (slujba Imnului Acatist);
– sâmbàtà si duminicà – programul obisnuit.

Inscriere obligatorie pe lista de participare – doar pentru duminicà. In restul sàptàmânii, accesul în bisericà este liber.

Tuturor, o sàptàmânà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

Deniile, slujbe specifice Postului Mare
Prin caracterul si continutul lor, deniile sunt slujbe unice in serviciul liturgic ortodox. Deniile pot fi considerate slujbe specifice deoarece sunt savarsite numai in doua saptamani ale acestuia si anume: in saptamana a cincea (Denia Canonului celui Mare, respectiv Denia Acatistului Bunei Vestiri) si a saptea (incepand cu seara Floriilor pana vineri seara, inclusiv).  Cuvantul “denie” vine de la slavonescul “vdenie” si inseamna priveghere sau slujba nocturna. Denia este de fapt slujba utreniei care se savarseste in ajun, seara. Nu trebuie confundata cu privegherea care se savarseste in ajunul praznicelor mai importante. 


9 aprilie 2021

Doamne ajutà!
Lucràrile continuà în ritm sustinut, iar disearà si în cursul zilei de mâine vom reamenaja Sfântul Altar.
La odovania acestei sàptàmâni închinate Sfintei Cruci – Crucea este asezatà în mijlocul Postului Mare precum pomul ascultàrii în mijlocul raiului – primim de la surorile Lia si Felicia Rusu din Chisinau o frumoasà priceaznà. O gàsiti în legàtura de mai jos.

Felicia s-a înapoiat pentru un timp în sânul familiei, unde îsi continuà studiile “la distantà”.  La plinirea rânduielilor, familia de aici o asteaptà si ea cu bucurie ca sà-si regàseascà locul pe care-l ocupa cu cinste.

O searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


9 aprilie 2021

  Doamne ajutà!
Ultima catehezà cu copiii înainte de vacanta de primàvarà va avea loc în seara aceasta, între orele 18:00 – 19:00. Programarea ei la sfârsit de sàptàmânà se explicà prin dificultàtile cu care s-a confruntat sistemul informatic în zilele precedente si prin contextul scolar extrem de încàrcat al elevilor.
Iatà link-ul Zoom pentru a và conecta:
https://zoom.us/j/97165358835?pwd=ZG9VSW45eUx0VWhLVnJVa2hLUDNGZz09

ID de réunion : 971 6535 8835
Code secret : 2Xu0he

O zi binecuvântatà!
Iosefina Iorgulescu


8 aprilie 2021

Doamne ajutà!
In momentul de fatà au loc lucràri de parchetare a Sfântului Altar, ceea ce a impus modificarea programului liturgic al sàptàmânii în curs. Speràm ca lucràrile sà se termine la timp si sà ne putem relua activitatea de slujire în ritm normal începând cu ziua de sâmbàtà, poimâine (Vecernia la ora 16:00, urmatà de spovedanii).

Veți primi curând si programul pentru perioada urmàtoare, dar, dupà cum ati constatat, restricțiile impuse de pandemie se resimt din plin, la tot pasul, mai ales acum când ne apropiem de Sfintele Pasti. Cu ajutorul lui Dumnezeu si cu concursul si înțelegerea fiecàruia dintre dumneavoastrà, le vom depàsi pe toate cu bine.

Har si putere de la Dumnezeu pe drumul urcàtor!
Pr. V. Iorgulescu


1 aprilie 2021

Doamne ajutà!
Dupà cum știți, în aceste zile frații noștri occidentali parcurg ceea ce se numește “le triduum pascal” – ultimele trei zile premergàtoare Paștilor. Or, date fiind condițiile speciale impuse de pandemie, tot imobilul în care se aflà biserica noastrà este folosit pânà sâmbàtà seara de parohia catolicà vecinà, Saint-Louis, cu care colaboràm adesea si ne ajutàrm reciproc în momentele dificile. Pentru a evita aglomerația si, mai ales, circulatia încrucisatà pe culoarele strâmte, am gàsit de cuviintà sà ne eclipsàm si sà le làsàm fratilor catolici posibilitatea de a sàrbàtori nestingheriti Sfintele Pasti.

