Declarația pentru ieșirea din țară a minorilor neînsoțiți de unul sau ambii părinți

Reactualizare 5 aprilie 2017:

Revenim cu detalii asupra documentelor necesare la ieșirea din România a unui minor neînsoțit de ambii părinți în cazul în care minorul are domiciliul în țara înspre care se face călătoria. Informațiile au fost oferite de unul dintre părinții din comunitatea de români de La Strasbourg, care a solicitat precizări și a primit răspunsuri în scris (fișierele PDF le găsiți mai jos) de la Ministerul de Externe și de la Ministerul de Interne din România:

“(…) în ipoteza în care țara de destinație a călătoriei minorului este țara în care minorul își are domiciliul sau reședința nu va fi nevoie de declarația părinților.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu (…):

a) pașaportul copilului, în care este menționat statul de domiciliu;

b) pașapoartele părinților, al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, după cum urmează:

  1. pașapoartele ambilor părinți, în cazul în care au domiciliul în stat;
  2. pașaportul unuia dintre părinți și declarația celuilalt părinte, prin care își exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului.

Referitor la dovada reședinței în străinătate, legislația României nu prevede expres documentele pe baza cărora, în vederea ieșirii din România, minorul sau însoțitorul acestuia pot face dovada faptului că minorul are stabilită reședința în străinătate.

În aceste circumstanțe, aprecierea îndeplinirii condiției prevăzute de art. 30, alin. (61\1) din Legea 248/2005 se face de către polițistul de frontieră care efectuează controlul pentru trecerea frontierei în urma examinării oricărui document, eliberat de autoritățile competente ale statului de reședință, care dă dreptul la reședință pe teritoriul acelui stat persoanei în cauză.

Fără a o considera o enumerare limitativă, documentele care dovedesc reședința în străinătate pot fi:

– certificatul de înregistrare sau permisul de ședere eliberate conform legislației naționale a Statelor Membre (… Uniunii…)

– adeverințe eliberate de autoritățile competente ale statului în care minorul își are reședința și care atestă faptul că persoana în cauză este rezident al statului respectiv. (…)

În concluzie, organele poliției de frontieră române vor permite ieșirea copilului din România însoțită de către un părinte fără a fi nevoie de o declarație din partea celuilalt părinte, doar pe baza documentelor de călătorie ale copilului, după ce se va face dovada faptului că minorul are domiciliul său în țara de destinație a călătoriei.”

Puteți consulta cele două răspunsuri oficiale aici: răspunsul Ministerului de Interne ; răspunsul Ministerului de Externe.

Acte doveditoare ale reședinței copilului minor în Franța pot fi: Certificat de scolarité ou de crèche, sau copie Carnet de santé pentru copiii mai mici de 3 ani.


11 ianuarie 2017

Declarația pentru ieșirea din țară a minorilor (cunoscută și ca „procura pentru plecarea copilului  în străinătate”) este necesară atunci cand minorul nu este însoțit de unul sau ambii părinți.

Declarația se poate da pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data întocmirii, potrivit Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, după cum a fost modificată și completată prin Legea 169/2106 , publicată în MO nr 772 din 3 octombrie 2016.

Potrivit vechii legislații, era obligatorie declarația autentificată pentru fiecare ieșire din România a minorilor sau întocmirea unei declarații pentru toate deplasările în străinătate, ceea ce a provocat nemulțumiri îndeosebi în cazul minorilor care călătoreau frecvent pentru a desfășura activități culturale, sportive, educaționale, în afara țării.

Practic, legea obliga părinții să autentifice declarațiile pentru fiecare ieșire din România a minorilor, cu precizarea destinației și a scopului deplasării.

Guvernul a adoptat însă în 2016, unele reglementări în scopul înlesnirii condițiilor de ieșire din România a cetățenilor români minori.

Astfel, declarația de acord a părintelui care nu îl însoțește pe minor în timpul călătoriei poate fi eliberată pentru mai multe călătorii, pentru o perioadă de timp de până la 3 ani, fără menționarea statului sau statelor de destinație.

De asemenea, s-a eliminat obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoțit de o altă persoană. Această modificare a survenit întrucât în practică au existat situații în care minorilor nu li s-a permis ieșirea din țară deoarece, independent de voința însoțitorului, compania de transport a modificat traseul ce urma să fie parcurs până la destinație.

O altă măsură luată: în cazul minorilor care au domiciliul/reședința în statul de destinație, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor.

Scopul acestor modificări este de a găsi soluții adecvate, ușor de îndeplinit și mai puțin costisitoare, privind condițiile în care cetățenii români minori pot călători în străinătate, însoțiți de părinți/tutori legali.

Modificările țin seama și de legislația mult mai permisivă, în acest domeniu, din alte țări ale Uniunii Europene, susține Guvernul.

Iată și textul articolului modificat prin Legea 169/2016:
a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;
b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.
9. La articolul 30, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 „(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă şi menţiunea dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie şi datele de identitate ale persoanei căreia urmează a-i fi încredinţat minorul, precum şi, după caz, datele de identitate ale persoanei cu care se reîntoarce în România, dacă însoţitorul este o altă persoană decât cea cu care iese din România.

Detalii: http://legeaz.net/monitorul-oficial-772-2016/legea-169-2016

Ce acte sunt necesare și cât costă declarația? Unde se poate întocmi La Strasbourg?

Mediafax.ro : Copiii români care locuiesc în străinătate nu mai trebuie să aibă la vamă declaraţii de la părinţi

[vc_text_separator title=”Credits” i_icon_fontawesome=”fa fa-copyright” i_color=”black” title_align=”separator_align_left” add_icon=”true” css=”.vc_custom_1466255638550{margin-bottom: -5px !important;}”][kleo_list align=”left”][kleo_list_item icon=”0″]Text: Avocat Monica Iacovici – barreau de Paris et Vrancea (Roumanie) | 63 Avenue Marceau, 75116 PARIS, Tél. : 06 29 49 71 60 | www.iacovici.eu[/kleo_list_item][/kleo_list]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here