Singura slujbà pe care nu o vom putea sàvârsi este Vecernia de poimâine, sâmbàtà, care coincide cu slujba catolicà a Sâmbetei Patimilor. In rest, programul nostru liturgic va decurge normal.
Ne revedem, așadar, duminicà dimineata – Duminica Sfintei Cruci, dupà rânduiala ortodoxà – știind cà Utrenia începe la ora 9:00 iar Sfânta Liturghie la ora 10:00.Credincioșii care doresc sà se împàrtàseascà si nu s-au spovedit încà o vor putea face fie duminicà dimineață începând cu ora 8:30 (îi voi aștepta la bisericà), fie – dacà nu s-a înscris pe lista de participare – atunci între orele 12:00 – 12:30, dupà terminarea Sfintei Liturghii.

Và doresc un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat!
Pr. V. Iorgulescu


30 martie 2021

  Doamne ajutà!Và rog sà folositi legàtura de mai jos pentru întâlnirea cu copiii din seara aceasta între orele 18:00 – 19:00
Sujet : Cateheza 30 martie
Heure : 30 mars 2021 06:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/96754882082?pwd=QnhFNkJWOVBzY08xUW9oUDBNc29kZz09

ID de réunion : 967 5488 2082
Code secret : 04g0Z6

Iosefina Iorgulescu


25 martie 2021

Mesaj de la Maica Cleopatra.
Intâlnirea va avea loc disearà.

Binecuvântați!
Va rugam, daca puteți, să faceți cunoscută celor din parohia dumneavoastră și celor interesați, această întâlnire ce va avea loc pe zoom, mâine seară (joi 25 martie), cu binecuvântarea IPS Iosif, Părintele Mitropolit.
Binecuvântați și iertați!
Maica Cleopatra

Topic: De la roaba Domnului la Maica Domnului – invitat Prof. Stefan Munteanu
Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/2890203600?pwd=cWlmazFBQmZmOE5KdGUzS21Dam13QT09
Meeting ID: 289 020 3600
Passcode: 213224


24 martie 2021

Doamne ajutà!
Dupà cum s-a anunțat, mâine, joi 25 martie, de Praznicul Bunei Vestiri, vom începe Sfânta Liturghie la ora 11:45. Accesul în bisericà este liber, fàrà listà de înscriere.

Tuturor, Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu

PS Dezlegare la peşte.


23 martie 2021

Doamne ajutà!
Incepând cu data de 6 iunie a.c., membrii Comitetului interreligios din Alsacia – din care face parte si parohia noastrà – vor deschide la Temple Neuf din Strasbourg o expozitie având drept titlu “Le pèlerinage dans les religions“.

Expozitia va înfàtisa publicului larg mai multe panouri cu texte si imagini (câte trei panouri pentru fiecare religie), precum si o brosurà comunà explicativà, din care nu vor lipsi textele meditative si rugàciunile pelerinului.
Và trimit în anexà, în format word, textul brut destinat panourilor “ortodoxe”, pe care l-am înaintat organizatorilor si editorilor. Acest text va fi, fàrà îndoialà, condensat în functie de spatiul existent, iar numàrul imaginilor va fi drastic redus, asa cum s-a procedat si cu textele celorlalte religii sau confesiuni. Cum pelerinajul reprezintà o dimensiune majorà a spiritualitàtii noastre, am gàsit cà nu este lipsit de importantà sà ne reamintim acum, în contextul opresiv al pandemiei si la început de Post, cà misterul credintei se tràieste pe toate coordonatele, inclusiv pe acela al “càlàtoriei cu Dumnezeu, pe urmele lui Iisus si ale sfintilor”. Iar atunci când situatia o va permite, sà reluàm vechea traditie a unul mare pelerinaj la fiecare doi ani.Voi reveni cu detalii pe màsurà ce proiectul expozitiei capàtà formà si, desigur, atunci când aceasta se va deschide. Ea va fi precedatà de mai multe articole în presa localà si de câteva emisiuni pe posturile de radio si tv. Vi le voi semnala la timp.

In asteptare, ne rugàm ca Dumnezeu sà ne însoteascà pe toti în pelerinajul nostru duhovnicesc càtre Golgota ràstignirii si càtre lumina Invierii Sale!
Pr. V. Iorgulescu


23 martie 2021

Doamne ajutà!
Dupà cum s-a anuntat, cateheza cu copiii va avea loc în seara aceasta între orele 18:00 – 19:00, prin legàtura zoom :
https://zoom.us/j/95637059643?pwd=blRtdUlUMXV1SWpDSDVQUnBLSEFQdz09

ID de réunion : 956 3705 9643
Code secret : gacNZ3
Iosefina Iorgulescu


21 martie 2021

Doamne ajutà!
In fiecare an, în Duminica a I-a a Postului Mare (numità Duminica Ortodoxiei), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adreseazà clerului si credinciosilor o scrisoare pastoralà de îndemn si întàrire, dar si de apel la generozitate fatà de cei aflati în nevoi. O gàsiti în documentul anexat.

Tuturor, Duminicà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


17 martie 2021

Doamne ajutà!
Astàzi, miercuri 17 martie si mâine, joi 18 martie, slujba Canonului cel Mare va fi sàvârsità în bisericà începând cu ora 16:30 si va fi transmisà în direct pe canalul youtube al parohiei (http://www.biserica-strasbourg.fr/accueil/).
Zi binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


16 martie 2021

  Doamne ajutà!
Và reamintesc datele pentru conexiunea zoom din seara aceasta (partea a doua a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul). 
Heures : 16 mars 2021 08:30 PM Paris  

https://us02web.zoom.us/j/83163810411?pwd=ZGNZQzBPNE4wVmJtTStKTkFEVTFrdz09

ID de réunion : 831 6381 0411
Code secret : 102030
Pr. V. Iorgulescu


16 martie 2021

  Doamne ajutà!
Và anunț cu bucurie cà se reiau catehezele cu copiii, prin zoom, începând cu aceastà primà sàptàmânà a Postului Mare.Toți cei doritori sà participe la cateheze se pot conecta folosind legàtura de mai jos.Primul curs va avea loc mâine, miercuri 17 martie, între orele 18:30 – 19:30.

Heure : 17 mars 2021 06:30 PM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/98510527994?pwd=VFJ5aE8xcm5UVlNLR0dKbXA2dlV0UT09

ID de réunion : 985 1052 7994
Code secret : vdteg5
Tuturor, Post binecuvântat si cu folos duhovnicesc!Iosefina si Pr. V. Iorgulescu


15 martie 2021

Doamne ajutà!
Asa cum am convenit, và comunic mai jos datele pentru conexiunea zoom din seara aceasta si de mâine searà (Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul). 
Heures : 15 mars 2021 08:30 PM Paris16 mars 2021 08:30 PM Paris  

https://us02web.zoom.us/j/83163810411?pwd=ZGNZQzBPNE4wVmJtTStKTkFEVTFrdz09

ID de réunion : 831 6381 0411
Code secret : 102030
Pr. V. Iorgulescu


13 martie 2021

Doamne ajutà!

… Incà doi-trei pasi, dupà care începe urcusul. Urcusul duhovnicesc al Pàresimilor, în care crestinàtatea ortodoxà intrà luni, 15 martie. Dupà cum stiti, Invierea Domnului va fi sàrbàtorità anul acesta pe 2 mai.

Fiecare va urca în ritmul lui, adicà dupà puterile lui, stiind bine cà, oricare ar fi intensitatea eforturilor unora sau altora, vom ajunge cu totii, în acelasi timp, împreunà, la picioarele Crucii de pe Golgota. Acesta este paradoxul credintei, dupà cuvintele Sfântului Ioan Hrisostom, càci Dumnezeu “unora le ràsplàteste, altora le dàruieste”, “pentru ca nimeni sà nu plece neîndestulat de la ospàtul Stàpânului”. Cu alte cuvinte, la capàtul modestului nostru drum de jertfelnicie, Dumnezeu ne va astepta nu cu balanta implacabilà a dreptàtii, ci mai ales cu mângâierea bunàtàtii si a milostivirii Sale – “bine slugà bunà si credincioasà, peste putine ai fost pusà, peste multe te voi pune – intrà intru bucuria Domnului tàu”.

Sà pornim, asadar, cu bucurie si cu nàdejde nestràmutatà càtre chemarea Tatàlui ceresc, fàrà a precupeti eforturile noastre.

*

Primele patru zile ale Postului vor fi consacrate unei slujbe de pocàintà, unicà în felul ei, numità Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (veacul al 8-lea), din care vom parcurge în fiecare zi câte un sfert, urmând a sàvârsi Canonul în întregime în sàptàmâna a cincea.

Dupà cum và amintiti, anul trecut ne-am petrecut Pàresimile închisi în case si comunicând stângaci prin zoom. 

Greu de spus dacà am avansat de atunci, dar anul acesta beneficiem cel putin – în ciuda cunoscutelor limitàri – de privilegiul de a ne regàsi în càldura tainicà a bisericii. 

Care ar fi cel mai bun program pentru cele patru stàri ale Canonului de sàptàmâna viitoare în împrejuràrile actuale (couvre feu începând cu ora 18)? 

Ora 16:30? De ce nu, doar cà cei mai multi dintre noi ies de la serviciu spre orele 17:00 – 18:00 si nu vor putea participa;

Ora 20:30 – pe zoom? Ar fi cea mai bunà solutie din punctul de vedere al posibilitàtilor de participare, dar dacà ràmânem numai la aceastà formulà ne întoarcem, ca si în trecut, pe tàrâmul arid al informaticii, fàrà icoane, fàrà tàmâie, fàrà misterul deplinei comuniuni …

Neavând solutia idealà, và propun sà le îmbinàm pe cele douà, adicà sà slujim în felul urmàtor:

– Luni 15 martie (starea I-a a Canonului)si marti 16 martie (starea a II-a), pe zoom (vi se va comunica link-ul în timp util), începând cu ora 20:30.

– Miercuri 17 martie (starea a III-a a Canonuluisi joi 18 martie (starea a IV-a), în bisericà, între orele 16:30 – 17:45 (slujba va fi transmisà în direct prin cunoscutul canal youtube al parohiei).

Và rog sà le notati în agendele dumneavoastrà, sperând ca, în felul acesta, sà ne regàsim cu totii – sau cât mai numerosi cu putintà – în osteneala comunà a pregàtirilor dunhovnicesti.

Voi reveni ulterior cu propuneri pentru restul Postului Mare,  întrucât rânduielile liturgice ale Pàresimilor sunt bogate si diverse.

Và doresc un sfârsit de sàptàmânà binecuvântat si un început de Post cu ajutor si putere de la Dumnezeu!

Pr. V. Iorgulescu

In legàturile de mai jos, cele patru pàrti ale Canonului, corespunzând primelor patru zile ale sàptàmânii viitoare:
Luni https://www.teologie.net/data/pdf/canon-luni.pdf
Marti https://www.teologie.net/data/pdf/canon-marti.pdf
Miercuri https://www.teologie.net/data/pdf/canon-miercuri.pdf
Joi https://www.teologie.net/data/pdf/canon-joi.pdf


1 februarie 2021

Doamne ajutà!
Và reamintesc cà mâine, marti 2 februarie, de Intâmpinarea Domnului, vom sàvârsi Sfânta Liturghie începând cu ora 11:45. Participarea credinciosilor la slujbà este liberà, fàrà obligatia de înscriere prealabilà.

Tuturor, Sàrbàtoare binecuvântatà!
Pr. V.Iorgulescu

După Naşterea Domnului Iisus Hristos, trecând patruzeci de zile şi împlinindu-se vremea curăţiei celei legiuite, Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maică plecând din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi venind la Ierusalim, în Biserica lui Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel de patruzeci de zile, au mers să împlinească Legea Domnului şi să se curăţească după naştere, prin aducerea jertfei celei cuviincioase lui Dumnezeu şi prin rugăciunea preotului.


31 decembrie 2021

  Doamne ajutà!
Và comunic mai jos, asa cum am convenit, link-ul pentru rugàciunea de la ora 23:45 – care se sàvâarseste la trecerea dintre ani:
https://us04web.zoom.us/j/5505599043?pwd=UEE4NE10am9kTGNjL2huZy8zV1dWQT09

ID de réunion : 550 559 9043
Code secret : Xqv4hZ

Searà binecuvântatà!
Pr. V. Iorgulescu


30 decembrie 2020

Doamne ajutà!
Iatà-ne ajunși si la sfârșitul acestui an 2020, atipic din toate punctele de vedere, presàrat cu multe încercàri, temeri si renuntàri. Si nu în ultimul rând cu pierderi. Impàrtàsim gânduri de încurajare si-i asiguràm de rugàciunile noastre pe cei care s-au confruntat – sau se confruntà chiar în aceste zile – cu drama de a-și vedea pàrintii sau apropiati ràpusi de Covidul19. Ne punem cu totul nàdejdile în milostivirea lui Dumnezeu si ne rugàm ca molima aceasta pàcàtoasà sà nu traverseze frontiera dintre ani. Avem si gânduri de recunostintà la sfârșit de an greu, càci, în pofida pericolului ambiant, ne apropiem de capàtul tunelului teferi si, sunt convins, mai solidari între noi decât eram la începutul lui gerar. Este poate lecția supremà a experiențelor prin care a trecut omenirea în ultima perioadà, altfel spus cà avem nevoie unii de altii, cà trebuie sà ne încurajàm, sà ne sustinem si sà ne protejàm reciproc. Hristos ne îndeamnà de-altfel ca, în astfel de momente, când ni se pare cà totul se nàruie în jur, sà dàruim aproapelui nostru exact ceea ce ne lipsește nouà – credința, curajul, încrederea – càci “dàruind vei dobândi”! Paradoxul este verificat : dàruieste din ceea ce nu ai si vei obtine dublu, iar dacà nu poti dàrui nimic, oferà-i aproapelui màcar zâmbetul; vei vedea cà de la o vreme începe sà se lumineze de la el si chipul tàu…

Aveam obiceiul sà ne întâlnim la bisericà, pentru slujba specialà, în noaptea dintre ani. Nu o vom putea face de data aceasta, dar cei care doresc sà se conecteze pe zoom, vom consacra un mic moment de rugàciune mâine searà, la ora 23:45.
Và voi transmite legàtura în timp util.

Iatà programul liturgic al zilelor urmàtoare:
– vineri 1 ianuarie – Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la ora 10:00.
– sâmbàtà 2 ianuarie – Vecernia la ora 17:30
– duminicà 3 ianuarie – Utrenia la ora 9:00, Sfânta Liturghie la ora 10:00.
– marti 5 ianuarie – priveghere la ora 17:30, urmatà de Molitfele Sfântului Vasile cel Mare (a nu uita : ajunul Bobotezei este zi de ajunare completà!)
– miercuri 6 ianuarie – Botezul Domnului – Sfânta Liturghie la ora 11:45, urmatà de Sfintirea mare a apei (Aghiasma mare)
– joi 7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezàtorul – Sfânta Liturghie la ora 11:45.

Fie ca Dumnezeu sà ne însoteascà pe fiecare dintre noi, familiile noastre si pe toti cei dragi pe drumul slujirii, al înfràtirii si al luminii!
LA MULTI ANI!
Pr. V. Iorgulescu

PS Sà terminàm perioada colindelor cu frumosul program de la Viena, de acum doi ani (8 – 9 decembrie 2018), când opt corale românesti din mai multe tàri europene s-au succedat în cadrul Festivalului-concurs “Hristos Se naste, màriti-L!”
Corala ACOR evolueazà între minutele 58:00 – 1:08
https://www.facebook.com/Ruoki.Wien/videos/262545077756882/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here